Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-960f63aa-b400-48d6-834d-9ace272522f7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia projektowania i wykonania izolowanych linii napowietrznych SN

Autorzy Chrzan, M.  Dudek, K.  Pietruszczak, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected issues of projects and implementation of overhead electrical power lines of medium voltage MV
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono problematykę projektowania i wykonania linii napowietrznych, sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN. Artykuł został podzielony na dwie zasadnicze rozdziały. W rozdziale 1, przy opisie projektowania linii napowietrznej, zwrócono szczególną uwagę na wymagania stawiana sieciom energetycznym, scharakteryzowano dobór przewodów, izolatory, osprzęt, konstrukcje wsporcze oraz warunki zawieszenia przewodów. Opisano rozpiętość przęseł oraz wybór trasy. W rozdziale 2, dotyczącym wykonania linii napowietrznej, przedstawiono organizację robót, odtworzenie trasy, fundamentowanie i stawianie słupów, montaż przewodów, regulację zwisów, prace wykończeniowe oraz warunki odbioru.
EN The paper discusses the problems of design and construction of overhead lines, power medium voltage MV network. The paper has been divided into two main chapters. In Chapter 1, the description of the overhead line design has focused on the requirements for power networks, the selection of wires, isolators, accessories, support structures and cable suspension conditions. In Chapter 2, the construction of the overhead line shows the organization of the works, the reconstruction of the route, the foundation and placement of the columns, the assembly of the wires, the overhang regulation, the finishing work and the reception conditions.
Słowa kluczowe
PL linia napowietrzna SN   sieć elektroenergetyczna   budowa linii przesyłowej  
EN MV overhead line   electric power lines   construction of transmission line  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 772--777, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., tab.
Twórcy
autor Chrzan, M.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, m.chrzan@uthrad.pl
autor Dudek, K.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, karo4441@vp.pl
autor Pietruszczak, D.
  • Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, d.pietruszczak@uthrad.pl
Bibliografia
1. Chrzan M., Dudek K., Pietruszczak D., Wybrane zagadnienia budowy izolowanych linii napowietrznych SN, Autobusy (Eksploatacja i testy), ISSN 1509-5878, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, nr 12/2017, Radom 2017. – artykuł zgłoszony do publikacji.
2. Dudek K., Budowa izolowanych linii napowietrznych SN i NN, Praca dyplomowa inżynierska, Wydział Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu, Radom 2017., (Promotor: dr inż. Daniel Pietruszczak; Recenzent: dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. UTH).
3. Knych T. Elektroenergetyczne przewody napowietrzne. Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
4. Niebrzydowski J., Sieci elektroenergetyczne, Politechnika Białostocka, Białystok 1995.
5. Skarzyński T. Przewody elektryczne. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.
6. Wiatr J. Poradnik projektanta elektryka. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2008.
7. Wiatr J., Lenartowicz R., Orzechowski M. Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2007.
8. Poradnik inżyniera elektryka t. 3 – WNT, Warszawa 2005.
9. Nobis B., Eksploatacja sieci elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa 1985.
10. Grobicki J., Germata M., Przewody kable elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2000.
11. Katalog firmy TELE-FONIKA.
12. Katalogi firmy ENSTO.
13. Katalogi firmy Galmar.
14. http://www.zwse.rzeszow.pl [18.05.2017r.].
15. http://pl.scribd.com/doc/38140211/Linie-napowietrzne [05.05.2017r.].
16. PN-E-05100, Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
17. IEC 60055 Paper-insulated metal-sheathed cables for rated voltages up to 18/30 kV (witch copper or aluminum conductors and excluding gas-pressure and oil-filled cables).
18. IEC 60183 Guide to the selection of high voltage cables.
19. Norma N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2008.
20. Norma N SEP-E-003, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2006.
21. Norma N SEP-E-004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2004.
22. PN-86/E 5003-1;3;4, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-960f63aa-b400-48d6-834d-9ace272522f7
Identyfikatory