Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9641e02a-8da4-4fec-bc68-d90ecc6229bb

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Powierzchnia przekroju poprzecznego komórki buraka ćwikłowego podczas konwekcyjnego suszenia

Autorzy Łapczyńska-Kordon, B.  Frączek, J. 
Treść / Zawartość http://ir.ptir.org/
Warianty tytułu
EN Surface of cross-section of a cell of a garden beet during conventional drying
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach do analizy zmian struktury wewnętrznej podczas procesu termicznej obróbki surowców roślinnych coraz częściej wykorzystuje się komputerową analizę obrazu. Dlatego w pracy podjęto próbę wykorzystania komputerowej analizy obrazu do określenia zmian powierzchni przekroju poprzecznego komórek podczas konwekcyjnego suszenia buraka ćwikłowego w zależności od czasu, zawartości wody i temperatury suszenia. Badano również wpływ wcześniejszej obróbki wstępnej - podgrzewania mikrofalowego - na zmiany tej wielkości. Na podstawie analizy wyników wyodrębniono trzy fazy odkształceń powierzchni przekroju poprzecznego komórki w czasie suszenia. Określano również zmiany tej powierzchni komórki w zależności od zmian zawartości wody w materiale blanszowanym i nie blanszowanym, które opisano następnie modelem.
EN During last years computer analysis of a picture is more often used for analysis of changes of interior structure during heat treatment of vegetable raw materials. This is why in this work there is undertaken a test of utilization of computer analysis of a picture for determining changes of surface of cross- section of cells during conventional drying of a garden beet depending on time, water content and temperature of drying. There also were researches of the effect of prior initial tooling -microwave warming up- on changes of this size. On the base of the analysis of results there were distinguished three phases of deformation of surface of cross-section of a cell during drying. There were also determined dependencies on changes of water content in blanching material and non-blanching material, which were next described with a model.
Słowa kluczowe
PL suszenie konwekcyjne   podgrzewanie mikrofalowe   burak ćwikłowy   komórka   powierzchnia  
EN conventional drying   microwave warming up   garden beet   cell   surface  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2002
Tom R. 6, nr 9
Strony 169--175
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Łapczyńska-Kordon, B.
  • Akademia Rolnicza w Krakowie
autor Frączek, J.
  • Akademia Rolnicza w Krakowie
Bibliografia
Barat J.M., Fito P., Chiralt A., 2000. Modelling of simulataneous mass transfer and structural changes In fruit tissues, Journal of Food Engineering, Vol. 49 (2-3), 77-85.
Cerkowniak M., Danak A., Witrowa-Rajchert D. 1998. Struktura i właściwości rekonstrukcyjne suszonego ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, z.454, 469-476.
Jaros M. 1999. Kinetyka suszenia warzyw. Rozprawa habilitacyjna. Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie, 224, Wydawnictwo AR.
Karathanos V., Anglea S., Karel M. 1993. Collapse of structure during drying of celery. Drying Technology, 11(5).
Lewicki P.P. 1998a. Effect of pre-drying treatment, drying and rehydration on plant tissue properties. A review. Int. J. Food Properties, 1:1-22.
Piwowarski E., Lewicki P.P., Witrowa-Rajchert D.1999. Porównanie zmian struktury materiału roślinnego powstałych w wyniku zastosowania różnych metod suszenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Inżynieria Chemiczna i Procesowa., z.25.
Wang N., Brennan J. G. 1995. Changes in Structure, Density and Porosity of Potato during Rehydratation. Journal of Food Engineering 24: 61-76.
Witrowa-Rajchert D. 1999. Rehydracja jako wskaźnik zmian zachodzących w tkance roślinnej w czasie suszenia. Rozprawa habilitacyjna. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9641e02a-8da4-4fec-bc68-d90ecc6229bb
Identyfikatory