Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9582f3d1-d706-4e22-8f2f-eabe71084b7b

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo bierne słupów oświetleniowych

Autorzy Michałek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Passive safety of lighting columns
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obiekty i urządzenia (m. in. oświetlenie, sygnalizacja, znaki drogowe) zlokalizowane w bezpośrednim otoczeniu drogi uwzględniając ich funkcję, są potrzebne do poprawy jakości podróżowania i zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Z drugiej jednak strony, z racji bliskiego ich usytuowania w stosunku do jezdni, mogą stanowić potencjalne zagrożenie podczas uderzenia w nie przez pojazd, który niezamierzenie zjechał z jezdni. W konsekwencji istotne jest, aby skutki takiego zdarzenia minimalizować. Efektem tych działań jest norma PN-EN 12676 [7], która określa wymagania, a także metody badań dla konstrukcji wsporczych urządzeń drogowych, mając na uwadze tzw. bierne bezpieczeństwo.
EN Facilities (lighting, signaling, road signs etc.) located in direct surrounding area of road, considering their function, are required to improve the quality of travelling and provide the road safety. On the other hand because of their near location to road they may be potential threat during collisions. As a consequence it became significant to minimize the effects of such collisions. The result of these actions is the standard PN-EN 12676 [7]. It defines the requirements and testing methods for supporting structures of road facilities in the aspects of passive safety.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo bierne konstrukcji wsporczych   słupy oświetleniowe  
EN passive safety of support structures   lighting columns  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2013
Tom nr 7-8
Strony 249--255
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Michałek, J.
Bibliografia
[1] Krajowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego 2005–2007–2013. Gambit 2005. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 19.04.2005 r. (www.mi.gov.pl)
[2] Projekt Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Projekt. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 30.03.2011 r. (www.mi.gov.pl)
[3] Projekt Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 29.11.2006 r. (www.mrr.gov.pl)
[4] Założenia aktualizacji „Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 30.12.2008 r. (www.mrr.gov.pl)
[5] Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 – projekt z 04.01.2013 r. (www.krbrd.gov.pl)
[6] Roadside Infrastructure for Safer European Roads RISER (http://ec.europa.eu)
[7] PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i metody badań
[8] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Załącznik do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 r. (www.gddkia.gov.pl)
[9] PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje
[10] PN-EN 40-2:2005 (z aneksem Ap1:2006) Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary
[11] PN-EN 40-3-1:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja obciążeń charakterystycznych
[12] PN-EN 40-3-2:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-2: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za pomocą badań
[13] PN-EN 40-3-3:2004 Słupy oświetleniowe. Część 3-3: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za pomocą obliczeń
[14] PN-EN 40-4:2008 Słupy oświetleniowe. Część 4: Wymagania dotyczące słupów oświetleniowych z betonu zbrojonego i sprężonego
[15] PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania
[16] PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe. Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe. Wymagania
[17] PN-EN 40-7:2004 Słupy oświetleniowe. Część 7: Słupy oświetleniowe z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym. Wymagania
[18] PN-EN 1317-1:2010 Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań
[19] Wymagania bezpieczeństwa biernego dla słupów oświetleniowych lokalizowanych w pasach drogowych. Pismo IDM/NN/6096/1033/2011 z dnia 12.08.2011 r. Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie (www.ibdim.pl)
[20] Rezolucja ONZ 64/255 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali globalnej (www.who.int)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9582f3d1-d706-4e22-8f2f-eabe71084b7b
Identyfikatory