PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Konieczność czy potrzeba opracowania modelu kosztów urabiania pozapokładowego?

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Necessity or need of development of a model regarding the costs of mining apart from the seam
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zanieczyszczanie pozapokładowe węgla występuje podczas eksploatacji warstw nad i pod pokładem węgla. Części zanieczyszczenia nie można zapobiec. Jednakże istnieje możliwość jego znacznego ograniczenia. Wpływy kosztów zanieczyszczania nie zostały dogłębnie zbadane ani też nie są właściwie rozumiane producentów węgla. Obecnie uważa się, że skoro w procesie wzbogacania węgla odrzuca się zanieczyszczanie, nie ma ono wpływu na jakość węgla. Jednakże badania, które zostały przeprowadzone przez pracowników Południowego Uniwersytetu Illinois w trzynastu zmechanizowanych ścianach wydobywczych w pięciu kopalniach w stanie Illinois zaprzeczają temu poglądowi. Dowiedli, że urabianie pozapokładowe ma znaczny wpływ na jakość czystego węgla, ponieważ powoduje zwiększenie ilości popiołu, siarki, rtęci i pozostałych pierwiastków śladowych w produkcie końcowym, tj. czystym węglu. Wyliczyli, że całkowity koszt związany z urabianiem pozapokładowym dla przeciętnej kopalni węgla w Illinois wynosi 4,10 USD na tonę czystego węgla. Jeżeli możliwa będzie kontrola nad 50 % udziału urabiania pozapokładowego, można osiągnąć oszczędności przekraczające 2,00 USD na tonę czystego węgla, co może zwiększyć konkurencyjność węgla jako alternatywnego źródła energii. Autorzy niniejszego artykułu są przekonani, że podobne badania należy przeprowadzić w warunkach polskich kopalń. Brak podobnych badań i analiz powoduje, że kierownictwa kopalń nie do końca są świadome faktycznych kosztów, a tym samym możliwych do uzyskania wymiernych efektów ekonomicznych, związanych z nawet najmniejszym ograniczeniem zanieczyszczeń pozapokładowych. Dlatego w opinii autorów koniecznym jest podjęcie takich badań i analiz dla polskich kopalń, grupując je w sposób uwzględniający podobną specyfikę złoża i warunki geologiczno-górnicze.
EN
Coal contamination apart from the seam occurs during the exploitation of layers under and above the seam. A part of contamination cannot be avoided. However, there exists the possibility of its considerable reduction. The influences of contamination costs have not been deeply investigated and they are not properly understood by coal producers. At the present time it is considered that if in the beneficiation process of coal its contamination is disregarded, then it has no influence on coal quality. However, investigations carried out through workers of the Southern Illinois University in thirteen mechanised longwall workings in five mines in the state Illinois deny this opinion. They have proved that mining apart from the seam has considerable influence on the quality of pure coal, because it causes the increase of the quantity of ash, sulphur, mercury and remaining trace elements in the final product, i.e. pure coal. They have counted that the total cost connected with mining apart from the seam for an average coal mine in Illinois amounts to 4.10 USD per ton of pure coal. If possible will be the control over 50 % of the share of mining apart from the seam, savings exceeding 2.00 USD per ton of pure coal can be achieved, what can increase the competitiveness of coal as an alternative energy source. The authors of the present article are convinced that similar investigations should be performed in conditions of Polish mines. The lack of similar investigations and analyses causes that the managements of mines are not fully aware of real costs and thus possible to gain measurable economic effects, connected with the even lowest reduction of contaminations apart from the seam. Therefore in the opinion of the authors it is necessary to undertake such investigations and analyses for Polish mines, grouping them in a manner that takes into consideration similar deposit specificity as well as mining-andgeological conditions.
Czasopismo
Rocznik
Strony
272--277
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • Kompania Węglowa S.A. Centrum Południe
  • Instytut mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego, Katowice, cgo@imbigs.pl
autor
  • Instytut mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego, Katowice
Bibliografia
  • 1. Patwardhan, Chugh, Moharana Hirschi: Cost and Environmental Impact of Out-of-Seam Dilution on Clean Coal, 2010.
  • 2. Gluskoter, Ruck, Miller, Cahill, Dreher, Kuhn: Trace Elements im Coal: Occurrence and Distribution, 1977.
  • 3. Luttrel, Lineberry, Adel and Burchett: Waste Minimization Through Underground Coal Deshaling, 1996.
  • 4. Chugh Y. P., McGolden, Hirschi J., Thatavarthy K.,Moharana A., Patwardhan A., Alam M. And Gurley H.: Reducing Underground Production Costs Throught Enhanced Face Productivity, Finale Report to the Illinois Clean Coal Institute.
  • 5. Kompania Węglowa S.A. Wskaźniki Techniczno-Ekonomiczne 2008–2010.
  • 6. Kryj K., Szafarczyk J., Baic I.: Problem ekonomicznych skutków urabiania pozapokładowego skały płonnej w kopalniach węgla kamiennego „Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011, Środkowo--Pomorskie Towarzystwo – Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-972ef9f6-0c22-4f92-a801-a16ed2b5c7f6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.