Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-95fe8208-21c1-42fb-b57e-703aa7454b83

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Optymalizacja źródła azotu w podłożu hodowlanym z odpadowym glicerolem do otrzymywania dihydroksyacetonu

Autorzy Górska, Katarzyna  Garncarek, Zbigniew 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Optimization of the nitrogen source in the culture medium with waste glycerol for the production of dihydroxyacetone
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy był wybór źródła azotu oraz optymalizacja stężenia azotu, potasu i magnezu w podłożu hodowlanym służącym do otrzymywania dihydroksyacetonu (DHA) metodą biokonwersji odpadowego glicerolu przez szczep Gluconobacter oxydans LMG 1385. Najlepszym źródłem azotu do otrzymywania DHA okazał się ekstrakt drożdżowy oraz siarczan amonu. Optymalizację stężenia siarczanu amonu i siarczanu magnezu oraz diwodorofosforanu potasu w podłożu hodowlanym wykonano metodą programowania celowego, uwzględniając jako kryterium maksymalizację końcowego stężenia DHA oraz szybkości objętościowej konwersji glicerolu do DHA. Optymalne stężenia (NH₄)₂SO₄, MgSO₄ 7H₂O oraz KH₂PO₄ wynosiły odpowiednio 12,216, 0,759 i 0 g/dm3, co pozwalało na uzyskanie końcowego stężenia DHA wynoszącego 40,861 g/dm3, przy objętościowej szybkości biokonwersji glicerolu równej 0,337 g/(dm3 h).
EN A bioconversion of waste glycerol to dihydroxyacetone (DHA) was performed by the Gluconobacter oxydans strain LMG 1385 on the (NH₄)₂SO₄, NH₄NO₃, NH₄Cl, peptone and yeast extract-contg. culture media. The best source of N were the yeast extract and (NH₄)₂SO₄. The optimization of (NH₄)₂SO₄, MgSO₄ and KH₂PO₄ concns. in the culture medium was carried out using the multi-criteria goal attainment method. Their concns. 12.216, 0.759 and 0 g/L, resp., allowed to obtain a final DHA concn. of 40.861 g/L with a vol. rate of glycerol bioconversion equal to 0.337 g/(L h).
Słowa kluczowe
PL azot   dihydroksyaceton   DHA   siarczan amonu  
EN dihydroxyacetone   DHA   ammonium sulfate  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2019
Tom T. 98, nr 8
Strony 1306--1312
Opis fizyczny Bibliogr. 79 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Górska, Katarzyna
  • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, katarzyna.gorska@ue.wroc.pl
autor Garncarek, Zbigniew
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
[1] S.R. Green, E.A. Whalen, E. Molokie, J. Biochem. Microbiol. Technol. Eng. 1961, 3, nr 4, 351.
[2] C.J. Rogers, Aesth. Surg. J. 2005, 25, nr 4, 413.
[3] D. Schmid, E. Belser, F. Zülli, Cosmetics Toiletries Magazine Com. 2007, 122, nr 7, 55.
[4] Z.D. Draelos, Am. J. Clin. Dermatol. 2002, 3, nr 5, 317.
[5] J.J. Yourick, M.L. Koenig, D.L. Yourick, R.L. Bronaugha, Toxicol. Appl. Pharmacol. 2004, 195, nr 3, 309.
[6] S.B. Levy, Derm. Therapy 2001, 14, 215.
[7] B.C. Nguyen, I.E. Kochevar, Br. J. Dermatol. 2003, 149, nr 2, 332.
[8] B. Choquenet, C. Couteau, E. Paparis, L.J.M. Coiffard, J. Dermatol. 2009, 36, 587.
[9] P.W. Henderson, D.J.M. Kadouch, S.P. Singh, P.N. Zawaneh, J. Weiser, S. Yazdi, A. Weinstein, U. Krotscheck, B. Wechsler, D. Putnam, J.A. Spector, J. Biomed. Mater. Res. Part A 2010, 93, nr 2, 776.
[10] P.N. Zawaneh, S.P. Singh, R.F. Padera, P.W. Henderson, J.A. Spector, D. Putnam, Proc. Natl. Acad. Sci. 2010, 107, nr 24, 11014.
[11] H. Fesq, K. Brockow, K. Strom, M. Mempel, J. Ring, D. Abeck, Dermatology 2001, 203, 341.
[12] M. Misterska, J. Szulczyńska-Gabor, R. Żaba, Post. Dermatol. Alergol. 2009, 26, nr 4, 212.
[13] B. Zegarska, E. Kaczmarek-Skamira, R. Czajkowski, D. Olszewska- -Słonina, Dermatol. Kliniczna 2008, 10, nr 1, 41.
[14] N. Rajatanavin, S. Suwanachote, S. Kulkollakarn, Int. J. Dermatol. 2008, 47, nr 4, 402.
