Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-94d093cd-3a6f-4196-966d-ee3cd5e8780b

Czasopismo

Problemy Kolejnictwa

Tytuł artykułu

Od Referatu Doświadczalnego Ministerstwa Kolei Żelaznych do Instytutu Kolejnictwa

Autorzy Massel, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W 1923 roku w ówczesnym Ministerstwie Kolei Żelaznych został utworzony Referat Doświadczalny, którego kierownikiem był profesor Albert Czeczott. Zadaniem Referatu było określanie dla poszczególnych typów parowozów, zwłaszcza nowych, charakterystycznych cech konstrukcyjno-eksploatacyjnych oraz badanie wynalazków i urządzeń w celu sprawdzenia ich wartości i przydatności. Większość badań odbywała się na odcinkach linii kolejowych na Kresach Wschodnich II RP, na obszarze Dyrekcji Wileńskiej. Do 1938 r. opracowano charakterystyki 26 parowozów. W związku z wprowadzaniem do eksploatacji w latach trzydziestych XX w. nowych, cięższych typów lokomotyw, podjęte zostały badania zachowania się toru pod zwiększonym obciążeniem dynamicznym. Badania takie przeprowadził profesor Politechniki Warszawskiej Aleksander Wasiutyński. Podczas badań na posterunku Włochy określono między innymi wartości współczynnika sprężystości podłoża toru na podstawie ugięć pionowych szyn. W 1934 roku powstało Centralne Laboratorium Badawcze PKP, utworzone w celu podniesienia i ujednolicenia jakości materiałów dostarczanych kolejom. Rozwój badań w polskim kolejnictwie przerwała II wojna światowa, jednak już w 1945 roku ponownie utworzono Referat Doświadczalny Ministerstwa Komunikacji i podjęto badania pojazdów szynowych. W 1951 roku zasoby Referatu oraz Centralnego Laboratorium wykorzystano do utworzenia Instytutu Naukowo-Badawczego Kolejnictwa – obecnego Instytut Kolejnictwa.
Słowa kluczowe
PL badania   tabor   parowozy   laboratorium   nawierzchnia  
Wydawca Instytut Kolejnictwa
Czasopismo Problemy Kolejnictwa
Rocznik 2018
Tom Z. 181
Strony 7--16
Opis fizyczny Bibliogr. 39 poz., rys.
Twórcy
autor Massel, A.
Bibliografia
1. Badania nowych typów parowozów PKP, Inżynier Kolejowy 1926, nr 10, s. 288.
2. Ballenstedt A.: Doświadczenia ze spawaniem sposobem kombinowanym szyn na Polskich Kolejach Państwowych, Inżynier Kolejowy 1938, nr 8, s. 335-340.
3. Bałuch H.: Twórczość inżynierska w drogach kolejowych, Referat na Sesji Jubileuszowej z okazji 150 urodzin Profesora Aleksandra Wasiutyńskiego, zorganizowanej na Politechnice Śląskiej w Katowicach, Katowice 15 grudnia 2009 r.
4. Chrząstowski K.: Spawanie szyn, Inżynier Kolejowy 1937, nr 4, s. 149–152.
5. Czeczott A.: Charakterystyka parowozów. Typy i obciążenia, Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1927.
6. Czeczott A.: Nowa placówka doświadczalna rumuńska do badań parowozów, Inżynier Kolejowy 1936, nr 5, s. 171-173.
7. Czeczott A.: Odbudowa referatu doświadczalnego PKP, Przegląd Kolejowy 1951, nr 7, s. 272.
8. Czeczott A.: O dotychczasowych wynikach badań parowozów Tr21 i Ty23, dokonywanych z ramienia Ministerstwa Kolei, Inżynier Kolejowy 1925, nr 5, s. 102-110.
9. Czeczott A.: Pokaz Referatu Doświadczalnego Ministerstwa Komunikacji na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, Inżynier Kolejowy 1929, nr 7., s. 207–209.
10. Czeczott A.: Zarys rozwoju i pracy Referatu Doświadczalnego za czas 1923-1927 r. i projekt nowego wagonu dynamometrycznego dla P.K.P, Inżynier Kolejowy 1928, nr 9, s. 270-274.
11. Czeczott A.: Zarys rozwoju i pracy Referatu Doświadczalnego za czas 1923-1927 r. i projekt nowego wagonu dynamometrycznego dla P.K.P (dokończenie), Inżynier Kolejowy 1928, nr 10, s. 310-314.
