Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-972ebf3c-8f24-4b9c-8c6a-9443af310ac6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Pobranie miedzi, cynku, manganu i żelaza przez Amaranthus cruentus L. jako roślinę energetyczną w zależności od odmiany, rozstawy i nawożenia

Autorzy Brodowska, M. S.  Brodowski, R.  Skwaryło-Bednarz, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Uptake of copper, zinc, manganese and lead by Amaranthus cruentus L. as energy plant depending on its cultivar, plant spacing and fertilization
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejsza praca obejmuje przeanalizowanie wpływu różnych dawek azotu, fosforu i potasu oraz rodzaju siewu dwóch odmian (Rawa i Aztek) szarłatu (Amaranthus cruentus L.) na pobranie mikroskładników (Cu, Zn, Mn, Fe) przez roślinę testową. Podstawę pracy stanowi trzyletnie doświadczenie polowe założone metodą losowanych podbloków (split-plot) w trzech powtórzeniach, w którym czynnikami zmiennymi były: odmiana rośliny i sposób siewu, zastosowane na dwóch poziomach oraz nawożenie NPK na pięciu. Uzyskane wyniki eksperymentalne weryfikowano statystycznie modułem ANOVA (dla układów czynnikowych) programu STATISTICA. Testem HSD Tukeya określono wartości NIR. W celu wzajemnego porównania wielkości udziału poszczególnych czynników doświadczalnych w wyjaśnieniu wariancji zmiennej zależnej obliczone zostały współczynniki η2p. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zastosowane czynniki doświadczalne przyczyniły się do istotnego zróżnicowania pobrania miedzi, cynku, manganu i żelaza przez Amaranthus cruentus L. Ogólnie należy stwierdzić, że wyższe pobranie wszystkich analizowanych mikroskładników przez rośliny testowe odnotowano w przypadku odmiany Aztek. Biorąc pod uwagę wpływ siewu roślin na pobranie miedzi, cynku, manganu i żelaza przez amarantus w przypadku odmiany Aztek wyższe pobranie odnotowano przy siewie szerokorzędowym. W przeprowadzonym eksperymencie nie stwierdzono jednoznacznie ukierunkowanego wpływu nawożenia na kumulację mikroskładników w roślinie testowej.
EN Present research includes analysis of the in fluence of varied nitrogen, phosphorus, and potassium rates as well as spacing type of two amaranth cultivars (Rawa and Aztek) (Amaranthus cruentus L.) on uptake of microelements (Cu, Zn, Fe, Mn) by the test plant. The paper was based on three-year field experiment established by means of randomized sub-blocks (split-plot) in three replicates and included three variable factors: plant cultivar, spacing (two levels each), and NPK nutrition (five levels). Results achieved during the experiments were statistically verified using ANOVA mode (for factorial systems) in STATISTICA software. LSD values were determined with a help of HSD Tukey test. In order to compare the shares of particular experimental factors in explaining the variance of dependent variable, η2p(partial eta-squared) coefficients were calculated. Achieved results indicated that applied experimental factors contributed to a substantial differentiation of uptake of copper, zinc, manganese and lead by Amaranthus cruentus L. It should be stated that higher uptake of all analyzed microelements by test plants were in the case of Aztek cv. Considering the in fluence of plant spacing on copper, zinc, manganese and lead uptake by amaranth, their higher levels were found at wide-spacing for Aztek cv. No univocally directed in fluence of fertilization on microelements accumulation at test plant was found in the experiment.
Słowa kluczowe
PL biomasa   amarantus   miedź   cynk   mangan   żelazo  
EN biomass   amaranth   copper   zinc   manganese   lead  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 176--180
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Brodowska, M. S.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Brodowski, R.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Skwaryło-Bednarz, B.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Budzyński W., Bielski S.: Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. II. Biomasa jako paliwo stałe. Acta Sci. Pol., Agricultura 2004, nr 3(2).
[2] Charter Ph., Beenackers A. A., Grassi G.: Biomass for energy, environment, agriculture and industry. Pergamon Press, London 1995.
[3] Chudecka J., Tomaszewicz T.: Wybrane właściwości fizyczne i chemiczne gleb antropogenicznych wytworzonych na bazie odpadów paleniskowych. Zesz. Prob.. Post. Nauk Rol. 2009, nr 540.
[4] Chungen Yin, Lasse A., Rosendahl, Sřren K. Koer: Grate-firing of biomass for heat and power production. Istitute of Energy Technology, Aalborg University, DK-9220 Aalborg East, Denmark, Progress in Energy and Combustion Science 2008, nr 34.
[5] Denysiuk W.: Słoma jako paliwo. Inż. Rol. 2009, nr 1.
[6] Hołubowicz-Kliza G.: Wykorzystanie słomy. Instrukcja upowszechnieniowa 134. Wyd. IUNG-PIB Puławy 2007.
[7] Kalebasa D.: Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophysica 2006, nr 7(4).
[8] Kona J.: Accumulation of heavy metal by Amaranth. [In:] Proceedings from the conference „Biologization of a plant production”, SAU, Nitra 1995.
[9] Kowalczyk-Juśko A.: Popiół z różnych roślin energetycznych. Proceedings ECOpole 2009, nr 3(1).
[10] Kuczaj A.: Emisja związków organicznych przy spalaniu biomasy. Civil and Environmental Engineering 2010. nr 1.
[11] Nalborczyk E.: Rolnicza energetyka. Academia - Panorama, Energia Odnawialna 2005, nr 3(7).
[12] Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D.: Wpływ stosowania popiołu ze słomy jęczmienia jarego na chemiczne właściwości gleby lekkiej. Fragm. Agronom. 2011, nr 28(3).
[13] Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D.: Skład elementarny popiołu ze słomy i siana w aspekcie jego rolniczego wykorzystania. Acta Sci. Pol., Agricultura 2011, nr 10(2).
[14] Yeledhalli N. A., Prakash S. S., Ravi M. V., Narayanarao K.: Long-term effect of fly ash on crop field and soil properties. Karnataka J. Agric. Sci. 2008, nr 21.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-972ebf3c-8f24-4b9c-8c6a-9443af310ac6
Identyfikatory