Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-96efa55c-baff-48b7-ad02-eab1067208ac

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Służby specjalne w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych w Polsce i na świecie

Autorzy Bielecka, J.  Nowacki, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The special services in fighting of terrorist threats in Poland and in the world
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy referat prezentuje możliwości wykorzystania służb specjalnych w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych w Polsce i na świecie. Wskazano w nim, że zjawisko terroryzmu międzynarodowego stanowi poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa całego ładu międzynarodowego. Dokonano oceny stopnia zagrożeń terrorystycznych dla Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono również rolę, jaką spełniają służby specjalne w kontekście zapobiegania, zwalczania oraz reagowania na zjawiska o charakterze terrorystycznym.
EN The paper refers to the possibility of using the special services to combat terrorist threats in Poland and in the world. The international terrorism remains a serious and continuing threat to mankind, to peace and to international security. An assessment was made of the level of terrorist threats to the Poland. In this article to present also the possibility of using the special services to prevent, combat and react terrorist activities.
Słowa kluczowe
PL służby specjalne   terroryzm   działanie antyterrorystyczne   bezpieczeństwo międzynarodowe  
EN special services   terrorism   antiterrorist operation   international security  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 33--38
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Bielecka, J.
autor Nowacki, G.
Bibliografia
1. Hoffman B., Oblicza terroryzmu, wyd. Świat Książki, Warszawa 1999.
2. http://pkwmali.wp.mil.pl/pl/10.html (04.04.2017).
3. http://pkwmali.wp.mil.pl/pl/13.html (04.04.2017).
4. http://pkwmali.wp.mil.pl/pl/8.html (04.04.2017).
5. http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2015/257526.htm.
6. http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php (04.04.2017).
7. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, poz. 553).
8. Liedel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2010.
9. Makarski A., Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr 2, 2010. Centrum Antyterrorystyczne ABW, http://www.abw.gov.pl/portal/pl.
10. Mały oxfordzki słownik historii świata XX w., Londyn 1992.
11. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), Global Terrorism Database, University of Maryland, www.start.umd.edu (30.03.2017).
12. Nowacki G., Olejnik K., Łepkowski M., Walendzik M., Protecting transport sector against terrorist attacks, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.
13. Nowacki G., Protecting transport sector against terrorist attacks, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 3.
14. Pacek B. (red.), Wojska Specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne, AON, Warszawa 2013, s. 19.
15. Rybak J., GROM pl., wyd. Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa 2005, s. 189.
16. Strychalski A., Zadania Sił Zbrojnych w systemie obronnym państwa, (w:) Studia bezpieczeństwa narodowego, WAT, Warszawa 2012.
17. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Dz. U. z 2016 r. poz. 904, 1948.
18. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Dz. U. 2006, nr 104, poz. 709 ze zm.
19. Wilkinson P., Terrorism and the Liberal State, London 1979.
20. Wojciechowski S., Osiewicz P., Zrozumieć współczesny terroryzm, Difin, Warszawa 2017.
21. www.state.gov (30.03.2017).
22. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r.
23. Zawadzki J., Pietrek G., Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Warszawa 2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-96efa55c-baff-48b7-ad02-eab1067208ac
Identyfikatory