12. Czekała B.: W sztafecie pokoleń. Prof. Albert Czeczott, Nowe Sygnały 1995, nr 7.
13. Dwudziestolecie Komunikacji w Polsce Odrodzonej, Wydawnictwo Koncernu Prasowego „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, Kraków 1939.
14. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kolei 1924, nr 7, poz. 36, s. 102-103.
15. Jubileusz Profesora dr. inż. Aleksandra Wasiutyńskiego, Inżynier Kolejowy 1930, nr 7, s. 256.
16. Langrod A.: Departament Prób Kolei Pensylwańskiej, Inżynier Kolejowy 1925, nr 4, s. 85-87.
17. Obserwacje nad odkształceniami sprężystemi nawierzchni, Inżynier Kolejowy 1932, nr 10, s. 231-232.
18. Odlanicki-Poczobutt M.: Tabor kolejowy na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki w r.b. w Poznaniu, Przegląd Techniczny 1930, nr 43, s. 782-791.
19. Orzechowski W.: Prof. dr inż. Albert Czeczott. Wspomnienia. COBiRTK, Warszawa 1972.
20. Polskie Koleje Państwowe 1918-1928, Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1929.
21. Ponikowski A.: Życiorys Prof. D-ra Aleksandra Wasiutyńskiego, Przegląd Techniczny 1930, nr 23-24, s. 469-470.
22. Rocznik Komunikacyjny 1933/1934, Związek Prawników i Ekonomistów Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1933.
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa. Dz.U. 2010, nr 75, poz. 475.
24. Seidler T.: Badania nowych parowozów pospiesznych P.K.P., Inżynier Kolejowy 1934, nr 2, s. 39-42.
25. Sztolcman S.: Działalność naukowa Prof. D-ra Aleksandra Wasiutyńskiego, Przegląd Techniczny 1930, nr 23-24, s. 471-475.
26. Towpik K.: W 60 rocznicę śmierci prof. Karola Wątorka, Warszawa 2004.
27. Tucholski Z.: Czeczott Albert, dostępny na WWW:http://www.polskipetersburg.pl/hasla/czeczottalbert [dostęp 02.12.2018].
28. Tucholski Z.: Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
29. Tymczasowe Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 października 1934 r. Nr P.5/142/7/34 o utworzeniu i organizacji Centralnego Laboratorium Badawczego P.K.P. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji 1934, nr 34, poz. 216, s. 389-391.
30. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Dz.U. 2010, nr 96, poz. 618 z późniejszymi zmianami.
31. Wasilewski S.: Pokaz Ministerstwa Komunikacji na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki w Poznaniu, Inżynier Kolejowy 1930, nr 8, s. 320-325.
32. Wasiutyński A.: Badania nad odkształceniami sprężystymi nawierzchni kolejowej i naprężeniami w szynach na posterunku doświadczalnym Włochy PKP 1932-1936, Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji, Warszawa 1937.
33. Wasiutyński A.: Przebudowa węzła kolejowego warszawskiego, Przegląd Techniczny 1921, nr 39, s. 239-241.
34. Wasiutyński A.: Przebudowa węzła kolejowego warszawskiego (ciąg dalszy), Przegląd Techniczny 1921, nr 40, s. 245-247.
35. Wasiutyński A.: Przebudowa węzła kolejowego warszawskiego (ciąg dalszy), Przegląd Techniczny 1921, nr 42, s. 259-262.
36. Wątorek K.: Budowa kolei żelaznych, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1924.
37. Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 30 maja 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Naukowo-Badawczego Kolejnictwa i nadania mu statutu. Monitor Polski 1951, nr A-58, poz. 763.
38. Zelent S.: Temperatura, jej wahania i wpływ na zachowanie się w torze szyny długości 15 m, Inżynier Kolejowy 1938, nr 7, s. 273-285.
39. Zembrzuski K.: W Biurze Konstrukcyjnym Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce. Wspomnienia 1928-1944, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-94d093cd-3a6f-4196-966d-ee3cd5e8780b
Identyfikatory