Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-98314495-7738-4b48-85b4-ea55535de851

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Właściwości chemiczne ekologicznych olejów roślinnych tłoczonych na zimno

Autorzy Krajewska, M.  Andrejko, D.  Ślaska-Grzywna, B. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Chemical properties of cold-pressed vegetable oils
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono tłoczenie na zimno oleju z nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.) odmiany Adriana, lnu włóknistego (Linum usitatissimum L.) odmiany Luna, konopi włóknistych (Cannabis sativa L.) odmiany Beniko, maku niebieskiego (Papaver somniferum L.) odmiany Major, rzeżuchy ogrodowej (Lepidium sativum L.) i czarnuszki siewnej (Nigella Sativa L.). W nasionach oznaczono zawartość tłuszczu. Obliczono wydajność tłoczenia oleju. W olejach oznaczono liczbę kwasową (LK), liczbę nadtlenkową (LN) oraz stabilność oksydatywną. Wszystkie użyte do badań nasiona charakteryzowały się zbliżoną zawartością tłuszczu wynoszącą 30–40%, z wyjątkiem rzeżuchy (13,4%). Uzyskane oleje spełniały normy jakościowe pod względem wartości LK, ale charakteryzowały się małą stabilnością oksydatywną (wyjątek stanowił olej rzepakowy).
EN Seeds of oilseed rape (Brassica napus L.) varieties Adriana, fiber flax (Linum usitatissimum L.) varieties Luna, hemp (Cannabis sativa L.) varieties Beniko, blue poppy (Papaver somniferum L.) varieties Major, garden cress (Lepidium sativum L.), fennelflower (Nigella sativa L.) were analyzed for fat content and cold-pressed (room temp.) to det. the oil extn. efficiency. The oils were characterized by acid no., peroxide value and oxidative stability. All the seeds (except for cress) had a similar fat content to 30–40%. The oils met the quality requirements but showed low oxidative stability except for rapeseed oil.
Słowa kluczowe
PL oleje roślinne   rzepak   mak  
EN vegetable oils   rape   poppy seed  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2015
Tom T. 94, nr 10
Strony 1714--1716
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz., wykr.
Twórcy
autor Krajewska, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor Andrejko, D.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor Ślaska-Grzywna, B.
  • Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, beata.grzywna@up.lublin.pl
Bibliografia
1. A. Obiedzińska, B. Waszkiewicz-Robak, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2012, nr 1, 27.
2. B. Drozdowski, [w:] Chemia żywności: sacharydy, lipidy, białka (red. Z. Sikorski), t. 2, WNT, Warszawa 2007.
3. M. Gugała, K. Zarzecka, A. Sikorska, Postępy Fitoterapii 2014, nr 2, 100.
4. B. Roszkowska, A. Dąbrowska, I.M. Batyk, J. Health Sci. 2014, 4 (10), 183.
5. M. Wroniak, M. Kwiatkowska, K. Krygier, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2006, nr 2, 46.
6. J. Krzymański, Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda, Pol. Stow. Prod. Oleju, Warszawa 2009.
7. M. Naruszewicz, M. Kozłowska-Wojciechowska, Brit. J. Nutrit. 2007, 98, nr 3, 454.
8. T.A.B. Sanders, Am. J. Clin. Nutr. 2000, 71, 176.
9. Ś. Ziemlański, J. Budzyńska-Topolowska, Tłuszcze pożywienia i lipidy ustrojowe, PWN, Warszawa 1991.
10. A. Gałek, Z. Targoński, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2003, nr 1, 5.
11. M. Nogala-Kałucka, E. Lampart-Szczapa, J. Korczak, K. Pacyńska, A. Siger, Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 2004, 25, nr 1, 251.
12. D.Q. Pham, R. Plakogiannis, Ann. Pharmacother. 2005, 39, nr 12, 2065.
13. R. Szymańska, B. Nowicka, J. Kruk, Kosmos. Probl. Nauk Biol. 2009, 58, nr 1/2, 199.
14. B.R. Stefansson, F.W. Hougen, R.K. Downey, Canad. J. Plant. Sci. 1961, 42, 218.
15. M.J. Lagarda, G. García-Llatas, R. Farré, J. Pharm. Biom. Anal. 2006, 41, nr 5, 1486.
16. S. Suhad, M. Abuweis, J.H. Peter, Curr. Atheroscler. Rep. 2008, 10, 467.
17. R. Szymańska, J. Kruk, Kosmos. Probl. Nauk Biol. 2007, 56, nr 1/2, 107.
18. E. Wochnik, M. Drukort, Uzdrawiające oliwy i oleje, WOM, Poznań 2012.
19. M. Wroniak, D. Łukasik, M. Maszewska, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2006, nr 1, 214.
20. E. Szukalska, Tłuszcze Jadalne 2003, 38, 42.
21. M. Tańska, D. Rotkiewicz, Tłuszcze Jadalne 2003, 38, 147.
22. J. Velasco, M.L. Andersen, L.H. Skibsted, Food Chem. 2004, 85, 623.
23. M. Trańska, S. Czaplicki, J. Bojarska, D. Ogrodowska, Technologia żywności. Technologia produktów roślinnych, UWM, Olsztyn 2010.
24. PN-EN ISO 659:2010, Nasiona oleiste. Oznaczanie zawartości oleju (Metoda odwoławcza).
25. PN-EN ISO 660:2010, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
26. PN-EN ISO 3960:2012, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej. Jodometryczne (wizualne) oznaczanie punktu końcowego.
27. PN-ISO 6886:2009, Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie stabilności oksydacyjnej (Test przyspieszonego utleniania).
28. Y.L. Zheng, D.P. Wiesenborn, K. Todtenson, N. Kangas, J. Am. Oil Chem. Soc. 2003, 80, nr 10, 1039.
29. M. Wroniak, A. Ptaszek, K. Ratusz, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013, nr 1, 92.
30. K. Mińkowski, A. Kalinowski, A. Krupska, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2014, nr 4, 75.
31. Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme 24 Session, Geneva, Switzerland, 2-7. 2001, Report of 17 session of the Codex Committee on Fats and Oil, London, United Kingdom 19–23 lutego 2001 r.
32. F. De Panfilis, G.T. Toschi, G. Lercker, INFORM 1998, 9, 212.
33. K. Krygiel, M. Wroniak, K. Dobczyński, I. Kiełt, S. Grześkiewicz, M. Obiedziński, Rośliny Oleiste 1998, 19, 573.
34. M. Matuszewska, M. Wroniak, M. Obiedziński, K. Krygiel, Tłuszcze Jadalne 2000, 35, 77.
35. A. Koski, E. Psomiadou, M. Tsimidou, A. Hopia, P. Kefalas, K. Wähälä, M. Heinonen, Eur. Food Res. Technol. 2002, 214, 294.
Uwagi
PL
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-98314495-7738-4b48-85b4-ea55535de851
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2015.10.12