PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ nawożenia gnojówką bydlęcą na jakość runi łąkowej i jej przydatność do zakiszania

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The effect of fertilisation with liquid cattle manure on meadow sward quality and its usefulness to ensilage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania prowadzono w latach 2008-2010 w Zakładzie Doświadczalnym IMUZ (obecnie ITP) w Falentach, na doświadczeniu łanowym na łące trwałej. W ramach doświadczenia porównywano efekty nawożenia nawozami mineralnymi (NPK) oraz gnojówką bydlęcą, stosowanymi w dwóch dawkach. Celem badań była ocena wpływu nawożenia łąki trwałej gnojówką bydlęcą na skład chemiczny runi łąkowej oraz jej przydatność do zakiszania. Powierzchnię całych łanów trzykrotnie w ciągu roku koszono kosiarką rotacyjną, a ruń łąkową po wstępnym podsuszeniu (40% s.m.) zbierano prasą rolującą i zakiszano w dużych belach cylindrycznych. W próbach zielonki i kiszonki oceniano liczebność drożdży, grzybów pleśniowych oraz bakterii potencjalnie chorobotwórczych, a także zawartość składników pokarmowych. W próbkach kiszonek ponadto oceniano poziom suchej masy, wartość pH świeżej masy kiszonki, zawartość kwasu mlekowego, lotnych kwasów tłuszczowych i udział amoniaku. Skład chemiczny runi łąkowej nawożonej gnojówką był podobny do składu runi z obiektów nawożonych mineralnie. Jakość kiszonek uzyskanych z runi łąkowej z obiektów nawożonych gnojówką była nie gorsza niż jakość kiszonki z obiektów nawożonych nawozami mineralnymi. Nawożenie gnojówką nie pogorszyło jakości mikrobiologicznej pozyskiwanych pasz. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność stosowania gnojówki na użytki zielone, z których ruń łąkowa jest przeznaczana do zakiszania.
EN
Studies were carried out within 2008-2010, in Experimental Farm at Falenty, as a plot experiment situated on mineral soil. The aim of study was to assess the effect of meadow fertilization with liquid manure on chemical composition of the meadow sward and its usefulness for ensilage. The effect of mineral NPK fertilisation and liquid cattle manure applied in two doses equivalent to two levels of mineral fertilisation (60 and 90 kg N•ha-1) were compared. Meadow sward was cut three times a year, pre-dried and ensiled in big cylindrical bales. Herbage and silage samples were tested for the count of yeast, moulds, the presence of potentially pathogenic bacteria and the content of nutrients. Moreover, in silage samples the dry matter level, pH value of fresh matter, lactic acid and volatile fatty acids contents, as well as the share of ammonia, were measured. Chemical composition of the meadow sward fertilised with liquid manure was similar to that fertilised with mineral fertilisers. The quality of silage from sward fertilised with liquid manure was not worse than that fertilized with mineral fertilisers. Application of the liquid manure did not worsen the microbiological quality of silages. Obtained results confirm the possibility of applying liquid manure on grasslands with the herbage provided for silage making.
Wydawca
Rocznik
Strony
151--164
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Użytków Zielonych, Al. Hrabska 3, 05-90 Raszyn, tel. 22 735-75-36
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Bibliografia
 • ANTONKIEWICZ J., RADKOWSKI A. 2003. Wpływ zróżnicowanych dawek gnojówki na pobranie pierwiastków przez ruń łąkową. Chemia i Inżynieria Ekologiczna. Vol. 10. Nr 3-4 s. 211-215.
 • BARSZCZEWSKI J., WRÓBEL B., JANKOWSKA-HUFLEJT H., MENDRA M. 2010. Wpływ zróżnicowanych sposobów nawożenia na ruń łąkową oraz jakość pozyskiwanych kiszonek. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Nr 46 s. 7-16.
 • BARSZCZEWSKI J., WRÓBEL B., SZATYŁOWICZ M. 2011. Wpływ różnych sposobów nawożenia na skład runi łąkowej oraz jej jakość. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 565 s. 15-23.
 • BOGUSZEWSKI W., MAĆKOWIAK C. 1964. Nawożenie gnojówką trwałych użytków zielonych. Pamiętnik Puławski. Z. 4 s. 71-80.
