PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Safety improvement achieved by prevention actions related to aerological hazards - sample cost analysis

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Poprawa bezpieczeństwa poprzez działania profilaktyczne związane z zagrożeniami aerologicznymi - przykładowa analiza kosztów
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The article features the characteristics of expenditure incurred by mining companies on occupational health and safety operations. It was indicated that proper measures and methods have to be selected to improve the safety of mining operations. This can be done by proper prevention actions, particularly in the realm of aerological hazards. A typical longwall in a Polish mine was characterized, along with the related prevention actions undertaken to mitigate aerological hazards with a view to achieve safe exploitation of the longwall. Based on the data collected in production preparation and controlling departments, the costs of materials and workdays within the applied prevention actions were estimated. The obtained figures were used to calculate the following: total costs of prevention, percentage indicators of prevention actions costs in the generated income, costs of prevention actions per 1 Mg of extracted coal, and total costs of prevention actions for the analyzed longwall. It was pointed out that work safety should be improved by proper selection of prevention measures.
PL
W artykule przedstawiono nakłady finansowe ponoszone przez spółki węglowe na BHP i poprawę bezpieczeństwa pracy. Wskazano na konieczność doboru właściwych środków i sposobów działania w celu poprawy bezpieczeństwa robót górniczych poprzez stosowanie odpowiednich profilaktyk, w szczególności dla zagrożeń aerologicznych. Scharakteryzowano typową w polskim górnictwie ścianę eksploatacyjną oraz prowadzone w niej prace profilaktyczne związane z zagrożeniami aerologicznymi, umożliwiające bezpieczną eksploatację ścianową. Na podstawie danych zebranych w działach przygotowania produkcji i kontrolingu zestawiono koszty materiałów i roboczodniówek w ramach stosowanych profilaktyk. Na podstawie uzyskanych zestawień obliczono koszty całkowite prac profilaktycznych, wskaźniki udziałów procentowych kosztów profilaktyk w uzyskanym przychodzie oraz koszty profilaktyk w przeliczeniu na 1 Mg wydobytego węgla i wskazano całkowity koszt profilaktyk dla przedstawionej ściany. Zwrócono uwagę na konieczność podnoszenia bezpieczeństwa pracy poprzez odpowiedni dobór środków profilaktycznych.
Wydawca
Rocznik
Strony
39--47 [tekst ang.], 83--91 [tekst pol.]
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Instytut Eksploatacji Złóż, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
autor
 • Budryk Coal Mine, ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice
Bibliografia
 • 1. Bień W.: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, WNE, Warszawa 2000.
 • 2. Burnat B.: O pojęciu zagrożenia w górnictwie, Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie, nr 4, Katowice 1976.
 • 3. Dokumentacja prac profilaktycznych przeprowadzonych w ścianie A-1.
 • 4. Kabiesz J.: Możliwość wykorzystania metod eksperckich dla oceny stanu zagrożeń górniczych, Materiały Konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk 2005.
 • 5. Koszty prac profilaktycznych na podstawie danych z działu kontrolingu.
 • 6. Krzemień S., Krause M.: Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, WUG, nr 9, Katowice 2000.
 • 7. Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2014 roku, WUG, Katowice 2015.
 • 8. Projekt techniczny ściany A-1 w pokładzie 401.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz.U. Nr 139 z 2002 r., poz. 1169 z późn. zm.
 • 10. Sułkowski J.: Czy wybuchy w kopalniach są wynikiem błędnej oceny ryzyka?, Materiały XII Konferencji WUG pt. Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, SITG, Wisła 2010.
 • 11. Trenczek S.: Kreowanie bezpiecznego górnictwa poprzez dostosowywanie przepisów i systemowego monitorowania do zmieniających się warunków naturalnych, Mechanizacja i Automatyzacja
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-97679ea5-a918-4094-81bf-cdceacb3d698
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.