Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-94efe942-c4e7-42d0-8811-16f80093e197

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Numeryczna analiza mostków ładunkowych

Autorzy Piekarczuk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Numerical analysis of dock levellers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Norma PN EN 1398:2009 [1] wskazuje ogólne wytyczne dotyczące oceny mostków ładunkowych. Dokument ten nie wskazuje precyzyjnie metod obliczeń odwołując się jedynie do stwierdzenia, że obliczenia należy wykonać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. W artykule przedstawiono koncepcję obliczeń statycznych bazującą na analizie numerycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych. W uzupełnieniu do wymagań normy przedstawiono ogólne zasady wykonania modelu obliczeniowego i omówiono problem przygotowanie danych w szczególności modelu materiału stali. Przedstawione wyniki obliczeń stanowią wstęp do dalszej analizy i mogą być użyteczne do oceny mostków ładunkowych przy zastosowaniu podobnych metod obliczeń.
EN Standard PN-EN 1398: 2009 [1] indicates the general guidelines for the assessment of dock levellers. This document does not precisely indicate the calculation methods. Standard referring only to find that the calculations should be performed in accordance with generally accepted rules. The article presents the concept of static calculations based on numerical analysis using finite element method. In addition to the standard requirements, in the paper are shown the general rules for implementation the calculation model and discussed the problem of data preparation especially model of steel . The calculation results are the introduction for further analysis and may be useful for evaluating dock levellers using similar methods of calculation.
Słowa kluczowe
PL analiza numeryczna   mostki ładunkowe   norma PN-EN 1398:2009   ocena nośności  
EN numerical analysis   dock levellers   standard PN-EN 1398:2009   static calculations  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 83--87
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Piekarczuk, A.
  • Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, konstrukcje@itb.pl
Bibliografia
1. PN EN 1398:2009 Dock levellers. Safety requirement.
2. Ł. Wojciechowski. Elementy wyposażenia magazynowych frontów przeładunkowych. http://www.oknoserwis.pl/art,167,,maszyny,wydarzenia.html
3. PN-EN 1993-1-5. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5 Blachownice
4. Theory Reference for Mechanical APDL Mechanical Application. Ansys, Inc. April 2009.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-94efe942-c4e7-42d0-8811-16f80093e197
Identyfikatory