Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-96e83fa8-7361-4bf4-ac75-87318f5cb2c1

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Podstawowe problemy wykorzystania narzędzi cenowych w kształtowaniu efektywności rynku transportowego

Autorzy Matczak, M. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN The crucial challenges of the pricing utilization as the tool of creation of efficiency of transport market
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL We współczesnej gospodarce transport stanowi bardzo ważny obszar aktywności (np. jako rynek pracy, generator PKB), a także nośnik rozwojowy dla innych dziedzin gospodarowania (m.in. przemysłu, rolnictwa). Z tego względu dążenie do wzrostu efektywności jego działania jest kluczowym elementem dla wzrostu zarówno na poziomie krajowym, europejskim, jak i globalnym. Podstawowym pytaniem jest więc kierunek zmian, jaki należy obrać, aby tę efektywność poprawiać, a w efekcie uzyskać największe korzyści z działalności transportowej. Wreszcie konieczne byłoby określenie najlepszych narzędzi, które można byłoby wykorzystać do kształtowania systemu transportowego. Jednym z tych narzędzi, często wskazywanym jako potencjalnie przydatne, jest cena. W niniejszym artykule podjęto próbę przybliżenia niniejszego zagadnienia, wskazując na podstawowe problemy i pytania związane z wykorzystaniem ceny w procesie kształtowania efektywności rynku transportowego.
EN Transport constitutes one of the main area of contemporary economy, so efficient operation of transport is the basic element of the future development of economy and society. Similarly, transport could be regarded as a market. This market, unfortunately is not self-regulated. For that reason, the creation of proper transport policy is necessary. Because of complexity of transport with huge number of elements and inner or outer interrelation, the process of regulation is extremely difficult and not effective enough. Utilization of the proper methods and tools of regulation seems to be crucial. One of the tools are transport prices. The concept of internalization of external costs of transport is the best example of that activity. On the other hand, an important question concern the transport regulation process is the final effect, we would like to achieve. The efficiency of transport could be assessed on different levels (macro, micro, stakeholder, etc.) or different scopes (e.g. economic, social, environmental). At the same time, the creation of proper measures, obtaining a reliable data or indication of best practices is not easy. Utilization of pricing tools in transport is therefore very interesting but complicated issue. Identification of main obstacles, challenges and chances become a crucial question.
Słowa kluczowe
PL rynek transportowy   efektywność transportu   cena usługi  
EN transport market   transport efficiency   price of service  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2010
Tom Nr 12
Strony 131--141
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Matczak, M.
  • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Tom 1, PWE, Warszawa 1994.
2. Downar W., System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, WNUS, Szczecin 2006.
3. Ekonomika transportu, red. J. Burnewicz, Wyd. UG, Sopot 1993.
4. Euro-Tenassess, Final Report, „Annex II Summaries of National Transport Policies”, Komisja Europejska, Bruksela 1999.
5. Grzelakowski A., Matczak M., Przybyłowski A., Polityka transportowa Unii Europejskiej i jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich, Wyd. AM w Gdyni, Gdynia 2009.
6. Handbook on estimation of external costs in the transport sector, CE Delft, luty 2008.
7. Hawlena J., Determinanty kształtowania cen usług transportowych, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2004.
8. Kamińska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Wyd. UG, Sopot 1995.
9. Kotler P., Marketing, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 450.
10. Transport Benchmarking. Methodologies, Applications & Data Needs. „Annex IV”, ECMT, Paryż 1999.
11. Varian H.R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1997.
12. White Paper. European Transport Policy for 2010: time to decide, Komisja Europejska, Bruksela 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-96e83fa8-7361-4bf4-ac75-87318f5cb2c1
Identyfikatory