[15] C.R. Taylor, C. Kwangsukstith, J. Wimberly, N. Kollias, R.R. Anderson, Arch. Dermatol. 1999, 135, nr 5, 540.
[16] H. Niknahad, P.J. O’Brien, Toxicol. Appl. Pharmacol. 1996, 138, nr 1, 186.
[17] H. Niknahad, E. Ghelichkhani, Toxicol. Lett. 2002, 132, nr 2, 95.
[18] R.T. Stanko, J.E. Arch, Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 1996, 20, nr 10, 925.
[19] J.L. Ivy, Med. Sci. Sports Exerc. 1998, 30, 837.
[20] O.A. Obeid, S.T. Bittar, N. Hwalla, P.W. Emery, Nutrition 2005, 21, nr 2, 224.
[21] K. Ślepokura, T. Lis, Wiad. Chem. 2006, 60, nr 1-2, 5.
[22] A. Dubin, A. Anioł, S. Bielecki, P. Borowicz, M. Czarnik, J. Kur, W. Kuźmierkiewicz, T. Pietrucha, R. Sławeta, M. Świtoński, W. Torbicz, M. Wieczorek, Stan i kierunki rozwoju biogospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2007.
[23] S. Papanikolaou, L. Muniglia, I. Chevalot, G. Aggelis, I. Marc, J. Appl. Microbiol. 2002, 92, nr 4, 737.
[24] W. Rymowicz, P. Juszczyk, A. Rywińska, B. Żarowska, I. Musiał, Biotechnologia. Monografie 2005, 2, nr 2, 46.
[25] W.E. Levinson, C.P. Kurtzman, T.M. Kuo, Enzyme Microb. Technol. 2007, 41, 292.
[26] A. Rywińska, Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 2008, 7, nr 4, 13.
[27] P. Juszczyk, I. Musiał, W. Rymowicz, Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 2005, 4, nr 1-2, 55.
[28] P. Juszczyk, W. Rymowicz, P. Liszka, Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 89.
[29] E. Lipińska, S. Błażejak, K. Markowski, Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 2010, 9, nr 3, 3.
[30] A. Chatzifragkou, S. Papanikolaou, D. Dietz, A.I. Doulgeraki, G.I.E. Nychas, A.P. Zeng, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2011, 91, nr 1, 101.
[31] D. Orczyk, D. Szymanowska-Powałowska, K. Leja, Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 2012, 11, nr 3, 5.
[32] E. Wilkens, A.K. Ringel, D. Hortig, T. Willke, K.D. Vorlop, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2012, 93, nr 3, 1057.
[33] Y. Mu, H. Teng, D.J. Zhang, W. Wang, Z.L. Xiu, Biotechnol. Lett. 2006, 28, nr 21, 1755.
[34] T. Ito, Y. Nakashimada, K. Senba, T. Matsui, N. Nishio, J. Biosci. Bioeng. 2005, 100, nr 3, 260.
[35] W.J. Choi, M.R. Hartono, W.H. Chan, S.S. Yeo, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2011, 89, nr 4, 1255.
[36] X. Liu, P.R. Jensen, M. Workman, Bioresour. Technol. 2012, 104, 579.
[37] A. Sikora, Post. Mikrobiol. 2008, 47, nr 4, 465.
[38] G. Sabourin-Provost, P.C. Hallenbeck, Bioresour. Technol. 2009, 100, nr 14, 3513.
[39] D.J. Pyle, R.A. Garcia, Z. Wen, J. Agric. Food Chem. 2008, 56, nr 11, 3933.
[40] S. Ethier, K. Woisard, D. Vaughan, Z. Wen, Bioresour. Technol. 2011, 102, nr 1, 88. 1312 98/8(2019)
[41] S.K. Athalye, R.A. Garcia, Z. Wen, J. Agric. Food Chem. 2009, 57, nr 7, 2739.
[42] A. Kośmider, A. Drożdżyńska, K. Czaczyk, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2009, nr 6(67), 47.
[43] A. Kośmider, A. Drożdżyńska, K. Blaszka, K. Leja, K. Czaczyk, Pol. J. Environ. Stud. 2010, 19, nr 6, 1249.
[44] E. Scholten, T. Renz, J. Thomas, Biotechnol. Lett. 2009, 31, nr 12, 1947.
[45] K.A. Taconi, K.P. Venkataramanan, D.T. Johnson, Environ. Prog. Sustain. Energy 2009, 28, nr 1, 100.
[46] W. Rymowicz, A. Rywińska, M. Marcinkiewicz, Biotechnol. Lett. 2009, 31, nr 3, 377.
[47] P. Juszczyk, M. Marcinkiewicz, A. Rywińska, W. Rymowicz, Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 4, 179.
[48] A. Rywińska, L. Tomaszewska, K. Cybulski, W. Rymowicz, Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 2013, 12, nr 1.
