Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-96aa14b2-7040-4fc5-9026-2ae1dc7ad0fd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Logistyczny proces zaopatrzenia elektrociepłowni w paliwa

Autorzy Krajewska, R.  Łukasik, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Logistics process of supply power plants with coal
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono modele procesu zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel opałowy. Pierwszy model powstał na podstawie rzeczywistych procedur stosowanych w wybranej elektrociepłowni podczas procesu zaopatrzenia w węgiel opałowy. Pokazuje on sposób planowania zużycia opału, a także zasady planowania i zamawiania opału na podstawie dokumentów uzyskanych z elektrociepłowni. Drugi przedstawiony model to model symulacyjny, który zakłada możliwość reakcji elektrociepłowni na różne stany zapotrzebowania na energię dzięki procedurom modyfikacji ilości zakontraktowanego węgla. Model ten został stworzony do przeprowadzenia symulacji komputerowych, pozwalających zoptymalizować procedury zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel.
EN Paper presented models of the process of supply power plant with coal. The first model (MBD) take into account the actual procedures used in the selected power plant during the supply of coal. It describes how to plan fuel consumption, as well as the principles of planning and ordering of fuel on the basis on the documents obtained from CHP. The second presented model was used in the processes of simulation allows to optimize procurement coal procedure at the power plant.
Słowa kluczowe
PL elektrociepłownia węglowa   węgiel opałowy   zaopatrzenie w węgiel   logistyka elektrociepłowni   projekt logistyczny  
EN coal power plant   coal fuel   supply of coal   CHP logistics   project management  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1624--1630
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Krajewska, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Systemów Transportowych i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu, r.krajewska@uthrad.pl
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Instytut Automatyki i Telematyki, Zakład Automatyzacji Procesów
Bibliografia
1. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług. Wydanie II, PCDL 2000.
2. Gajdzik B., Kurp A. : Polityka zapasów w systemie obsługi infrastruktury produkcji na przykładzie elektrociepłowni - analiza ABC/XYZ, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7/2012.
3. Informacja o wynikach kontroli tworzenia i utrzymania zapasów paliw przez elektrownie i elektrociepłownie, Najwyższa Izba Kontroli, 2011, https://www.nik.gov.pl/plik/id,3392,vp,4297.pdf. [wgląd: grudzień 2015]
4. Juszczak-Szumacher G., Sadowski A.: Strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka 6/2010.
5. Kozyra J.: Zdolności przesyłowe i wytwórcze krajowego systemu elektroenergetycznego, Odnawialne Źródła Energii, 2012.
6. Krajewska R., Łukasik Z.: Alternatywne dostawy paliw dla rynku energetycznego w Polsce, TTS 9/2012.
7. Krajewska R., Łukasik Z.: Model procesu zaopatrzenia elektrociepłowni w węgiel opałowy, Logistyka 1/2016.
8. Krajewska R., Łukasik Z.: Obsługa klienta jako podstawowy element kształtowania strategii logistycznej przedsiębiorstw, Logistyka 3/2011.
9. Krajewska R., Łukasik Z.: Projektowanie systemów magazynowania, Logistyka, 6/2009.
10. Krajewska R., Łukasik Z.: Zapewnienie płynności dostaw paliw stałych do elektrociepłowni poprzez sprawne zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 3/2013.
11. Krzyżaniak S.: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
12. Łukasik Z., Nowakowski W., Kuśmińska-Fijałkowska A.: Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, Logistyka 4/2014.
13. Milewski D.: Problemy optymalizacji i modelowania w uzupełnianiu zapasów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, nr 17, 2012, s. 141-150.
14. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie, t. 2, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
15. Nowakowski T.: Problematyka niezawodności procesów logistycznych. Proces magazynowania. Logistics and Transport, Vol.4, No 1 (2007).
16. Organizacja zaopatrzenia w węgiel kamienny producentów energii elektrycznej i cieplnej w latach 2004- 2006 (I półr.), ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i kosztów zakupu tego surowca. NIK Delegatura w Katowicach, 2007.
17. Pfohl H.C.: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych z dnia 12 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 39, poz. 338 ze zm.).
19. Sabo A., Trzaskalik T.: Optymalizacja poziomu zapasów z uwzględnieniem prognoz sprzedaży przy wykorzystaniu modeli adaptacyjnych prognozowania, Modelowanie preferencji a ryzy-ko, nr 96, 2011, s.393-407.
20. Sarjusz-Wolski Z.: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
21. Sarjusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zapasami. Praktyka logistyki biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
22. Skowron-Grabowska B.: Analiza wpływu zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw energetycznych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Tom 226 Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej, 2009, s. 171-184.
23. Szymla W.: Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwo energetyczne Polski po 1989 r., Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 4 (26), 2013, s. 20-33.
24. W energetyce zapasy węgla ciągle powyżej obowiązkowych, artykuł dostępny na stronie: http://energetyka.wnp.pl/w-energetyce-zapasy-wegla-ciagle-powyzej-obowiazkowych, 250082_1_0_0.html [wgląd: czerwiec 2015]
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-96aa14b2-7040-4fc5-9026-2ae1dc7ad0fd
Identyfikatory