Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-99c81781-6a5a-44b7-ab03-680525a85de2

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rejestr zagrożeń

Autorzy Gill, A.  Kadziński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Hazard record
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy ważnego kroku algorytmu metod zarządzania ryzykiem zagrożeń – realizacja procesu identyfikacji zagrożeń i przygotowanie rejestru zagrożeń. Rejestr zagrożeń jest ostatecznym rezultatem procesu identyfikacji zagrożeń. Zaprezentowano sposób pozyskiwania informacji do tworzenia rejestrów zagrożeń i propozycję ich formatu. Na tle formatu rejestru podano wytyczne / rekomendacje do wypełniania pól kart charakterystyki pojedynczego zagrożenia składających się na rejestr zagrożeń.
EN This paper deals with an important step of the risk management methods – implementation of the hazard identification process (HIP) and preparation of the hazard record (HR). The HR is a final result of the HIP. We present the way of gathering information for preparing the HR and some forms of the record. Referring to the HR format, we provide the guidelines / recommendations for filling in the fields of a hazard data sheet concerning a single hazard.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie ryzykiem   ryzyko zagrożeń   bezpieczeństwo  
EN risk management   hazards risk   safety  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 158--161
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Gill, A.
autor Kadziński, A.
Bibliografia
1. Gill A., Koncepcja systemu bezpieczeństwa dla wybranych zagrożeń w komunikacji tramwajowej, Technika Transportu Szynowego, nr 10, 2013, s. 2065-2074, wersja elektroniczna.
2. Gill A., Kadziński A., Kalinowski D., Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem drzwi podczas eksploatacji tramwajów typu 105Na, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, nr 12, 2011, s. 104-114.
3. Gill A., Kadziński A., The identyfication of hazards generated in municipal transport on the example of the doors fitted in the 105Na tram, Problems of maintenance of sustainable technological systems, vol. IV Automotive Engineering and Vehicle Safety Engineering, Monographs of the Maintenance Systems Unit, Polish Academy of Sciences, Kielce University of Technology, Kielce 2012, s. 38-51.
4. Gill A, Kadziński A., Hazard identification model, Proceedings of 20th International Scientific Conference Transport Means 2016, 2016 Oct 5-7, Juodkrantė, Lithuania.
5. Gill A., Kobaszyńska-Twardowska A., Identyfikacja zagrożeń w wybranych strefach tramwaju z wykorzystaniem metody Bow-Tie, Logistyka, nr 6, 2014, wersja elektroniczna (CD).
6. Kadziński A., Gill A., Integracja pojęć, podrozdział 7.3.2 w: praca zbiorowa red. R. Krystek, Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, II tom, Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, Politechnika Gdańska, WKŁ, Warszawa 2009, s. 285-288.
7. Kadziński A., Gill A., Pruciak K., Rozpoznawanie źródeł zagrożeń jako ważny element metod zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej, Technika Transportu Szynowego, nr 9, 2011, s. 49-52.
8. Kadziński A., Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów szynowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, seria Rozprawy, nr 511, Poznań 2013.
9. Kobaszyńska-Twardowska A., Gill A., Zastosowanie analizy Bow-Tie do identyfikacji warstw ochronnych w systemach bezpieczeństwa, Technika Transportu Szynowego, nr 10, 2013, s. 2287-2294, wersja elektroniczna.
10. Kobaszyńska-Twardowska A., Gill A., Realizacja procedur oceny ryzyka zagrożeń z użyciem procedur Bow-Tie, Pojazdy Szynowe, nr 2, 2014, s. 1-10.
11. PN-N-18002:2000, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2000.
12. PN-N-18002:2011, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2011.
13. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009. Bruksela 2013.
14. Urbański M., Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009, wersja elektroniczna: http://hdl.handle.net/10593/1025.
15. Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, III tom, Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce, praca zbiorowa pod red. R. Krystek, Politechnika Gdańska, podrozdział 4.3, Jamroz K., Chruzik K., Gucma L., Kadziński A., Skorupski J., Szymanek A., Koncepcja metody zarządzania ryzykiem w transporcie, s. 133-151, WKŁ, Warszawa 2010.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-99c81781-6a5a-44b7-ab03-680525a85de2
Identyfikatory