Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-967eb794-45fb-427d-be2c-f71285e82033

Czasopismo

Technologia Wody

Tytuł artykułu

Oczyszczanie wody powierzchniowej w procesie koagulacji z zastosowaniem chlorków poliglinu

Autorzy Dąbrowska, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Purification of surface water in the process of coagulation using polyaluminium chloride
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach coraz popularniejsze jest stosowanie na stacjach uzdatniania wody wstępnie zhydrolizowanych koagulantów, np. zasadowych chlorków poliglinu. Badania potwierdziły skuteczność oczyszczania wód powierzchniowych tj. usuwania barwy, mętności, materii organicznej i mikrozanieczyszczeń (jonów metali ciężkich, PCB, WWA) w procesie koagulacji przy zastosowaniu wstępnie zhydrolizowanych soli, szczególnie wysoko zasadowych chlorków poliglinu. Znaczące usunięcie związków organicznych w procesie koagulacji skutkowało również obniżeniem wartości potencjału tworzenia trihalometanów podczas chlorowania wody.
EN In recent years, pre-hydrolysed coagulants, eg basic polyaluminium chlorides, have become increasingly popular in water treatment plants. The research confirmed the effectiveness of surface water treatment, i.e. removing color, turbidity, organic matter and micro-pollutants (heavy metal ions, PCBs, PAHs) in the coagulation process using pre-hydrolyzed salts, especially high-alkaline polyaluminium chlorides. The significant removal of organic compounds in the coagulation process also resulted in a reduction in the potential of forming trihalomethane during chlorination of water.
Słowa kluczowe
PL wody powierzchniowe   koagulacja   uzdatnianie wody   oczyszczanie wody  
EN surface water   coagulation   water treatment   water purification  
Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Czasopismo Technologia Wody
Rocznik 2018
Tom Nr 6 (62)
Strony 37--41
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz., tab.
Twórcy
autor Dąbrowska, L.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, ktw@is.pcz.pl
Bibliografia
1. Yan M., Wang D., Ni J., Qu J., Chow Ch.W.K., Liu H., Mechanism of natural organic matter removal by polyaluminum chloride: Effect of coagulant particle size and hydrolysis kinetics, Water Research, 2008, 42, 3361-3370.
2. Kowal L.A., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3. Charakterystyka koagulantów glinowych PAX (www.bestchem.com.pl), (www.sciekiprzemyslowe.pl).
4. Matilainen A., Vepsäläinen M., Sillanpää M., Natural organic matter removal by coagulation during water treatment: A review, Advances in Colloid and Interface Science, 2010, 159, 189-197.
5. Sillanpää M., Ncibi M.Ch., Matilainen A., Vepsäläinen M., Removal of natural organic matter in drinking water treatment by coagulation: A comprehensive review, Chemosphere, 2018, 190, 54-71.
6. Nowacka A., Włodarczyk-Makuła M., Effectiveness of priority PAH removal in water coagulation process, Water Science & Technology: Water Supply, 2015, 15.4, 683-692.
7. Alexander J.T., Hai F.I., Al-aboud T.M., Chemical coagulation-based processes for trace organic contaminant removal: Current state and future potential, Journal of Environmental Management, 2012,111, 195-207.
8. El Samrani A.G., Lartiges B.S., Villiéras F., Chemical coagulation of combined sewer overflow: Heavy metal removal and treatment optimization, Water Research, 2008, 42, 951-960.
9. Dąbrowska L., Sperczyńska L., Wpływ pH wody na usuwanie wybranych jonów metali ciężkich z zastosowaniem wstępnie zhydrolizowanych koagulantów PAX i siarczanu glinu, Przemysł Chemiczny, 2016, 95(2), 286-289.
10. Dąbrowska L., Removal of organic matter from surface water using coagulants with various basicity, Journal of Ecological Engineering, 2016, 17(3), 66-72.