[49] R.D. Ashby, D.K.Y. Solaiman, T.A. Foglia, J. Polym. Environ. 2004, 12, 105.
[50] R. Palmeri, F. Pappalardo, M. Fragala, M. Tomasello, A. Damigella, A.F. Catara, Chem. Eng. Trans. 2012, 27, 121.
[51] G. Mothes, C. Schnorpfeil, J.U. Ackermann, Eng. Life Sci. 2007, 7, 475.
[52] J.M.B.T. Cavalheiro, C.M.D. M. de Almeida, C. Grandfils, M.M.R. da Fonseca, Process Biochem. 2009, 44, nr 5, 509.
[53] F. Yang, M.A. Hanna, R. Sun, Biotechnol. Biofuels 2012, 5, 13.
[54] S. Tang, L. Boehme, H. Lam, Z. Zhang, Biochem. Eng. J. 2009, 43, nr 2, 152.
[55] G. Volpato, R.C. Rodrigues, J.X. Heck, M.A.Z. Ayub, J. Chem. Technol. Biotechnol. 2008, 83, nr 6, 821.
[56] A. Rywińska, P. Juszczyk, A. Kancelista, A. Biesiadecka, M. Robak, J. Niedbalska, Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 3, 105.
[57] F. Mantzouridou, E. Naziri, M.Z. Tsimidou, J. Agric. Food Chem. 2008, 56, nr 8, 668.
[58] A. Kośmider, W. Białas, P. Kubiak, A. Drożdżyńska, K. Czaczyk, Bioresour. Technol. 2012, 105, 128.
[59] R. Ruhal, B. Choudhury, Bioresour. Technol. 2012, 109, 131.
[60] R.D. Ashby, A. Nuñez, D.K.Y. Solaiman, T.A. Foglia, J. Am. Oil Chem. Soc. 2005, 82, nr 9, 625.
[61] B. Choubisa, H. Patel, M. Patel, B. Dholakiya, J. Microbiol. Biotechnol. Res. 2012, 2, nr 1, 90.
[62] USDA Foreign Agricultural Service, 2017, EU Biofuels Annual 2017, https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20 Annual_The%20Hague_EU-28_6-19-2017.pdf, dostęp 4 listopada 2018 r.
[63] M. Kachel-Jakubowska, A. Kraszkiewicz, M. Szpryngiel, I. Niedziółka, Inż. Roln. 2011, nr 6(131), 61.
[64] J. Tkáč, M. Navrátil, E. Šturdík, P. Gemeiner, Enzyme Microb. Technol. 2001, 28, 383.
[65] S. Błażejak, L. Stasiak-Różańska, K. Markowski, E. Lipińska, Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 2011, 10, nr 2, 17.
[66] G.E.P. Box, K.B. Wilson, J. R. Stat. Soc. B (Statistical Methodology) 1951, 13, nr 1, 1.
[67] L. Trunta, P. Spagon, E. del Castillo, T. Moore, S. Hartley, A. Hurwitz, NIST/SEMATECH e-Handbook of statistical methods, 2012, http://www. itl.nist.gov/div898/handbook/ (2014).
[68] U. Deppenmeier, A. Ehrenreich, J. Mol. Microb. Biotechnol. 2009, 16, nr 1-2, 69.
[69] R. Bauer, D. Hekmat, Biotechnol. Prog. 2006, 22, nr 1, 278.
[70] C. Gätgens, U. Degner, S. Bringer-Meyer, U. Herrmann, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2007, 76, nr 3, 553.
[71] D. Hekmat, R. Bauer, V. Neff, Process Biochem. 2007, 42, nr 12, 1649.
[72] L. Ma, W. Lu, Z. Xia, J. Wen, Biochem. Eng. J. 2010, 49, 61.
[73] L. Stasiak-Różańska, S. Błażejak, A. Ratz, Pol. J. Food Nutr. Sci. 2010, 60, nr 3, 273.
[74] M. Wethmar, D. Deckwer, Biotechnol. Techniques 1999, 13, nr 4, 283.
[75] Z.C. Hu, Z.Q. Liu, Y.G. Zheng, Y.C. Shen, J. Microbiol. Biotechnol. 2010, 20, nr 2, 340.
[76] S.K. Yalcin, Z.Y. Özbas, Indian J. Biotechnol. 2008, 7, 89.
[77] S. Liebminger, R. Hofbauer, M. Siebenhofer, G.S. Nyanhongo, G.M. Guebitz, Waste Biomass Valor 2014, 5, nr 5, 781.
[78] P.K. Dikshit, V.S. Moholkar, Bioresour. Technol. 2016, 216, 1058.
[79] M. Marcinkiewicz, rozprawa doktorska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2011.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-95fe8208-21c1-42fb-b57e-703aa7454b83
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2019.8.20