Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-96e02c4b-325c-4480-9438-d0d22b9ce96f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania procesu hamowania motoroweru na nawierzchni z kostki brukowej

Autorzy Gołaszewski, A.  Szydłowski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research of moped motorbike braking process on the gravel surface
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zamieszczono wyniki badań procesu hamowania motoroweru na nawierzchni z kostki betonowej. Badania przeprowadzono w celu określenia możliwych do uzyskania średnich wartości pełnego opóźnienia pojazdu w zależności od sposobu hamowania motorowerem. Próby wykonano dla dwóch prędkości początkowych: 30 i 50 km/h oraz dla trzech wariantów hamowania: tylko hamulcem przednim, tylko hamulcem tylnym i jednoczesnego hamowania hamulcem przednim i tylnym. Wykonano kilkadziesiąt prób hamowania, z których do analizy przyjęto tylko te, które spełniały wymagania postawione w harmonogramie badań. Badania wykonano sprawnym technicznie motorowerem, w dobrych warunkach pogodowych. Aparaturę pomiarową stanowił opóźnieniomierz CL170, który pozwalał na archiwizację zmierzonych parametrów. W pracy przedstawiono przebiegi opóźnienia motoroweru w czasie dla różnych wariantów i prędkości początkowych hamowania. Wyznaczone wartości opóźnień mogą być przydatne w analizie wypadków drogowych.
EN The paper presents the results of the moped braking process on the surface with a high friction coefficient. Tests were conducted to determine possible mean fully developed decelerations for moped. Tests were conducted for two initial speeds: 30 and 50 kph and for three variants of braking: only the front brake, the rear only and simultaneous braking front and rear. Dozens of braking tests were made, but analysed were only those that meet the requirements put in the schedule of tests. The study was performed in good weather conditions. Used moped was technically efficient. During the tests braking deceleration of moped was measured and recorded by decelerometer CL170. The paper presents graphs of moped delay in time for different variants and three initial braking speeds. Designated delay values may be useful in the analysis of road accidents.
Słowa kluczowe
PL motorower   hamowanie   kostka brukowa   opóźnieniomierz CL170  
EN motorbike   braking   gravel surface   decelerometer CL170  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 866--870
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Gołaszewski, A.
autor Szydłowski, T.
Bibliografia
1. Arczyński St., Mechanika ruchu samochodu, WNT, Warszawa 1993.
2. Bułka D., Walczak S., Wolak S., Proces hamowania - aspekt prawny i techniczny w ujęciu symulacyjnym i analitycznym, III Konferencja naukowo-szkoleniowa „Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne", Radom 2006.
3. Gołaszewski A., Szydłowski T., Badania procesu hamowania motoroweru na nawierzchni o dużej wartości współczynnika przyczepności, Logistyka 6/2014.
4. Gołaszewski A., Szydłowski T., Badania procesu hamowania motoroweru na nawierzchni szutrowej, Logistyka 3/2015.
5. Orzełowski S., Eksperymentalne badania samochodów i ich zespołów, Warszawa 1995.
6. Walczak S., Wolak S., Identyfikacja sposobu hamowania motocykla na podstawie charakteru śladu współpracy opony z jezdnią, Zeszyty naukowe Instytutu Pojazdów nr 1 (77)/2010.
7. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 93/14/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie hamowania dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych.
8. Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Załącznik 4 - Badania hamowania i skuteczności układów hamulcowych.
9. Wypadki drogowe w Polsce w 2007 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2008.
10. Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2014.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-96e02c4b-325c-4480-9438-d0d22b9ce96f
Identyfikatory