Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-96a6ef73-2355-4c15-8511-f867456c1ee7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Pozyskiwanie biogazu składowiskowego

Autorzy Szyszlak-Bargłowicz, J.  Zając, G.  Słowik, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Gaining of the landfill gas
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przestawiono charakterystykę procesu powstawania i pozyskiwania biogazu składowiskowego, który powstaje na drodze fermentacji beztlenowej frakcji organicznej odpadów komunalnych, której źródłem są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Skład biogazu wytwarzanego z materii organicznej deponowanej na składowisku odpadów komunalnych zmienia się w szerokim zakresie, zarówno podczas jego eksploatacji (deponowania odpadów), jak i po zakończeniu składowania i przeprowadzeniu rekultywacji składowiska. Najlepszym sposobem ograniczenia zagrożeń dla środowiska spowodowanych emisjami gazu wysypiskowego jest zbudowanie instalacji odgazowania i jego energetycznego wykorzystania. Z punktu widzenia przeciwdziałania zagrożeniom środowiskowym efektywnym sposobem ich uniknięcia jest odbiór biogazu i jego wykorzystanie do celów energetycznych lub spalenie.
EN The paper has the characteristics of the formation process and gaining landfill gas, which is produced by anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste, which is found mainly in households and public facilities. The composition of landfill gas produced from organic matter deposited in municipal waste varies widely, both during his life (landfilling), and after the completion of storage and land reclamation. The best way to reduce risks to the environment caused by landfill gas emissions is to build a degassing system and its energy use. From the point of view of environmental threats effective way to avoid them is to receive and use of biogas for energy purposes or burning.
Słowa kluczowe
PL olej smarujący   silnik spalinowy   tłok   pierścienie   cylinder  
EN landfill gas   municipal waste management  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 133--135
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Szyszlak-Bargłowicz, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Zając, G.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Słowik, T.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Biogaz rolniczy - produkcja i wykorzystanie. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Warszawa 2009.
[2] Ciuła J.: Biogaz składowiskowy jako odnawialne źródło energii. Aura 2009, nr 5.
[3] Dudek J.: Wykorzystanie biogazu ze składowisk odpadów komunalnych do celów energetycznych. PAN, Polityka Energetyczna 2008, tom 11, zeszyt 2.
[4] Dudek J., Klimek P.: Optymalizacja parametrów pracy instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych w fazie stabilnej metanogenezy. Gospodarka odpadami (Szymański K. red.), Koszalin 2006.
[5] Dudek J., Klimek P., Kołodziejak G., Niemczewska J., Zaleska-Bartosz J.: Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Instytut Nafty i Gazu, Kraków 2010.
[6] Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. DzU UE 15/t. 4: 16.7.1999.
[7] Kościk B., Kowalczyk-Juśko A., Kościk K.: Wstępna analiza potencjału biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne w woj. Lubelskim. Urząd Marszałkowski woj. lubelskiego, Departament Gospodarki i Innowacji, Lublin 2009.
[8] Koryl T.: Odpady organiczne z odpadów komunalnych jako substrat w biogazowni. Czysta Energia 2009, nr 12.
[9]. Kuczyńska I., Pomykała R., Nogaj A.: Odpady w produkcji biogazu. Cz. I. Czysta Energia 2011, nr 9.
[10] Lechwacka M.: Technologie uszlachetniania biogazu do jakości gazu ziemnego. Czysta Energia 2009, nr 12.
[11] Lewicki R.: Wytyczne w zakresie kontroli i monitoringu gazu składowiskowego. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.
[12] Oniszk-Popławska A., Zowsik M., Wiśniewski G.: Produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. Gdańsk - Warszawa 2003.
[13] Postrzednik S.: Celowość oraz możliwości pozyskiwania gazu ze składowisk odpadów komunalnych. Zarządzanie i Edukacja, 66-67. Wydawnictwo Szkoły Wyższej im Bogdana Jańskiego Warszawa 2009.
[14] Rosik-Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. PWN. Warszawa 2007.
[15] Szparkowska I.: Wykorzystanie biogazu jako niekonwencjonalnego źródła energii na obszarze Polski. Ekotechnika 2004, nr 1 (29).
[16] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. DzU 2001, nr 62, poz. 628.
[17] www.acce.apsl.edu.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-96a6ef73-2355-4c15-8511-f867456c1ee7
Identyfikatory