Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-96821be3-9915-477b-946e-28a4035faba8

Czasopismo

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie

Tytuł artykułu

Idea włączania seniorów w opiekę nad historycznymi założeniami ogrodowymi

Autorzy Konopacka, K. 
Treść / Zawartość http://teka.pk.edu.pl/
Warianty tytułu
EN On the idea of involving senior citizens in the maintenance of historic gardens
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Artykuł porusza tematykę pielęgnacji historycznych założeń ogrodowych, w tym funkcjonujących jako przestrzenie publiczne, zabytkowych parków. Szczególną uwagę poświęcono idei włączania seniorów w opiekę i pielęgnację zabytkowych założeń parkowych. Wskazane są wzajemne obustronne korzyści jakie mogą wyniknąć, ze współpracy między opiekunami zabytkowych obiektów, a zorganizowanymi grupami seniorów, którzy działaliby w ramach wolontariatu, fundacji bądź symbolicznego wynagrodzenia. Mogą one mieć przełożenie na poprawę stanu historycznych założeń ogrodowych jak i pozytywny wpływ na stan zdrowia fizycznego i psychicznego osób starszych.
EN The authoress wishes to discuss the idea of engaging senior citizens into the maintenance and care of historical park and garden complexes. The article illustrates the possible mutual benefits of the cooperation between the caretakers of these complexes and organized groups of senior citizens, who whose participation would be based on a form of voluntary help, through a foundation, or based on monetary compensation. Such a cooperation could lead to an improvement of the condition of historical gardens, in addition to providing beneficial effects to the physical and mental health of older people.
Słowa kluczowe
PL aktywizacja   senior   historyczne założenia ogrodowe   prace pielęgnacyjno-porządkowe   społeczeństwo  
EN involvement   senior   aging society   maintenance of historical gardens  
Wydawca Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
Rocznik 2014
Tom T. 42
Strony 125--139
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., tab., zdj.
Twórcy
autor Konopacka, K.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu, Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu
Bibliografia
1. Bień B., Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych, [w:] B. Synak, Polska starość, Gdańsk 2002, Wyd. UG
2. Biernat E., Praca na działce- szansa i sposób na podniesienie poziomu aktywności fizycznej ludzi starszych, Zeszyty Naukowe WSKFiT 9:1-9, Warszawa 2014, s.
3. Campbell A., Elderly couple get up every morning to clean Richmond park, [w:] Richmond News, http://www.richmond-news.com/news/friday-feature/elderly-couple-get-up-every-morning-to-clean-richmond-park-video-1.871192, dostęp/access: 2014-02-28.
4. Erchul J., National Parks Service Jobs for Senior,
5. GUS - Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/, dostęp/access: 2008-12-08.
6. Keep Riverside Clean and Beautiful, http://www.krcb.com, dostęp/access: 2014
7. Kof A, Seasonal and temp jobs for retirees, http://www.marketwatch.com/story/seasonal-and-temp-jobs-for-retirees-2013-04-25, dostęp/access: 2013-04-25.
8. Marosz M. Starzenie się społeczeństwa w liczbach - prognozy demograficzne dla Polski i regionu, s. 2., http://prospoleczni.org/mod/forum/discuss.php?d=18, dostęp/access: 2013-03-28.
9. Miszczak E., Stereotypowy obraz człowieka starszego w Polsce, [w:] J. Kowaleski, P. Szukalski, Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź 2006, s. 306
10. Opportunity Resources Inc., http://www.opportunityresources.org/, dostęp/access: 2013
11. Park S.A., Lee K.S., Son K.C., Determining exercise intensities of gardening tasks as a physical activity using metabolic equivalents in older adults, Hort.Science 46:1706-1710, grudzień 2011
12. Plaehn T., National Parks Service Jobs for Seniors, http://work.chron.com/national-parks-service-jobs-seniors-20883.html
13. Sikora D., Specyfika działań konserwatorskich w ogrodach regularnych, [w:] Kurier Konserwatorski, 2010, s. 40.
14. Seniors Go Green, http://www.gogreenseniors.org/, dostęp/access: 2012-12-30
15. Seniorzy sprzątali Goleniów, 11 maj, 2012, https://goleniow.pl/en/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/aktualnosci/item/2646-seniorzy-sprzątali-goleniów, dostęp/access: 2012-05-11.
16. Szymańczak J. Starzenie się polskiego społeczeństwa - wybrane aspekty demograficzne, [w:] Starzenie się społeczeństwa polskiego, „Studia BAS” nr.2(30), Warszawa 2012. Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
17. The Face of Climate Change, http://www.earthday.org/faceofclimate/, dostęp/access: 2013
18. Wciórka B., Między młodością a starością, [w:] Komunikat z dwusetnego badania aktualnych problemów kraju, CBOS, Warszawa, luty, 2007
19. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_022_07.PDF
20. World Health Organization - WHO, Global Recommendations on Physical activity for Health, 2011,http://www.who.int/dietphysicalactivity/physical-activity-recommendations-65years.pdf?ua=1, dostęp/access: 2011
21. http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/pl/partnerstwa/item/id,31,title,Od-przedszkola-do-seniora.html, http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/, dostęp/access 2009-03
22. http://www.nowiny.pl/103770-posprzatali-rodzinnie-park-w-leszczynach.html, dostęp/access: 2014-10-20.
23. Zachariasz A., Zabytkowe ogrody - problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty florenckiej. Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2008.
24. Zalewska J., Starość a przemiany więzi społecznych, [w:] Kultura i społeczeństwo, rok LIV, Nr 3, 2010, s. 138.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-96821be3-9915-477b-946e-28a4035faba8
Identyfikatory