Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-98f2b0eb-67f5-4227-b744-01283c90c213

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne Recykling

Tytuł artykułu

Modernizacja technologii procesu przerobu pyłów stalowniczych w BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.

Autorzy Kapias, P.  Kulawik, S.  Michalski, R.  Jakubowski, J.  Galicki, J.  Czekaj, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modernization of technology of EAF dust processing in BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. od szeregu lat sukcesywnie prowadzi prace mające na celu modernizację stosowanej instalacji do przerobu półproduktów i odpadów cynkowo-ołowiowych. W obrębie tej modernizacji mieści się rozbudowa zdolności produkcyjnych oraz budowa nowych instalacji pozwalających na poprawę skutków oddziaływania na środowisko, w tym emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Realizując ten program, w ostatnim okresie oddano do eksploatacji między innymi dwie ważne instalacje: w 2006 r. unikatową w skali światowej instalację odsiarczania gazów z pieców przewałowych (Waelz kiln) oraz w końcu 2011 r. oddział przygotowania wsadu komponowanego do procesu przerobu hutniczego z pyłów pochodzących z procesu przerobu złomu stali w piecach elektrycznych (znanych jako EAFD), dodatków technologicznych i reduktora. Oddanie do eksploatacji tej inwestycji otworzyło drogę do modernizacji technologii procesu przerobu EAFD. Prace te podjęto w 2012 r. wspólnie z IMN Gliwice w ramach projektu INNOTECH-K1/IN1/23/154760/NCBR/12 dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w wyniku realizacji tego projektu w skali przemysłowej. Przedmiotem badań było ustalenie warunków technologicznych przygotowania wsadu przy wykorzystaniu nowej instalacji, a następnie jego przerobu w procesie przewałowym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono korzystny wpływ granulacji wsadu, zastosowanie wapna palonego w miejsce stosowanego do tej pory kamienia wapiennego, jako regulatora modułu zasadowości wsadu oraz doprowadzenie dmuchu sprężonego powietrza do strefy rozładunku żużla na: wydajność procesu, obniżenie zawartości cynku w odpadach, zmniejszenie zużycia reduktora i gazu oraz poprawę jakości produktów procesu.
EN The paper presents results from the project conducted on the industrial scale. The objective of the study was to determine technological conditions of charge preparation with application of the new installation, and the its treatment in Waelz process. The conducted studies showed beneficial effect of charge granulation, application of burnt lime instead of the used so far limestone, as a controller of charge basicity module, and application of the compressed air ballast to the slag discharging zone on: process efficiency, reduction of zinc content in the waste, limitation of reducing agent and gas consumption and on improvement of quality of process products.
Słowa kluczowe
PL cynk   pyły stalownicze   proces przewałowy  
EN EAF-dust   Waelz process  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
Rocznik 2015
Tom R. 60, nr 8
Strony 351--361
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kapias, P.
  • Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
autor Kulawik, S.
  • Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
autor Michalski, R.
autor Jakubowski, J.
  • BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o., Bukowno
autor Galicki, J.
  • BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o., Bukowno
autor Czekaj, J.
  • BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o., Bukowno
Bibliografia
1. Saage E., Hasche U.: Optimization of the Waelz Process at the B.U.S. Zink recycling Freiberg GmbH. ERZMETALL 57 2004, vol. 57, no. 3.
2. Korb J.: Thermochemical Modelling of the Zinc Recycling —Waelz — Process (SDHL — Process). GTT-Technologies, Freiberg/Sachsen, 2003.
2. Sprawozdanie IMN nr 7041/1/12.
3. Sprawozdanie IMN nr 7041/5/13.
4. Sprawozdanie IMN nr 7041/7/14.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-98f2b0eb-67f5-4227-b744-01283c90c213
Identyfikatory
DOI 10.15 199/67.2015.8.1