Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-985a8325-9501-44f3-b603-c60ca905dfc9

Czasopismo

Prace Instytutu Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Odpadowa masa formierska jako substytut kruszywa w procesie wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego

Autorzy Angrecki, M.  Izdebska-Szanda, I.  Palma, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Waste moulding sand as a substitute aggregate in the manufacture of autoclaved cellular concrete
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania odpadowych mas formierskich ze spoiwami krzemianowymi i geopolimerowymi do wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego. Duża zawartość krzemionki w zużytych masach formierskich i rdzeniowych jest czynnikiem przemawiającym za przyjęciem takiego rozwiązania technologicznego. Koncepcja pracy obejmowała wykonanie serii mieszanek betonowych, zawierających w swoim składzie odpadową masę formierską, która była wprowadzana do podstawowej mieszaniny surowcowej na zasadzie stopniowej substytucji piasku kwarcowego. Ocenę możliwości utylizacji odpadowych mas odlewniczych przeprowadzono na postawie analizy porównawczej, obejmującej podstawowe właściwości technologiczne dwóch rodzajów materiałów, betonu komórkowego podstawowego, który zawierał w składzie tylko piasek kwarcowy „świeży” oraz betonu komórkowego eksperymentalnego, w którym piasek kwarcowy świeży zastępowano zużytą masą formierską.
EN The article presents the results of research on the possibilities of utilizing waste moulding sands with silicate and geopolymer binders in the production of autoclaved cellular concrete. The high content of silica in the waste moulding and core sands is a factor in favour of this technological solution. The general idea of the study was to make a series of concrete mixes, which would contain in their composition waste moulding sands, which was then introduced to the basic raw material mixture on the principle of gradually increasing the substitute of fresh silica sand. The possibility of utilization of the waste moulding sand was evaluated based on the results of comparative analysis, covering the main technological properties of the two types of materials, i.e. the base cellular concrete composed of “fresh” silica sand only, and experimental cellular concrete, where fresh silica sand was replaced in different proportions with waste moulding sand.
Słowa kluczowe
PL zużyte masy odlewnicze   utylizacja mas formierskich   beton komórkowy   spoiwa krzemianowe   spoiwo geopolimerowe  
EN waste moulding sands   utilization of moulding sands   cellular concrete   silicate binders   geopolymer binders  
Wydawca Instytut Odlewnictwa
Czasopismo Prace Instytutu Odlewnictwa
Rocznik 2015
Tom T. 55, nr 3
Strony 15--22
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Angrecki, M.
autor Izdebska-Szanda, I.
  • Instytut Odlewnictwa, Zakład Technologii, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
autor Palma, A.
  • Instytut Odlewnictwa, Zakład Technologii, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
Bibliografia
1. Pytel, Z. (2010). Właściwości autoklawizowanych materiałów wapienno-piaskowych otrzymanych z udziałem zużytych mas odlewniczych. Arch. Foundry Eng., 10(2), 127−134.
2. Lewandowski, J. L. (1997). Tworzywa na formy odlewnicze. Kraków: Wydawnictwo Akapit.
3. Małolepszy, J., Deja, J., Brylicki, W., Gawlicki, M. (2000). Technologia betonu. Metody badań. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
4. Gawlicki, M., Pichór, W., Brylska, E., Brylicki, W., Łagosz, A., Nocuń-Wczelik, W., Petri, M., Pytel, Z., Roszczynialski, W., Stolecki, J., Małolepszy J. (red.). (2004). Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
5. Jatymowicz, H., Siejko, J., Zapotoczna-Sytek, G. (1980). Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego. Warszawa: Arkady.
6. PN-B-06258:1989 Autoklawizowany beton komórkowy – metody badań.
7. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
8. PN-EN 772-1:2001 Metody badań elementów murowych – Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-985a8325-9501-44f3-b603-c60ca905dfc9
Identyfikatory
DOI 10.7356/iod.2015.10