Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-94cd13f7-b94c-4352-b9d0-fe7725c62616

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Dolna Noteć jako droga wodna – stan i perspektywy rozwoju

Autorzy Wiśniewski, P. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Lower Noteć River as a waterway – current state and development perspectives
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano ogólnej charakterystyki dolnej Noteci jako drogi wodnej. Przeanalizowano warunki hydrologiczne i żeglugowe, zabudowę hydrotechniczną i komunikacyjną oraz walory przyrodnicze. Wskazano także istniejące ograniczenia oraz możliwości i perspektywy rozwoju Noteci Dolnej jako szlaku śródlądowego na tle aktualnych uwarunkowań organizacyjnych, prawnych i społecznych.
EN The paper presents a general characteristic of the lower Noteć River as a waterway. Hydrological and navigation conditions were analyzed, hydro-technical and communications development and natural values. The article also indicates the existing limitations, as well as possibilities and prospects of the lower Noteć River (as a waterway) development in the current organizational, legal and social conditions.
Słowa kluczowe
PL dolna Noteć   drogi wodne   żegluga śródlądowa   turystyka wodna  
EN lower Noteć River   waterways   inland navigation   water tourism  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 6621--6628, CD2
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.,fot., rys., tab.
Twórcy
autor Wiśniewski, P.
  • Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański, p.wisniewski@ug.edu.pl
Bibliografia
1. Celmer T., Churski Z., Wody [w]: Swinarski A. (red.), Województwo bydgoskie. Krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka. PWN, Poznań 1973, 36-46.
2. Dziubińska A., Weintrit A., Śródlądowe drogi wodne w Polsce i ich klasyfikacja. Logistyka 2014, nr 3, 1592-1601.
3. Gorączko M., Natężenie ruchu żeglugowego na bydgoskim odcinku drogi wodnej E-70 – stan obecny i perspektywy rozwoju [w]: Babiński Z. (red.), Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki i regionu. Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw 2008, 28-34.
4. Indykiewicz P., Ptaki Doliny Noteci i Kanału Bydgoskiego – problem czy szansa w rozwoju regionu? [w]: Szumińska D. (red.), Zasoby przyrodnicze i kulturowe drogi wodnej Wisła-Odra. Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw 2008, 51-59.
5. Jarzębińska T., Rola polskich dróg wodnych w sieci europejskiej [w]: Babiński Z. (red.), Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki i regionu. Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw 2008, 13-19.
6. Kondracki J., Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
7. Międzynarodowa Droga Wodna E 70 – Przewodnik dla wodniaków. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2011.
8. Ministerstwo Infrastruktury, Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Warszawa 2005.
9. United Nations Economic Commision for Europe. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN), Done at Geneva on 19 January 1996, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/agn.pdf.
10. Wiśniewski P., Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego – cenna ostoja ptasia o randze europejskiej. Eko i My 2006, nr 10, 10-11.
11. Wiśniewski P., InWater – promocja śródlądowych dróg wodnych. Aura 2007, nr 5, 20-21.
12. Wiśniewski P., Perspektywy wykorzystania Kanału Bydgoskiego i Noteci dla celów dydaktycznych [w]: Babiński Z. (red.), Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki i regionu. Przyroda i Turystyka Regionu Pomorza i Kujaw 2008, 48-52.
13. Wiśniewski P., Zachód pływa, my dyskutujemy. Ekopartner 2009, nr 1, s. 25.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-94cd13f7-b94c-4352-b9d0-fe7725c62616
Identyfikatory