11. Dąbrowska L., Ogrodnik A., Rosińska A., Wpływ skuteczności usuwania materii organicznej w procesie koagulacji na stężenie THM w chlorowanej wodzie, Rocznik Ochrona Środowiska, 2016, 18, 462-474.
12. Świderska-Bróż M., Rak M., Mołczan M., Biłyk A., Wpływ zasadowości koagulantów glinowych i pH wody na usuwanie zanieczyszczeń organicznych, Ochrona Środowiska, 2008, 30(4), 29-33.
13. Gumińska J., Analiza możliwości oceny wstępnie zhydrolizowanych koagulantów na podstawie ich zasadowości, Przemył Chemiczny, 2012, 91(12), 2341-2354.
14. Yan M., Wang D., Qu J., He W., Chow Ch.W.K., Relative importance of hydrolyzed Al(III0 species (Ala, Alb, and Alc) during coagulation with polyaluminum chloride: A case study with the typical micro-polluted source waters, Journal of Colloid and Interface Science, 200t7, 316, 482-489.
15. Yan M., Wang D., Yu J., Ni J., Edwards M., Qu J., Enhanced coagulation with polyaluminum chlorides: Role of pH / Alkalinity and speciation, Chemosphere, 2008, 71, 1665-1673.
16. Yang Z.L., Gao B.Y., Yue Q.Y., Wang Y., Effect of pH on the coagulation performance of Al-based coagulants and residual aluminum speciation during the treatment of humic acid-kaolin synthetic water, Journal of Hazardous Materials, 2010, 178, 596-603.
17. Świderska-Bróż M., Wolska M., Usuwanie frakcji ogólnego węgla organicznego z wody powierzchniowej w procesie koagulacji, Ochrona Środowiska, 2011, 33(1), 9-12.
18. Yang Z., Gao B., Wang Y., Wang Q., Yue Q., Aluminum fractions in surface water from reservoirs by coagulation treatment with polyaluminum chloride (PAC): Influence of initial pH and OH-/Al3+ ratio, Chemical Engineering Journal, 2011, 170, 107-113.
19. Gumińska J., Wpływ transformacji form glinu na skuteczność oczyszczania wody z zastosowaniem koagulantów spolimeryzowanych, Ochrona Środowiska, 2011, 33(2), 17-21.
20. Hussain S., van Leeuwen J., Chow Ch., Beecham S., Kamruzzaman M., Wang D., Drikas M., Aryal R., Removal of organic contaminants from river and reservoir waters by three different aluminum-based metal salts: Coagulation adsorption and kinetics studies, Chemical Engineering Journal, 2013, 225, 394-405.
21. Sperczyńska E., Dąbrowska L., Wiśniowska E., Removal of turbidity, colour and organic matter from surface water by coagulation with polyaluminium chlorides and with activated carbon as coagulant aid, Desalination and Water Treatment, 2016, 57(3), 1139-1144.
22. Dąbrowska L., Wpływ pH wody na efektywność procesu koagulacji wspomaganej węglem aktywnym, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2016, 19(3), 427-436.
23. Dąbrowska L., Skuteczność usuwania materii organicznej z wody powierzchniowej z zastosowaniem chlorku poliglinu, Proceedings of ECOpole, 2017, 11(2).
24. Machi J., Mołczan M., Metody charakterystyki naturalnych organicznych składników wód ujmowanych z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, Ochrona Środowiska, 2016, 38(4), 25-32.
25. Rosińska A., Dąbrowska L., Enhancement of coagulation process with powdered activated carbon in PCB and heavy metal ions removal from drinking water, Desalination and Water Treatment, 2016, 57(54), 26336-2634.
26. Dąbrowska L., Rosińska A., Usuwanie PCB i jonów metali ciężkich z wody powierzchniowej w procesie koagulacji, Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 2013, 15, 1228-1242.
27. Rosińska A., Dąbrowska L., Selection of coagulants for the removal of chosen micropollutants from drinking water, Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Science and Technology, Greece 2017, CEST2017-00580.
28. Rosińska A., Dąbrowska L., Selection of coagulants for the removal of chosen PAH from drinking water, Water, 2018, 10, 886.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-967eb794-45fb-427d-be2c-f71285e82033
Identyfikatory