Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-967e50a5-c80a-4aa0-9a68-9c12e441901c

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Gospodarka odpadami w bazach morskich

Autorzy Kopczewski, M.  Pączek, B.  Niedźwiecki, S. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnej cywilizacji w dziedzinie ochrony środowiska. Wraz z rozwojem gospodarczym i technicznym człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie. Dotyczy to zarówno odpadów komunalnych jak i przemysłowych. Postępująca industrializacja i koncentracja ludności w miastach oraz chęć ułatwienia sobie życia doprowadziły do gwałtownego wzrostu ilości odpadów, co stanowi poważny problem. Bardzo istotnym problemem jest również gromadzenie i utylizacja odpadów w bazach morskich, szczególnie przyjmowanych ze statków i okrętów Marynarki Wojennej. Jego rozwiązaniem może być jedynie kompleksowa i racjonalna gospodarka odpadami, poprzez budowę w bazach składowisk i urządzeń utylizujących.
EN Waste management is one of the most serious problems of modern civilization on the environment. With the development of economic and technical man has become the largest producer of waste in nature. This applies to both municipal waste and industrial applications. Increasing industrialization and urban concentration and the desire to facilitate the life led to a sharp increase in the quantity of waste, which is a serious problem. A very important problem is the collection and disposal of waste at naval bases, especially taking the ships and vessels of the Navy. Its solution can only be comprehensive and effective waste management through the construction of landfills in the bases and facilities neutralizing.
Słowa kluczowe
PL gospodarka odpadami   bazy morskie  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kopczewski, M.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
autor Pączek, B.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
autor Niedźwiecki, S.
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Bibliografia
1. Zarzycki R., Wielgosiński G.: Gospodarka odpadami komunalnymi w metropoliach polskich, Materiały III Międzynarodowej Konferencji "Spalanie odpadów - technologie i problemy", Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Szczyrk 30.09- 02.10.1997, s. 1-18.
2. www.otzo.most.org.pl/publikacje/fw/systemy/10ro zdz.htm, Zintegrowane systemy gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz. 10).
3. Verkuyl A.: Spalarnie odpadów nowej epoki, Materiały III Międzynarodowej Konferencji "Spalanie odpadów - technologie i problemy", Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Szczyrk 30.09- 02.10.1997, s. 41-45.
4. Okoń W. A.: Wykorzystanie stałych odpadów wtórnych ze spalarni odpadów komunalnych do budowy składowisk odpadów, Materiały III Międzynarodowej Konferencji "Spalanie odpadów - technologie i problemy", Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Szczyrk 30.09-02.10.1997, s. 147-149.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-967e50a5-c80a-4aa0-9a68-9c12e441901c
Identyfikatory