Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-99a5c0f8-f171-475d-a28d-6dbe8dc3aa89

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Struktura markowo-wiekowa parku samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce

Autorzy Balke, I.  Balke, M. 
Treść / Zawartość http://www.its.waw.pl/transportsamochodowy/
Warianty tytułu
EN The passenger cars’ fleet structure in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prezentowane wyniki badania struktury parku samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce w latach 2005-2007 stanowią kontynuację badań prowadzonych w Instytucie Transportu Samochodowego od początku lat 90-tych. Cykliczność badań daje możliwość uzyskiwania wartościowego materiału dokumentującego zachodzące procesy i obserwowane tendencje, a przez to pełnego obrazu rynku samochodowego w Polsce. Przedmiotem badań jest liczebność krajowego parku samochodów osobowych z uwzględnieniem marek i modeli oraz wieku i okresów produkcji.
EN Analysis results presented in the article relate to the passenger cars registered in Poland in years 2005-2007. This is the continuation of investigations led in Motor Transport Institute since the beginning of nineties. The cycle of investigations gives the possibility of getting the valuable material documenting observed processes and tendencies, and in consequence full vision of passenger car fleet structure in Poland. The volume of passenger cars in Poland is the object of investigations with taking into account makes and trademarks as well as age and production periods.
Słowa kluczowe
PL rynek samochodowy   marka   wiek   samochód osobowy   Polska  
EN car fleet   age   trademark   passenger car   Poland  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2010
Tom z. 1
Strony 15--32
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Balke, I.
  • Instytut Transportu Samochodowego
autor Balke, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego
Bibliografia
[1] Balke I., Waśkiewicz J., Balke M., Badanie struktury parku samochodowego w 2007 r. i analiza zmian w strukturze marek i wieku samochodów zarejestrowanych w Polsce w latach 2005-2007, Praca ITS 6803/ZBE, Warszawa 2009.
[2] Centralna Ewidencja Pojazdów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
[3] Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, Dz. U. Nr 137 z 2007 r., poz. 968.
[4] Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, Główny Urząd Statystyczny.
[5] Transport - Wyniki Działalności (za lata 1995-2007), Główny Urząd Statystyczny.
[6] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 108 z 2005 r., poz. 908, z późniejszymi zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-99a5c0f8-f171-475d-a28d-6dbe8dc3aa89
Identyfikatory