Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-982bf449-0f4a-4eec-88d0-5c97ab52f73d

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Trudnopalne kompozyty polimerowe na osnowie żywic termoutwardzalnych modyfikowanych hybrydowym układem mikrosfer borokrzemianu sodu wraz z intumescencyjnymi antypirenami fosforowymi

Autorzy Kicko-Walczak, E.  Rymarz, G.  Gajlewicz, I. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Flame-resistant thermoset resins-matrix composites modified with a hybrid system of borosilicate microspheres and intumescent phosphate antypirenes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przygotowano kompozyty nienasyconych żywic poliestrowych wzmocnionych hybrydowym układem mikrosfer borokrzemianu sodu BS z polifosforanem amonu/melaminy APP/MMP oraz nanocząstek węglowych i oceniono ich od-porność termiczną oraz poziom uniepalnienia. Zbadano lepkość i czas żelowania tych kompozytów. Uniepalnienie oceniono poprzez oznaczenie wskaźnika indeksu tlenowego oraz przebiegu procesu palenia w kalorymetrze stożkowym. Morfologię kompozytów zbadano wykorzystując skaningowy mikroskop elektronowy. Badania potwierdziły efekt synergizmu między BS a APP/MMP w oddziaływaniu na ograniczenie palności kompozytów polimerowych.
EN Unsatd. polyester resins were reinforced by addn. of hollow glass microspheres, NH4 and melamine phosphates as well as nanoparticles and studied for viscosity and gelation time. The resulting composite materials showed high flame resistance and good thermal stability as evidenced by detn. of limiting O2 index and cone calorimetry. The digital micrographs confirmed the good morphol. of the composites and synergistic effects of the additives used.
Słowa kluczowe
PL kompozyty polimerowe   palność materiałów polimerowych   antypireny  
EN polymer composites   combustibility of polymer materials   flame retardants  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2018
Tom T. 97, nr 11
Strony 1889--1893
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Kicko-Walczak, E.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Farb i Lakierów w Gliwicach, ul. Chorzowska 50 A, 44-100 Gliwice, e.kicko-walczak@impib.pl
autor Rymarz, G.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
autor Gajlewicz, I.
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
Bibliografia
[1] M. Paradise, T. Goswami, Materials Design 2007, 28, 1477.
[2] Praca zbiorowa, Advances in polymer nanocomposites. Types and applications, (red. F. GaO), Woodhead Publ., 2012.
[3] A.P. Kumar, D. Depan, N.S. Tomer, R.P. Sing, Progr. Polym. Sci. 2009, 34, 79.
[4] J.F. Mastral, C. Berrueco, M. Gea, J. Ceamanos, J. Polym. Degrad. Stab. 2006, 91, 3330.
[5] E. Kandare, B.K. Kandola, D. Price, S. Nazare, R.A. Horroks, J. Polym. Degrad. Stab. 2008, 93, 361.
[6] T. Kuilla, S. Bhadra, D. Yao, N.H. Kim, S. Bose, J.H. Lee, Prog. Polymer Sci. 2010, 35, 1350.
[7] R. Wang, D. Zhao i in., J. Mater. Chem. A 2015, 3, 9826.
[8] S.C. Lao i in., J. Comp. Mat. 2009, 43, nr 17, 1803.
[9] E. Kicko-Walczak, G. Rymarz, Przem. Chem. 2012, 91, 1552.
[10] X-Ch. Bian i in., J. Appl. Polym. Sci. 2008, 109, nr 3,1935.
[11] E. Kicko-Walczak, G. Rymarz, I. Gajlewicz, Przem. Chem. 2014, 93, nr 6, 914.
[12] S.S. Sinha, M. Bousmina, Polymer nanocomposites and their applications, cz. 3, American Scientific Publ., 2006.
[13] E. Kicko-Walczak, G. Rymarz, I. Gajlewicz, Przem.Chem. 2015, 94, nr 9, 1579.
[14] E. Kicko-Walczak, G. Rymarz , I. Gajlewicz, Przem. Chem. 2017, 96, nr 6, 1381.
[15] E. Kicko-Walczak, G. Rymarz, J. Mech. Eng. Aut. 2015, 5, 510.
[16] E. Kicko-Walczak, G. Rymarz, J. Polym. Eng. 2018, 38, nr 6, 563, https://doi.org./10.1515/polyeng-2017-0224.
[17] J. Zhou i in., J. Therm. Anal. Calorim. 2017, 129, nr 1, 357.
[18] L. Liu, J. Hu i in., Polym. Deg. Stab. 2014, 104, 87.
[19] PN-EN ISO 2535:2004, Tworzywa sztuczne. Nienasycone żywice poliestrowe. Pomiar czasu żelowania w temperaturze otoczenia.
[20] PN-EN ISO 2555:2018-07, Tworzywa sztuczne. Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji. Oznaczanie lepkości pozornej metodą lepkościomierza obrotowego typu pojedynczy cylinder.
[21] ISO 4589-2:2006, Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego. Część 2: Badanie w temperaturze pokojowej.
[22] ISO 5660-1:2002, Reaction-to-fire tests. Heat release, smoke production and mass loss rate. Part 1: Heat release rate (cone calorimeter method).
[23] ISO 5660-2:2002, Reaction-to-fire tests. Heat release, smoke production and mass loss rate. Part 2: Smoke production rate (dynamic measurement).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-982bf449-0f4a-4eec-88d0-5c97ab52f73d
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2018.11.15