Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-96310f9c-fc41-44d7-9f94-2775d22c0c5a

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Tendencje i uwarunkowania zmian w strukturze krajowego parku samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych

Autorzy Balke, I.  Balke, M.  Waśkiewicz, J. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN Trends and determinants of changes in the structure of the national fleet of trucks and semi-trailers tractors
Konferencja XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa EURO-TRANS 2012 pt.: „Europejska przestrzeń transportu - koncepcja i rzeczywistość”; 24-25.09.2012; Szczecin; Polska
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Instytut Transportu Samochodowego (ITS) już od początku lat 90. XX w. zajmuje się badaniem liczebności oraz struktury według marek i wieku krajowego parku samochodowego, w tym samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych siodłowych. Celem artykułu jest prezentacja i ocena zmian, jakie miały miejsce w ostatnich latach, w liczebności i strukturze krajowego parku pojazdów wykorzystywanych do przewozu ładunków. Charakter tychże zmian jest uwarunkowany kondycją firm transportowych w Polsce, która z kolei jest zależna od sytuacji gospodarczej zarówno w kraju, jak i na świecie. Obserwowane w Polsce w minionych latach dynamiczne zmiany na rynku transportu samochodowego, a przede wszystkim znaczny wzrost zapotrzebowania na przewozy ładunków, znalazły odzwierciedlenie w zwiększającej się z roku na rok liczbie zarejestrowanych pojazdów ciężarowych. W latach 2000–2010 ogólna liczba samochodów ciężarowych zwiększyła się o ponad połowę, a od 2005 r. niemal o 30%. Liczba najbardziej dynamicznie rozwijającej się grupy pojazdów, tj. ciągników siodłowych, w 2010 r. zwiększyła się w stosunku do 2005 r. prawie o 70%. Według stanu na koniec 2009 r. w kraju zarejestrowanych było 2,8 mln samochodów ciężarowych 2 i ciągników samochodowych siodłowych 3, podczas gdy na koniec 2010 r. ich liczba zwiększyła się niemal do 3,0 mln.
EN Motor Transport Institute (ITS), since the early 90s has been studying the size and structure of the national vehicles fleet, including trucks and semi-trailers tractors, arranged according to makes and age. Periodic character and regularity of the studies makes it possible to obtain valuable material documenting processes, and the observed trends, and thus a complete picture of commercial vehicle market in Poland. Such information is a contribution to the analysis of the situation in this respect and allows to predict changes in the structure of the car fleet in Poland. The available statistics on the fleet of vehicles registered in Poland are confined to the overall figures, while the ITS studies provide more detailed information. Status of the national trucks fleet is characterized by several interesting criteria, such as makes and models of vehicles, age, permissible total weight, engine capacity, the territorial scope of registrations arranged according to the province, or other conditions relevant to the analysis of the automotive sector. The article aims to present and evaluate changes in the size and structure of the national fleet of trucks and semi-trailers tractors that have taken place in recent years. The nature of these changes is subject to the condition of transport companies in Poland, which in turn is dependent on the economic situation, both domestically and internationally.
Słowa kluczowe
PL krajowy park pojazdów   rynek samochodowy w Polsce   samochody ciężarowe   ciągniki siodłowe  
EN national park vehicles   automobile market in Poland   trucks   tractors  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2012
Tom Nr 20
Strony 7--18
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Balke, I.
autor Balke, M.
autor Waśkiewicz, J.
Bibliografia
1. Balke I., Waśkiewicz J., Balke M., Badanie struktury ilościowej parku samochodowego w Polsce z uwzględnieniem marek i wieku wybranych rodzajów pojazdów według stanu na koniec 2009 roku, Praca ITS 6002/ZBE, Warszawa 2011.
2. Balke I., Waśkiewicz J., Balke M., Badanie struktury parku samochodowego w Polsce z uwzględnieniem marek i wieku wybranych rodzajów pojazdów według stanu na koniec 2008 roku, Praca ITS 6904/ZBE, Warszawa 2010.
3. Centralna Ewidencja Pojazdów, MSW.
4. Centralny Katalog IT S Marek i Typów Pojazdów.
5. EU Energy and transport in figures, Statistical Pocketbook 2011, European Commission. http://www.mf.gov.pl.
6. Transport – wyniki działalności (za lata 1995–2010), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-96310f9c-fc41-44d7-9f94-2775d22c0c5a
Identyfikatory