Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9651a44e-984c-42cc-b64a-b23bdc666af7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie giełdy transportowej WTRANSNET w systemie planowania operacji transportowej przez spedytora w przedsiębiorstwie transportowym i spedycyjnym z wykorzystaniem elektronicznego biznesu

Autorzy Starkowski, D.  Zielińska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Exploiting the transport Wtransnet stock exchange in the planning system of the transport operation by the carrier in a transport enterprise and forwarding with using the electronic business
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zasady działania e-biznesu jako rodzaju rozwijającej się działalności gospodarczej, która w swoim zasięgu i istnieniu posługuje się Internetem. Czynnikiem, który sprzyja powstawaniu takich przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych jest bardzo szybki rozwój technologii informatycznych, sieci komórkowych, w tym również sieci internetowych, w wyniku czego takie podmioty stają się ważną częścią gospodarki narodowej. Powoduje to bardzo wyraźny wpływ na tworzenie nowoczesnych technologii systemów transportowych oraz zintegrowanych systemów transportowych. Wspólnie z rozwojem technologii informatycznej i jej zastosowań biznesowych wyraźnie zmienił się sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Zmniejszyła się ilość dokumentacji i polepszyła się jakość komunikacji zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, co spowodowało powstanie nowego rodzaju działalności przedsiębiorstw, jakim jest elektroniczny biznes, określany także skrótem e-biznes. Rynek elektroniczny wspomaga i automatyzuje działalność przedsiębiorstwa transportowego poprzez wykorzystanie systemów informatyczno-telekomunikacyjnych w planowaniu m.in. przebiegu operacji transportowych, znajdowaniem zleceń, monitorowania pojazdu i jakości przewożonego ładunku, zabezpieczenia fizycznego naczepy ciężarowej przed kradzieżą, zabezpieczenia przewożonego towaru, przesyłanie do rozliczania dokumentacji przewozowej oraz całościowe monitorowanie przewozu. Celem artykułu jest przedstawienie zintegrowanego narzędzia informatycznego, jego możliwości technicznych i sposobu wykorzystania giełdy transportowej WTRANSNET jako podstawowego narzędzia pracy spedytora drogowego.
EN Together with the development of information technology and its business applications clearly has changed the way of doing business. Decreased amount of documentation and improved quality of communication both in business and in private life, which has resulted in the emergence of a new kind of business, which is an electronic business, also called an abbreviation for e-business. This article describes the principles of e-business as a kind of growing a business, which in scope and existence is the Internet. A factor that favors the formation of such transport companies is very rapid development of information technology, including Internet network, with the result that such entities have become an important part of the economy. This causes a very clear impact on creating a modern transport technologies and integrated transport systems. The market for electronic supports and automates the activities of the transport undertaking through the use of information systems-telecommunications planning min. transport operations, finding jobs, and monitoring.
Słowa kluczowe
PL Wtransnet   giełda transportowa   przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne   e-biznes   handel elektroniczny   spedytor  
EN Wtransnet   Freight exchange   freight forwarding company   e-business   electronic commerce   forwarder  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1863--1870
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Starkowski, D.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Instytut Inżynierii Mechanicznej i Transportu, 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
autor Zielińska, J.
  • Area Manager Giełdy Ładunków WTRANSNET na Polskę, 08225 Terrassa, Avda. Abat Marcet 43, Hiszpania
Bibliografia
1. Ciesielski M. Zarządzanie łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
2. Kot. S., Nowe kierunki rozwoju logistyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
3. Rydzkowski. W, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
4. Rydzkowski. W, Usługi logistyczne, Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
5. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Środowisko pracy kierowcy i logistyka. Tom III, Systherm 2011.
6. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej, Przepisy w transporcie drogowym. TOM IV, SYSTHERM D. Gazińska sp. j., Poznań 2011.
7. Starkowski D. Wykorzystanie giełdy transportowej Timocom soft – und hardware gmbh w systemie planowania operacji transportowej w przedsiębiorstwie transportowym z wykorzystaniem elektronicznego biznesu „Technika transportu szynowego” 2015, nr 12.
8. Materiały reklamowe Giełdy Ofert Transportowych Wtransnet.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9651a44e-984c-42cc-b64a-b23bdc666af7
Identyfikatory