Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-99e4e187-cac5-4ac9-bd25-c73e85d6194f

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Problemy z oceną i deklarowaniem trwałości zapraw do murów

Autorzy Najduchowska, M. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Assessment durability of the masonry mortars
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obecnie do oceny mrozoodporności zapraw murarskich i tynkarskich w Polsce stosuje się wycofaną normę PN-85/B-04500, jednakże wydaje się, że sposób postępowania przy przygotowaniu próbek do badań powinien ulec modyfikacji. Podczas badań trwałości zapraw do murów zauważono, że niejednokrotnie sposób przygotowania próbek do badań może wpływać na uzyskane wyniki mrozoodporności zapraw. Problem ten dotyczy zarówno przygotowania w odpowiednich formach, zagęszczania, sezonowania oraz suszenia próbek do badań. Wielokrotnie w praktyce laboratoryjnej okazywało się, że próbki ulegały zniszczeniu przed poddaniem ich cyklom zamrażania-rozmrażania. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności próbek zapraw przygotowanych i sezonowanych wg różnych wariantów.
EN Currently in Poland for assessment of the freeze-thaw resistance of the masonry and plastering mortars still withdrawn PN-85/B-04500 standard is applied. However, it seems that the proceeding during the preparation of the samples should be modified. In this connection, the durability tests were conducted. It has been noticed that the way of the sample preparation can clearly affect the obtained freeze – thaw mortar resistance results. It is complex issue related to sample preparation in the appropriated moulds, curing and drying processes as well. Repeatedly in laboratory practice it turns out that durability of the samples deteriorates even before taking proceeding of the freeze-thaw cycling. In this study the results of the freeze-thaw mortar resistance test are covered. The mortar samples were prepared and cured according to different approaches.
Słowa kluczowe
PL zaprawa murarska   zaprawa tynkarska   ocena trwałości   metoda badań   przygotowanie próbek   dojrzewanie próbek   warunki dojrzewania   odporność na zamrażanie-odmrażanie  
EN masonry mortar   rendering mortar   durability assessment   test method   sample preparation   sample curing   curing conditions   freeze-thaw resistance  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2016
Tom nr 12
Strony 51--54
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor Najduchowska, M.
Bibliografia
[1] PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.
[2] PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.
[3] PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 21: Określenie odpowiedniości jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży.
[4] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[5] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
[6] PN-B-10104 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
[7] PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
[8] PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
[9] Popczyk Jacek. 2014. „Ocena trwałości wybranych zapraw tynkarskich”. Materiały Budowlane 503 (9): 37.
[10] Szymański Paweł. 2012. „Trwałość konstrukcji murowych w świetle Eurokodu 6”. Materiały Budowlane 478 (6): 42 – 44.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-99e4e187-cac5-4ac9-bd25-c73e85d6194f
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2016.12.16