Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-96b360f6-3213-40e7-9c99-c265bc926b2a

Czasopismo

Środowisko Mieszkaniowe

Tytuł artykułu

Mieszkać w mieście. Subiektywne spojrzenie na architekturę mieszkaniową Warszawy

Autorzy Tulkowska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Living in the city. The subjective view on Warsaw residential architecture
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Charakter architektury mieszkaniowej określają warunki, w jakich powstaje. Koncepcje kształtowania osiedli i budynków zmieniają się w relacji do uwarunkowań przestrzennych, gospodarczych i środowiskowych. Zestawiając przykłady historyczne i współczesne realizacje podejmiemy próbę wskazania kierunku, w jakim mógłby podążać proces tworzenia (idealnego?) miejsca do mieszkania. Przejawem przedwojennej aktywności budowlanej były akcje podejmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Kwaterunku Wojskowego. Instytucje te, przy organizacyjnym i finansowym wsparciu państwa, zrealizowały szereg obiektów mieszkalnych podejmując przy tej okazji próby stworzenia nowych standardów dla lokali małych i średniej wielkości. Obecnie znaczną większość rynku pierwotnego stanowią mieszkania sprzedawane przez deweloperów. Postawmy więc pytanie, czy i w jaki sposób możemy wykorzystać tamte doświadczenia zmagając się z ograniczeniami i uwarunkowaniami dzisiejszego rynku.
EN The nature of residential architecture is defined by the conditions of its origins. Concepts of forming living estates and buildings vary in relation to the spatial, economic and environmental conditions. Comparing historical and contemporary examples we will attempt to indicate the direction in which the process of creating a (perfect?) place to live could follow. A manifestation of a pre-war building activities were initiatives executed by the Social Insurance Institution and the Military Cantonment Fund. These institutions, with the organizational and financial support from the state, carried out a series of residential investments while taking opportunity to try to create new standards for the flats of small and medium size. Currently, the vast majority of the primary housing market are dwellings sold by developers. Let’s put the question of whether and how we can use those experiences struggling with the limitations and circumstances of today’s market.
Słowa kluczowe
PL architektura   mieszkanie   Warszawa  
EN architecture   housing   Warsaw  
Wydawca Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechniki Krakowskiej
Czasopismo Środowisko Mieszkaniowe
Rocznik 2013
Tom nr 12
Strony 185--191
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il.
Twórcy
autor Tulkowska, K.
  • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
[1] Architektura i Budownictwo 1929, nr 3.
[2] Rocznik Statystyczny RP. 2012.
[3] Sprawozdanie Stowarzyszenia Budowlano-Mieszkaniowego ZUS, Warszawa 1934.
[4] Ustawa z dnia 15 lipca 1925 o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju, Dz. U. z 1925 Nr 97, poz. 681.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-96b360f6-3213-40e7-9c99-c265bc926b2a
Identyfikatory