Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9658776b-c752-4222-985d-ec28703076eb

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Determination of the impact of the type of corn oil used for production of biofuels on the fractional composition of CME

Autorzy Wcisło, G.  Labak, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Określenie wpływu rodzaju użytego oleju kukurydzianego do produkcji biopaliw na skład frakcyjny CME
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The aim of the study was to determine the impact of the frying process on the fractional composition of CME Biodiesel in comparison to the CME obtained from unused (fresh) corn oil. The freshly pressed corn oil was divided into two portions. One was used for frying chips at 493K for a period of 12 hours. The study showed the CME biodiesel produced from unused (pure) corn oil generally has better distillation properties. The temperatures at the start of distillation were similar for both of the CMEs. Within the 40-65% mid-range temperatures, the CME produced from the used cooking corn oil was characterized by higher distillation temperatures for the same volume of fuel. The largest differences were observed for the 90% and 95% distillation temperatures and the final temperature of the distillation process. This may testify to lower purity of the CME produced from the used cooking oil. In such a biofuel there may be more less volatile mono- and diglycerides or other chemicals which e.g. remain in the oil after frying.
PL Celem badań było określenie wpływu procesu smażenia na skład frakcyjny biodiesla CME w stosunku do CME uzyskanego z niezużytego (świeżego) oleju kukurydzianego. Świeżo wytłoczony olej z kukurydziany podzielono na dwie porcje. Jedną z nich wykorzystano do smażenia frytek w temperaturze do 493K przez łączny okres 12 godz. Przeprowadzone badania pokazały, że biodiesel CME wytworzony z niezużytego (czystego) oleju kukurydzianego charakteryzował się generalnie lepszymi własnościami destylacyjnymi. Przy czym temperatury początku destylacji były zbliżone dla obydwu CME. Dla temperatur ze środkowego zakresu 40 do 65% CME wytworzony z posmażalniczego oleju kukurydzianego charakteryzował się wyższymi temperaturami destylacji tej samej objętości paliwa. Największe różnice odnotowano dla temperatur oddestylowania 90 % i 95% oraz końca destylacji. Może to świadczyć o mniejszej czystości CME uzyskanego ze zużytego oleju. W takim biopaliwie może znajdować się więcej mało lotnych mono i di-glicerydów lub innych związków, które np. pozostały w oleju po procesie smażenia frytek.
Słowa kluczowe
PL biodiesel   CME   estry metylowe oleju kukurydzianego   olej kukurydziany   silnik o zapłonie samoczynnym ZS   skład frakcyjny   temperatura destylacji  
EN biodiesel   CME   Corn Methyl Esters   corn oil   diesel engine ZS   fractional composition   temperature distillation  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 1082--1087
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wcisło, G.
  • Faculty of Production Engineering and Power Technologies, Agricultural University of Cracow
  • Malopolskie Centre for Renewable Energy Sources "BioEnergia"
autor Labak, N.
  • Faculty of Production and Power Engineering, University of Agriculture in Krakow
Bibliografia
[1] Cisek J., Mruk A., Hlavňa V. 2011: The properties of a HDV Diesel engine fuelled by crude rapeseed oil. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Vol. XI, 29-39.
[2] Cisek J., Mruk A. 2012: Właściwości silnika ZS zasilanego naturalnym olejem rzepakowym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej z serii Mechanika Ekologia Bezpieczeństwo Mechatronika, Vol. 1(87)/2012, 5-16.
[3] Jakóbiec J., Ambrozik A. 2009: Procesy starzenia estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego. Inżynieria Rolnicza 5 (114), s. 85-90. 2009.
[4] Uzdowski M. 2006: Możliwości wykorzystania mieszanin paliw tradycyjnych i alternatywnych do zasilania silników ZS. Motrol Vol. 8A. 280-285.
[5] Tys J. i in. 2003: Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.
[6] Wcisło G. 2011: Testing AFME and RME biofuels for composition of fatty acids. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2011, Vol. XI C, 393-399.
[7] Wcisło G. 2010: Utilization of used oils and fat for manufacturing FAME biofuels. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 2010, Vol. X, s. 509-516. 2010.
[8] Wcisło G. 2010: Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Praca zbiorowa pod redakcją Frączek J. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków. 85-146.
[9] Wcisło G. 2009 : Określenie składu frakcyjnego biopaliw rolniczych zawierających biokomponent CSME. Inżynieria Rolnicza Vol . 9 (118).
[10] Wojtkowiak R. and others. 2009: Production costs in a novel method of manufacture of the methyl esters from false flax (Camelina Sativa L.) oil for feed the piston compression-ignition engines. Journal of Research and Application in Agriculture Engineering. Vol. 54(4).
[11] Wojtkowiak R. and others. 2007: Olej lniankowy jako paliwo do zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Monografia pod redakcją Z. Zbytka. tom 4: Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań. 204-214.
[12] Wojtkowiak R. and others. 2007: Koszt produkcji paliwa z oleju lniankowego do silników z zapłonem samoczynnym. Monografia pod redakcją Z. Zbytka, tom 4: Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań. 215-230.
[13] Szlachta Z. 2002: Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ – Warszawa.
[14] Biodiesel 2006, Handling and Use Guidelines. U.S. Department of Energy, Third Edition, September 2006.
[15] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2006 nr 169 poz. 1199 z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9658776b-c752-4222-985d-ec28703076eb
Identyfikatory