Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-99290c5e-6c97-43a2-bad5-b1a79ffd4d04

Czasopismo

Aktualne Problemy Biomechaniki

Tytuł artykułu

Ocena wpływu warunków środowiskowych na odporność korozyjną stopu Ti6Al4V

Autorzy Zięty, A.  Lachowicz, M.  Detyna, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact assessment of environmental conditions on the corrosion resistance of titanium alloy Ti6Al4V
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W celu przeprowadzenia oceny wpływu zmian składu chemicznego środowiska biologicznego na odporność korozyjną popularnego w implantologii stopu tytanu Ti6Al4V, przeprowadzono badania elektrochemiczne. Jako podstawowe środowisko korozyjne wykorzystano roztwór Ringera (pH=6,5), w którym badano wymieniony powyżej stop metalu. Dla zaburzenia jego składu chemicznego dodano glukozę oraz kwas askorbinowy tworząc tym samym roztwory korozyjne o pH odpowiednio 6,2 i 3,5. Otrzymane wyniki wskazują, że zakwaszenie środowiska wskutek obecności w roztworze Ringera kwasu askorbinowego najefektywniej wpływa na odporność korozyjną Ti6Al4V.
EN Titanium alloys are mainly used for the production of endoprosthesis, dental implants. This study presents the impact assessment of the physiological environment on a corrosion behavior of the titanium alloy Ti6Al4V. The corrosive environment consisted of three solutions with different pH: Ringer's solution (pH=6.5), Ringer's solution containing glucose (pH=6.2), Ringer's solution with ascorbic acid (pH=3.5). The study was carried out by using electrochemical researches. It included the measurement potential of the open circuit and the relation i=f(E). With the obtained results, it was found that Ti6Al4V alloy has the best corrosion resistance in acidic environment.
Słowa kluczowe
PL biokorozja   tytan   odporność na korozję   biomateriał  
EN biocorrosion   titanium   corrosion resistance   biomaterial  
Wydawca Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Rocznik 2013
Tom z. 7
Strony 169--174
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Zięty, A.
  • Studenckie Koło Naukowe Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław
autor Lachowicz, M.
  • Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław
autor Detyna, J.
  • Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Bibliografia
[1] Łaskawiec J.. Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w implantach, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002, s. 11-33
[2] Kadłuczak A.: Mechanika korozji dwufazowego stopu tytanu w środowisku HCl., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Mechanika, Czasopismo techniczne, 2009, s. 60-66
[3] Kadłuczak A., Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.:. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, T2. Elektrochemiczne pomiary zagrożenia korozją zbrojenia w konstrukcji, Warszawa, PWN, 2009, s.157-165
[4] Handzlik P.: Wpływ pH i temperatury na odporność korozyjną tytatnu w buforowanym fosforanami roztworze soli fizjologicznej PBS, Ochrona przed korozją, vol. 11/2010, s. 570-574
[5] Surowska B.,. Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Lublin : Politechnika Lubelska, 2002. strony 58-63.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-99290c5e-6c97-43a2-bad5-b1a79ffd4d04
Identyfikatory