Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-971578f3-e8cc-4ccb-9c04-dd289743ac2a

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

System bilansu masy jako narzędzie do identyfikacji strumieni biomasy spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju

Autorzy Berdechowski, K. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Mass balance system as a tool for the identification of biomass streams that meet the sustainability criteria
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dla zapewnienia właściwego nadzoru nad strumieniami biomasy dyrektywa 2009/28/WE (RED) wprowadza obowiązek wdrożenia i stosowania w przedsiębiorstwie systemu bilansu masy; wynika on bezpośrednio z artykułu 18 dyrektywy RED. Zgodnie z jego zapisami państwa członkowskie wymagają od podmiotów gospodarczych stosowania systemu bilansu masy będącego podstawą do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. System bilansu masy jest zbiorem zapisów i danych, zapewniającym nadzór nad ilościami biomasy przepływającymi przez łańcuch dostaw i produkcji, począwszy od producenta rolnego aż po ostatecznego producenta biopaliw.
EN In order to ensure proper supervision over biomass streams, Directive 2009/28/EC (RED) introduces the obligation of development and application of a mass balance system in the enterprise. It results directly from article 18 of the RED. According to its provisions, member states should require economic entities to apply the mass balance system which will be the basis for the demonstration of compliance with the sustainability criteria. The mass balance system is a set of statements and data ensuring supervision over quantities of biomass flowing through the chain of supply and production, from a farmer to the final biofuels producer.
Słowa kluczowe
PL biomasa   bilans masy   certyfikacja   łańcuch dostaw  
EN biomass   mass balance   certification   supply chain  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2014
Tom R. 70, nr 2
Strony 106--109
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il.
Twórcy
autor Berdechowski, K.
  • Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, kamil.berdechowski@inig.pl
Bibliografia
[1] Berdechowski K.: System bilansu masy. Analiza przypadku - magazyn ziarna. IV Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS'ZOOM 2013, Krakow 17-18.09.2013.
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrodeł odnawialnych zmieniajaca i w nastepstwie uchylajaca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 25 kwietnia 2009 r. zmieniajaca dyrektywe 98/70/WE odnoszaca sie do specyfikacji benzyny i olejow napedowych oraz wprowadzajaca mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazow cieplarnianych oraz zmieniajaca dyrektywe Rady 1999/52/WE odnoszaca sie do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki zeglugi srodladowej oraz uchylajaca dyrektywe 95/12/EWG.
[4] Rogowska D., Berdechowski K.: Ocena wplywu sposobu alokacji emisji w procesie produkcji biopaliwa na wartosc emisji gazow cieplarnianych. Nafta-Gaz 2013, nr 3, s. 226-234.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie referatu pt.: System bilansu masy. Analiza przypadku - magazyn ziarna, zaprezentowanego podczas IV Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2013, która odbyła się w dniach 17-18.09.2013 r. w Krakowie.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-971578f3-e8cc-4ccb-9c04-dd289743ac2a
Identyfikatory