Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-974dd4bf-2d62-4bd4-97e8-a64b90e1cb6c

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza optymalizacji lokalizacji centrum logistycznego z wykorzystaniem narzędzi GIS

Autorzy Filipiak, A.  Chorążewicz, J.  Ogrodniczak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the optimal location of logistic center with the use of GIS tools
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości, jakie niesie ze sobą oprogramowanie GIS w tematyce logistyki i transportu. Wyznaczono optymalne lokalizacje pod budowę centrum logistycznego w sąsiedztwie drogi ekspresowej S7 (odcinek Ostróda – Elbląg). Wykorzystując narzędzia GIS, jak i analizy geoinformacyjne stworzono mapę obrazującą uzyskane wyniki. Na potrzeby przeprowadzenia wskazanej analizy uwzględniono tylko wybrane kryteria, tj. odległość od dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, a także odległości od miast: Gdańsk, Olsztyn, Elbląg. Dane natomiast pozyskano z dostępnych źródeł (Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz OpenStreetMap).
EN The purpose of this article is to indicate the possibilities of GIS software in the subject of logistics and transport. Optimal locations for the construction of a logistics center in the neighborhood of the expressway S7 (section Ostróda - Elbląg) were determined. Using the GIS tools as well as geoinformation analyzes, a map was created depicting the results obtained. For the purpose of conducting the analysis, only selected criteria were taken into account, i.e. the distance from express, national, provincial and poviat roads, as well as distances from cities: Gdańsk, Olsztyn and Elbląg. The data was collected from available sources (Central Geodetic and Cartographic Documentation Center and OpenStreetMap).
Słowa kluczowe
PL narzędzia GIS   logistyka transportu   centrum logistyczne   analiza geoinformacyjna   OpenStreetMap  
EN GIS tools   transport logistics   logistic center   geoinformation analysis   OpenStreetMap  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2018
Tom R. 19, nr 6
Strony 1034--1038, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Filipiak, A.
  • Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, studentka
autor Chorążewicz, J.
  • Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, studentka
autor Ogrodniczak, M.
  • Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, student
Bibliografia
1. Bielecka E., Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006.
2. Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw: aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej. Poznań.
3. Fechner I. 2009. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych. W: Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.) Logistyka. Poznań. s. 287–292.
4. Gaździcki J. 2001. Leksykon geomatyczny. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Warszawa.
5. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. 2007. GIS: obszary zastosowań. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.
6. Hopfer A., Cymerman R., Nowak A. 1982. Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich. Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne. Warszawa.
7. Kowalczyk A., Wojtkiewicz M., Żebrowski W. 2006. Rola centrów logistycznych w zagospodarowaniu przestrzennym woj. warmińsko-mazurskiego. W: MARKOWSKI T. (red.) Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju. Biuletyn KPZK PAN. Zeszyt, 225. Warszawa. s. 218–230.
8. Kwiecień J. 2004. Systemy informacji geograficznej: podstawy. Wyd. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej. Bydgoszcz.
9. Lizińska W., Nazarczuk J. M. 2007. Bariery lokalizacji inwestycji na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego. W: PLAWGO B. (red.) Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej. Białystok. s. 51–58.
10. Longley P. A., Goodchild F. M., Maguire D. J., Rhind W. D., GIS Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
11. Mroczko F. 2016. Logistyka. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Wałbrzych.
12. Parysek J. 2006. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań.
13. Regulski J. 1985. Planowanie przestrzenne: praca zbiorowa. Państwowe Wyd. Ekonomiczne. Warszawa.
14. Senetra A., Cieślak I. 2004. Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn.
15. Szuniewicz K. 2012a. Metodologia oceny i waloryzacji przestrzeni. W: Cieślak I. (red.) Współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn. s. 31–41.
16. Szymańska A. I., Płaziak M. 2014. Klasyczne czynniki w procesie lokalizacji przedsiębiorstwa na wybranych przykładach. W: Przedsiębiorczość-Edukacja, 10. Warszawa. s. 71–84.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-974dd4bf-2d62-4bd4-97e8-a64b90e1cb6c
Identyfikatory
DOI 10.24136/atest.2018.224