Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-99ab4ca6-8874-4d6a-a01a-7b9ae3366948

Czasopismo

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Tytuł artykułu

Optymalizacja systemu ogrzewczego w wybranym budynku jednorodzinnym

Autorzy Jędrzejuk, H.  Litwiniak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Optimisation of the heating systems in the selected single family house
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przykład wyboru podstawowych elementów systemu ogrzewania w przykładowym budynku na podstawie analizy wielokryterialnej. Taka analiza racjonalizuje proces decyzyjny oraz wybór konkretnego rozwiązania na podstawie kryteriów istotnych dla decydenta. Do oceny różnych rozwiązań posłużono się trzema kryteriami: kosztami inwestycyjnymi, rocznymi kosztami nośników energii, emisją dwutlenku węgla oraz wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania (EP, wg [5]).
EN The process of selection of a particular solution should be based on criteria relevant to the decision maker. Different categories of decision-makers can be defined: the user, the investor or the state, and the different criteria: investment costs, running costs, energy performance and emission of pollutants.
Słowa kluczowe
PL ocena energetyczna budynków   optymalizacja wielokryterialna   system ogrzewczy  
EN building energy performance   multicriteria optimization   heating systems  
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Rocznik 2016
Tom T. 8, nr 2
Strony 13--16
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Jędrzejuk, H.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/24, 00-665 Warszawa, Hanna.Jedrzejuk@itc.pw.edu.pl
autor Litwiniak, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/24, 00-665 Warszawa
Bibliografia
[1] Jędrzejuk, H. Optymalizacja osiedli mieszkaniowych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 2006
[2] Marks, W. (red.) Optymalizacja w fizyce budowli, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Łódź 2001
[3] Pluta, Z.: Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 376
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. 2012 poz. 1031
[7] PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
[8] PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia
[9] KOBiZE: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015, IOŚ - PIB, Warszawa 2014
[10] KOBiZE: Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, IOŚ - PIB, Warszawa 2015
[11] Informacje o cenach i kosztach (strony internetowe): Miron-Met, Olej opałowy.pl, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., PGNiG TERMIKA SA, RWE Stoen Operator, Veolia Energia Warszawa S.A., Ciepły Dom, Emeko s.c. Michał Ziemiński, Kospel S.A., Karbon sp. z o.o, NIBE – BIAWAR” sp.z o.o. Składy Opału, ,Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o., Hewalex Sp. z o.o., Thermogolv, Viessmann Sp. z o.o., Vikersønn Polska
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-99ab4ca6-8874-4d6a-a01a-7b9ae3366948
Identyfikatory