 • DAVIES D.R., MERRY R.J., BAKEWELL E.L. 1996. The effect of timing of slurry application on the microflora of grass, and changes occurring during silage fermentation. Grass and Forage Science. Vol. 51 s. 42-51.
 • DUCKA M., BARSZCZEWSKI J. 2011. Zmiany składu gatunkowego, plonowanie oraz bilanse azotu łąki trwałej ekologicznej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 56. Nr 3 s. 65-70.
 • GUS 2012. Produkcja upraw rolniczych i ogrodniczych w 2011 r. Materiały źródłowe. Warszawa. ISSN 1509-7099 ss. 124.
 • JANKOWSKA-HUFLEJT H., WRÓBEL B. 2011. Wpływ wiosennego nawożenia obornikiem i gnojówką na plony i jakość pokarmową oraz mikrobiologiczną kiszonki z runi łąkowej w warunkach gospodarowania ekologicznego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 56. Nr 3 s. 164-170.
 • KWIATEK K (red.) 2007. Bezpieczeństwo pasz dla bezpieczeństwa żywności. Materiały z konferencji. 24-25.09.2007 Puławy. Puławy. PIH-PIB. ISBN 9788389946072 SS. 165.
 • MOORE J.E., KUNKLE W.E. 1999. Evaluation of equations for estimating voluntary intake of forages and forage-based diets. Journal of Animal Science. Vol. 77 (Suppl. 1) ss. 204.
 • MOORE J.E., UNDERSANDER D.J. 2002. Relative forage quality: An alternative to relative feed value and quality index [online]. W: Proceedings 13th Annual Florida Ruminant Nutrition Symposium s. 16-31. [Dostęp 3.06.2013]. Dostępny w Internecie: http://dairy.ifas.ufl.edu/RNS/2002/moore.pdf
 • OSTROWSKI R. 1986. Próba częściowego i całkowitego zastąpienia nawożenia mineralnego gnojowicą i gnojówką bydlęcą na deszczowanym pastwisku. W: Wykorzystanie gnojowicy do celów nawozowych. 7. Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołbacz. 16.07.1984. Kraków. IŻ s. 82-89.
 • PURWIN C., LIPIŃSKI K., PYSERA B. 2012. Jakość higieniczna kiszonek. Życie Weterynaryjne. Nr 1 s. 37-40.
 • UNDERSANDER D., MOORE J. 2002. Relative forage quality (RFQ) indexing legumes and grasses for forage quality [online]. [Dostęp 3.06.2013]. Dostępny w Internecie: http://www.uwex.edu/ces/forage/pubs/rfq.htm
 • WESOŁOWSKI P. 2003. Wyniki nawożenia gnojówką bydlęcą i nawozami mineralnymi łąki na glebie torfowo-murszowej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 3. Z. 1 (7) s. 39-51.
 • WESOŁOWSKI P. 2008. Nawożenie łąk nawozami naturalnymi w świetle doświadczeń Zachodniopomorskiego Ośrodka Badawczego IMUZ w Szczecinie. Falenty. Wydaw. IMUZ. ISBN 978-83-88763-74-8 ss. 56.
 • WRÓBEL B., JANKOWSKA-HUFLEJT H. 2010. The influence of natural fertilisation on quality and nutritive value of grass silage. Grassland Science in Europe. Vol. 15 s. 581-583.
 • ZIELIŃSKA K., FABISZEWSKA A., STECKA K., WRÓBEL B. 2013. Rola bakterii fermentacji mlekowej w poprawie jakości mikrobiologicznej kiszonek z runi łąkowej w gospodarstwach ekologicznych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 13. Z. 1(41) s. 171-182.
 • ZIELIŃSKA K., KAPTUROWSKA A.U., STECKA K., KUPRYŚ-CARUK M.P., MIECZNIKOWSKI A.H. 2012. Ocena stopnia skażenia bakteriami potencjalnie patogennymi kiszonek z runi łąkowej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 57. Nr 4 s. 217-222.
 • ZIELIŃSKA K., STECKA K., KUPRYŚ M., KAPTUROWSKA A.U., MIECZNIKOWSKI A.H. 2011. Ocena stopnia skażenia bakteriami potencjalnie patogennymi runi łąkowej i gleb nawożonych płynnymi nawozami organicznymi. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 56. Nr 4 s. 212-215.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-95a48049-8e36-481d-8059-62a5c596640b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.