Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-99b3b81d-30bd-41da-939b-19b55168db39

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Wpływ wybranych koncepcji rekonfiguracji sieci średniego napięcia na poziom strat energii

Autorzy Kąkol, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN MV grid reconfiguration simulation with varying daily demand conditions
Konferencja XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017 (XVIII; 07.06-09.06.2017; Jastrzębia Góra, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania łączników zdalnie sterowalnych do obniżenia strat energii elektrycznej w sieci SN przy uwzględnieniu dobowych zmian zapotrzebowania. Porównano wartości strat energii elektrycznej na analizowanym fragmencie sieci przy założeniu braku ingerencji dyspozytora w układ pracy sieci, rekonfiguracji sieci zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem oraz rekonfiguracji sieci w odpowiedzi na aktualne zmiany zapotrzebowania.
EN DSOs are seeking for MV grid reliability improvements in order to decrease occurrence of power supply interruptions and improve voltage quality. As a result, the automatization of medium voltage grid is progressing. In parallel, independently from grid improvements plans, the amount of distributed generation installed power is increasing. This leads to loading and voltage variations. The inversed power flows are more common as they are depended on the correlation between demand and availability of energy source, like wind and sunshine. There is an expectation that battery energy storage and electric vehicle, new types of objects connected to power system, will have a crucial impact on the grid performance at near future. There is a need to develop smart solutions due to fact, that MV grid development is not economically effective way to deal with all new problems. The proposal of MV grid operation improvement will be presented in the article. Remote controlled switches together with measurement devices will be utilized to reconfiguration of the grid as a response to varying demand. The scheduled and on-line reconfiguration operation schemes will be taken into consideration. Finally, the grid performance for aforementioned operation schemes will be executed and compared.
Słowa kluczowe
PL sieci dystrybucyjne   automatyzacja   optymalizacja  
EN distribution grids   automatization  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2017
Tom Nr 53
Strony 129--132
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., wykr., rys., tab.
Twórcy
autor Kąkol, A.
Bibliografia
1. Kot A., Kulczycki J., Szpyra W.L.: Możliwości redukcji strat w sieciach dystrybucyjnych średniego napiecia poprzez optymalną lokalizację rozcięć. ActaEnergetica. 2009, 2/2009.
2. Swankar A., Gupta N., Niazi K.R.: Reconfiguration of Radial Distribution Systems with Fuzzy Multi-Objective Approach using Adaptive Particle Swarm Optimization. Power and Energy Society General Meeting : IEEE, 2010
3. Gonzalez R., i inni: State estimation in MV distribution networks; experiences in the Spanish smart grid project PRICE-GDI. Paryż : CIGRE, 2016.
4. Ito T., i inni: Advancing the method of estimating the distribution system condition by utilizing smart meteres. Paryż : CIGRE, 2016.
5. Bezerra J.R., Barroso G.C., Leao R.P.S.: Switch Placement Algorithm for Reducting Customers Outage Impact on Radial Distribution Networks. IEEE Region 10 Conference: TENCON 2012 : IEEE, 2012.
6. Khalil Selim T.M., Gorpinich A.V., Vasiak I.: A selective particle swarm optimization for large scale practical distribution system reconfiguration. Lyon : CIRED, 2015.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-99b3b81d-30bd-41da-939b-19b55168db39
Identyfikatory