Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-98788194-4b55-47f9-98c5-2b095074137d

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika

Tytuł artykułu

Zastosowanie entropijnego uogólnienia rozkładu Maxwella-Boltzmanna do modelowania rozdrabniania w młynie strumieniowo-fluidalnym

Autorzy Urbaniak, D.  Wyleciał, T.  Zhukov, V. P.  Barochkin, E. V. 
Treść / Zawartość http://oficyna.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/mechanika/
Warianty tytułu
EN Application of entropy generalization of Maxwell-Boltzmann distribution for modeling of grinding in a fluidized-bed jet mill
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zastosowanie zjawiska fluidyzacji w wielu gałęziach przemysłu spowodowało intensyfikację przebiegu zjawisk, stanowiących istotę technologii przemysłowych. W przypadku młyna strumieniowo-fluidalnego ziarna materiału warstwy różnią się nie tylko prędkością przemieszczania wzdłuż wysokości warstwy, ale również rozmiarem, czego nie uwzględnia klasyczny rozkład Maxwella-Boltzmanna. W pracy zaproponowano wykorzystanie zasady maksimum entropii do uogólnienia rozkładu Maxwella-Boltzmanna. Takie uogólnienie pozwoli określić rozkład ziaren w warstwie fluidalnej w funkcji prędkości ich przemieszczania, wysokości warstwy oraz ich wielkości. Celem weryfikacji zaproponowanego modelu przeprowadzono eksperyment rozdrabniania materiału ziarnistego w młynie strumieniowo-fluidalnym. Porównanie wyników obliczeniowych i eksperymentalnych pozwala stwierdzić, że opis wyników eksperymentalnych przez zaproponowany model jest zadowalająco dobry. Zastosowanie metod fizyki statystycznej umożliwia przewidywanie zachowania ziaren w warstwie fluidalnej i rozwijanie na tej podstawie metod obliczeniowych dla urządzeń technologicznych, wykorzystujących zjawisko fluidyzacji.
EN Application of fluidization phenomenon in many industries resulted in the intensification of the course of events, which are the essence of industrial technology. In the case of a fluidized-bed jet mill grains of the bed material are differ not only in speed of motion along the height of the bed, but also the size, which does not include a classic Maxwell-Boltzmann distribution. The approach of the principle of maximum entropy to generalize Maxwell-Boltzmann distribution is presented in the paper. Such generalization will determine the distribution of particles in a fluidized bed as a function of speed of motion, height of the bed and their size. To verify the proposed model, an experiment was conducted grinding of granular material in the fluidized-bed jet mill. Comparison of computational and experimental results demonstrates that the description of the experimental results by the proposed model is adequate. The use of methods of statistical physics allows to predictthe behavior of grains in a fluidized bed and developing on this basis of the calculation methods for technological devices using the fluidization phenomenon.
Słowa kluczowe
PL rozkład Maxwella-Boltzmanna   bilans energetyczny   bilans masy   zasada maksymalnej entropii  
EN Maxwell-Boltzmann distribution   energy balance   mass balance   principle of maximum entropy  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Rocznik 2014
Tom z. 86 [290], nr 2
Strony 277--284
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Urbaniak, D.
autor Wyleciał, T.
  • Politechnika Częstochowska, al. Armii Krajowej 19, 42-201 Częstochowa
autor Zhukov, V. P.
  • Ivanovo State Power Engineering University, Rabfakovskaya 34, 153003 Ivanovo, Russia
autor Barochkin, E. V.
  • Ivanovo State Power Engineering University, Rabfakovskaya 34, 153003 Ivanovo, Russia
Bibliografia
1. Barrow G.M.: Chemia fizyczna. PWN, Warszawa 1973.
2. Belyakov A.N., Zhukov V.P., Otwinowski H.: Formirovanie fraktsionnykh i energeticheskikh potokov v struynykh mel'nitsakh kipyashchego Slota, Vestnik IGEU, nr 1 (2012) 48-51.
3. Huang K.: Statistical mechanics (in Polish), PWN, Warszawa 1987.
4. Milioli F.E., Foster P.J.: A model for particle size distribution and elutriation in fluidized bets, Powder Technology 83 (1995) 265-280.
5. Mitrofanov A.V.: Modelirovanie i raschetno-eksperimental'nye issledovaniya gidromekhanicheskikh i teplovykh protsessov v psevdoozhizhennom sloe, dis. kand. tekhn. nauk, Ivanovo, 2011.
6. Pastucha L., Mielczarek E.: Kinetyka i termodynamika rozdrabniania strumieniowego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1994.
7. Wyleciał T., Urbaniak D.: Badanie rozdrabniania materiałów drobnoziarnistych w młynie strumieniowo-fluidalnym, Hutnik, nr 5 (2012) 396-399.
8. Zhukov V.P., Belyakov A.N.: Termodinamicheskiy podkhod k opisaniyu mekhanicheskikh protsessov v sypuchikh sredakh, Vestnik IGEU, nr 6 (2012) 35-40.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-98788194-4b55-47f9-98c5-2b095074137d
Identyfikatory
DOI 10.7862/rm.2014.31