Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-96b848f2-fc1a-477b-baf9-354acf739e7e

Czasopismo

Przetwórstwo Tworzyw

Tytuł artykułu

Wpływ parametrów tolerancji skrętowej na skurcz termiczny polipropylenowej przędzy włókienniczej stosowanej do produkcji tkanin filtracyjnych

Autorzy Margol, M.  Kwiatkowski, D.  Wacowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of turning on thermal shrinkage of polypropylene textile silk used in the production on filter fabri
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano oceny wpływu rodzaju skrętu przędzy na jej skurcz termiczny. Przebadano nawoje jedwabiu polipropylenowego o grubości 500 den w czterech postaciach: bez skrętu i o skręcie Z-40, Z-80 i Z-120. Udowodniono, że im skręt przędzy większy tym mniejszy jest jej liniowy skurcz termiczny, co korzystnie wpływa na jakość produkowanych z niej tkanin filtracyjnych.
EN The article was assessed the impact of the type of yarn turning its on the thermal shrinkage. Polypropylene silk coils tested a thickness of 500 den in four forms: without turning and turning Z-40, Z-80 and Z-120. It has been proved that the higher twist yarn, the smaller is the linear thermal contraction, which reduces the quality of products produced from the filter fabrics.
Słowa kluczowe
PL przędza polipropylenowa   przędza włókiennicza   jedwab polipropylenowy   jedwab włókienniczy   włókno polipropylenowe   skurcz termiczny   tkanina filtracyjna  
EN polypropylene yarn   textile yarn   polypropylene silk   textile silk   polypropylene fibre   thermal shrinkage   filter fabric  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Czasopismo Przetwórstwo Tworzyw
Rocznik 2014
Tom [R.] 20, nr 5 (161)
Strony 422--426
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Margol, M.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Technologii Mechanicznych, Zakład Przetwórstwa Polimerów, margol@ipp.pcz.pl
autor Kwiatkowski, D.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Technologii Mechanicznych, Zakład Przetwórstwa Polimerów
autor Wacowska, A.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego
Bibliografia
1. Fisher J. M., Handbook of molded part shrinkage and warpage, Plastic Design Library, William Andrew Inc., Norwich 2003.
2. Koszkul J.: Polipropylen i jego kompozyty, Monografie nr 50, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.
3. Małaśnicka W., Małaśnicki J.: Technologia tworzyw sztucznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1972.
4. Miller P., Rawdanowicz H.: Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Spółka Akcyjna, Warszawa 1999.
5. Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera - włókiennictwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1988.
6. Praca zbiorowa pod redakcją Prindisza P.: Przędzalnictwo włókien chemicznych, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1967.
7. Praca zbiorowa: Przerób włókien chemicznych, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1967.
8. Praca zbiorowa pod redakcją Sikory R., Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne, Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006
9. Sikora R., Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje i własności, WNT, Warszawa 1982
10. PN-EN 13844/2005 - Tekstylia. Monofilamenty. Wyznaczanie skurczu termicznego
11. PN-87/P-04761/05 - Metody badań surowców włókienniczych. Włókna chemiczne. Wyznaczanie skurczu liniowego.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-96b848f2-fc1a-477b-baf9-354acf739e7e
Identyfikatory