Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-99182ad0-608d-4dcc-b39d-4a6b5773bf7d

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Obciążalność termiczna napowietrznych linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kV

Autorzy Dołęga, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Thermal capacity of 400, 220 and 110 kV overhead power lines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wybrane aspekty dotyczące obciążalności termicznej napowietrznych linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kV. Omówiono zagadnienie dopuszczalnej obciążalności prądowej, zwracając szczególną uwagę na obciążalność statyczną i dynamiczną. Przeanalizowano różnorodne aspekty dotyczące modernizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kV umożliwiającej zwiększanie ich obciążalności termicznej, które polegają na realizacji następujących działań: zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych o małych zwisach, budowa nowej linii lub dodatkowego toru w istniejącym korytarzu w terenie, zastosowanie systemów monitoringu obciążalności prądowej linii oraz wykonanie określonych zabiegów modernizacyjnych.
EN Presented are selected aspects concerning thermal capacity of 400, 220 and 110 kV overhead power lines. Discussed is the problem of permissible current-carrying capacity with special attention paid to static and dynamic capacities. Analysed are various aspects concerning 400, 220 and 110 kV overhead power lines modernization enabling the increase of their thermal capacity and consisting in realization of measures like utilization of high-temperature conductors of small sags, construction of new lines or an additional paths in the already existing corridors on the ground, application of a line current-carrying capacity monitoring systems as well as execution of certain modernization operations.
Słowa kluczowe
PL obciążalność termiczna   napowietrzna linia elektroenergetyczna   rozwój   planowanie  
EN thermal capacity   overhead power line   development   planning  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2016
Tom nr 1
Strony 27--30
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dołęga, W.
Bibliografia
[1] Buchta F.: Optymalizacja strategii rozwoju sieci przesyłowej w warunkach rynkowych z uwzględnieniem ryzyka. Monografia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Elektryka, nr 1712, Gliwice 2006.
[2] Czapaj-Atłas В.: Obciążalność prądowa sieci - metody pomiarów i zwiększenie przepustowości, Elektroenergetyka: współczesność i rozwój 2012, nr 3-4, s. 76-83.
[3] Dołęga W.: Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013.
[4] Dołęga W.: Utrudnienia i bariery formalnoprawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Polityka Energetyczna 2011, z. 2, s. 51 -64.
[5] Korab R.: Optymalizacja operatorsfwa przesyłowego w krajowym systemie elektroenergetycznym. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
[6] Popczyk J. (red.): Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
[7] Siwy E.: Metody i możliwości zwiększenia zdolności przesyłowej KSE z wykorzystaniem monitoringu linii napowietrznych, Elektroenergetyka: współczesność i rozwój 2010, nr 4, s. 58-66.
[8] PN-E 05100-1:1998: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami gołymi (utraciła ważność).
[9] PN-EN 50341-1: 2005: Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-99182ad0-608d-4dcc-b39d-4a6b5773bf7d
Identyfikatory