Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-977ab53e-d76a-44a2-b6fa-d882cf257f37

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ technologii zbioru kukurydzy na efektywność biogazowania w mieszankach z gnojowicą świńską i bydlęcą

Autorzy Adamski, M.  Pronobis, Ł.  Dworecki, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of the harvest technology of the maize on the effectiveness of methane production in blends from pig’s and cattle liquid manure
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań było określenie wpływu wykorzystania do procesu metanizacji kiszonki kukurydzy bez ziarna na efektywność wytwarzania biogazu. Analizowano produktywność biogazową kiszonki kukurydzy z całych roślin oraz kiszonki kukurydzy bez ziarna. W badaniach wykorzystano gnojowicę bydlęcą oraz świńską. W badaniach produktywności biogazowej wykorzystano niemiecką normę DIN 38414 s.8. Zaobserwowano spadek całkowitej produktywności biogazowej próbek kiszonki kukurydzy bez ziarna o odpowiednio 13,75% dla gnojowicy bydlęcej oraz o 17,11% dla mieszanek z gnojowicą świńską. Wskazano, iż w przypadku analizy produktywności chwilowej różnice w stosunku do poziomu produkcji biogazu z całych roślin mogą wynikać z poziomu masy suchej substancji i zawartości materii organicznej w gnojowicy.
EN Showing the productivity of biogas from maize silage without the grain was a purpose of the re-search. A productivity of biogas was being analyzed from the entire plants and plants after removing heads. They used in examinations cattle and pig’s liquid manure. Characterizations of biogas emission obtained at using of German methodology up to standard DIN 38414 s.8. A fall in the total biogas productivity of samples with maize silage without the grain was observed about appropriately 13.75% for cattle liquid manure and by the 17.11% for blends from pig’s liquid manure. In the case of the momentary productivity analysis differences towards the level of biogas productions from the entire plants can result from the content level of dry and organic matter in liquid manure.
Słowa kluczowe
PL biomasa   biopaliwo   kukurydza   wydajność biogazowa   biogaz  
EN biomass   biofuel   maize   biogas productivity   biogas  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 88--90
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Adamski, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
autor Pronobis, Ł.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
autor Dworecki, D.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Bibliografia
[1] Adamczyk J.: Przegląd metod hodowli kukurydzy i ich skuteczność w praktyce . Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl. 208, 1998.
[2] Adamski M., Dach J., Pilarski K., Kowalik I., Wachowiak P.: The Efficiency of Biogas Production from Maize Silage and Cellulose Waste Mixed with Slurry or Distillery Stillage. XXXIII CIOSTA - CIGR V Conference 2009, Reggio Calabria “Technology and management to ensure sustainable agriculture, agro-systems, forestry and safety” 17-19 June 2009.
[3] DIN 38414 S 8. Niemiecka znormalizowana metoda badań wody, ścieków i osadów. Osady i sedymenty (grupa S). Określenie charakterystyki fermentacji (S. 8). DIN Deutches Institut fur Normung e. V., Berlin, 2012.
[4] Döhler H. (red.): KTBL 2009: Faustzahlen Biogas. 2. Auflage. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL), Darmstadt, Schauermanndruck GmbH, Gernsheim, 2009.
[5] Dubas A.: Technologia produkcji kukurydzy. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2011.
[6] Eder B., Schulz H., 2007: Biogas Praxis. Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele, Wirtschaftlichkeit. Verlag Ökobuch Magnum, 2007.
[7] Gorisch U., Helm M.: 2006: Biogasanlagen. Eugen Ulmer KG, Stuttgard (Hohenheim), 2006.
[8] KTBL 2009: Schwachstellen an Biogasanlagen versteht und vermeiden. KTBL- Heft 84. 2. uberarbeitete Auflage. KTBL e. V. Darmstadt, 2009.
[9] Michalski T., Sulewska H., Waligóra H., Dubas A., 1996. Reakcja odmian kukurydzy uprawianej na ziarno na zmienne warunki pogodowe. Rocz. Nauk Roln. Ser. A 112, 1-2, 1996.
[10] Schattauer A., Weiland P.: Biogaz - produkcja i wykorzystanie. Institut fur Energetik und Umwelt, GmbH, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-977ab53e-d76a-44a2-b6fa-d882cf257f37
Identyfikatory