PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analysis of Seed Yielding, Thousand Kernel Weight and Germination Capacity in Selected Forms of Poa pratensis L.

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza plonu nasion, masy tysi¹ca nasion i zdolnooeci kie³kowania wybranych form Poa pratensis L.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In years 2010–2011 in the areas of the Plant Breeding Station of Polanowice near Krakow (220 m a.s.l.) a field study was conducted in order to assess diversity in seed production potential, thousand kernel weight and germination capacity among different forms of common meadow grass. The study covered 31 different forms of common meadow-grass including 28 families of the Eska 46 cultivar, 2 ecotypes and 1 strain. The experiment was established by planting the grasses (solitaries) in rows 40 m of length and every 40 cm in the row. The rows of experimental objects were 2.20 m apart. It is known from literature that this species cultivated as seed crop gives low seed production and the yields would differ substantially among cultivars. The study demonstrated considerable differentiation in seed yield among all the forms, which was confirmed by high coefficient of variation scores, between 32.5 % (group III) and 55.3 % (group II). Seed production extended from 13 kg ha–1 for the family E24 to 100 kg ha–1 for the ecotype EK. POLWAMOD 193 143 714. The variation of germination capacity was between 12.8 % for group III and 15.9 % for group II. The only low variation in thousand kernel weight was noted within the analysed forms of Poa pratensis.
PL
W latach 2010–2011 na terenie Stacji Hodowli Roślin w Polanowicach koło Krakowa (220 m n.p.m.) przeprowadzono doświadczenie polowe, którego celem była ocena zróżnicowania różnych form wiechliny łąkowej pod względem potencjału nasiennego, masy tysiąca nasion i zdolności kiełkowania. Badaniami objęto 31 form wiechliny łąkowej, w tym 28 rodzin odmiany Eska 46, 2 ekotypy oraz jeden ród. Doświadczenie założono przez sadzenie roślin (pojedynczych) w rzędach o długości 40 m, w odstępach 40 cm w rzędzie. Odległość między rzędami badanych obiektów wynosiła 2,20 m. Literatura fachowa wskazuje, że gatunek ten w uprawie nasiennej daje niskie plony oraz plony te są bardzo zróżnicowane między odmianami. W badaniach wykazano w przypadku plonu nasion duże zróżnicowanie, co znalazło potwierdzenie w wysokich wartościach współczynnika zmienności w zakresie od 32,5 % (III grupa) do 55,3 (II grupa). Plon nasion wahał się od 13 kg ha–1 u rodziny E24 do 100 kg ha–1 w przypadku ekotypu EK. POLWAMOD 193 143 714. Zmienność zdolności kiełkowania wahała się od 12,8 % w przypadku trzeciej grupy do 15,5 % w drugiej grupie. Jedynie małą zmienność odnotowano w przypadku masy tysiąca nasion u analizowanych form Poa pratensis.
Rocznik
Strony
315--322
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Grassland Management, University of Agriculture in Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 43 61, fax: +48 12 633 62 45, rrradkow@cyf-kr.edu.pl
autor
 • National Research Institute of Animal Production Balice, ul. Krakowska 1, 32–083 Balice, Poland, phone: 666 081 149, iwona.radkowska@izoo.krakow.pl
Bibliografia
 • [1] Goliński P, Walerowska M. Zmienność wybranych cech biologicznych a potencjał nasienny Poa pratensis (Poaceae). Fragm Flor Geobot Polonica Suppl. 2007;9:147-154.
 • [2] Kłyś A, Jankun A. Biologia rozmnażania wiechlin – Poa L (Poaceae). Wiad Bot. 2002;46(3/4):19-28.
 • [3] Borawska-Jarmułowicz B. Zróżnicowanie morfologicznych i biologicznych cech odmian Dactylis glomerata w uprawie na nasiona na tle warunków pogodowych. Łąkarstwo w Polsce. 2011;14:23-41.
 • [4] Martyniak D. Cechy biologiczne warunkujące wartość gazonową i nasienną wiechliny łąkowej (Poa pratensis L) w świetle literatury. Biul IHAR. 2003;228:335-344.
 • [5] Kaszuba JW, Ostrowska A. Zdolność kilku odmian i rodów wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) do wydania mieszańcowego potomstwa. Genet Pol. 1994;34A:110-126.
 • [6] Larsen SU, Andreasen C. Light and heavy turfgrass seeds differ in germination percentage and mean germination thermal time. Crop Sci. 2004;44(5):1710-1720.
 • [7] Hardegree SP, Van Vactor SS. Germination and Emergence of Primed Grass Seeds Under Field and Simulated-Field Temperature Regimes. Annals of Botany. 2000;85:379-390.
 • [8] Baskin JM, Baskin CC. A classification system for seed dormancy. Seed Sci Res. 2004;14:1-16.
 • [9] Yari L, Aghaalikhani M, Khazaei F. Effect of seed priming duration and temperature on seed germination behavior of bread wheat (Triticum aestivum L). ARPN J Agricult Biolog Sci. 2010;5:1-6.
 • [10] Hadi H, Khazaei F, Babaei N, Daneshian J, Hamidi A. Evaluation of water deficit on seed size and seedling growth of sunflower Cultivars. Internat J AgriScience. 2012;2(3):280-290.
 • [11] Martyniak D. Wartość trawnikowa nowych odmian Poa pratensis L. wyhodowanych w IHAR. Biul IHAR. 2003;225:321-328.
 • [12] Rogalski M, Słominska-Walkowiak R, Filip E, Szenejko M. Investigation of the enzymatic polymorphism of selected cultivars of Poa pratensis (Poaceae). Fragm Flor Geobot Polonica Suppl. 2007;9:127-135.
 • [13] Nordestgaard A. Spiringsundersřgelser i grćsmarksplanter. Tidsskr Planteavl. 1983;7:445-456.
 • [14] Milberg P, Andersson L, Elfverson C, Regner S. Germination characteristics of seeds differing in mass. Seed Sci Res. 1996;6:191-197.
 • [15] Szenejko M. Masa i wielkość nasion a zdolność kiełkowania wybranych form Poa pratensis L. Łąkarstwo w Polsce. 2007;10:173-183.
 • [16] Żyłka D, Prończuk S. Współzależność pomiędzy masą tysiąca nasion a wybranymi cechami morfolo
 • [17] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.02.2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (DzU 2007, Nr 29, poz 189).
 • [18] Falkowski M, Kukułka I, Kozłowski S. Właściwości biologiczne roślin łąkowych – Wybrane zagadnienia. Poznań: Wyd AR Poznań; 1994;9-17.
 • [19] Martyniak D. Zmienność cech nasiennych gazonowych materiałów hodowlanych wiechliny łąkowej (Poa partensis L). Zesz Probl Post Nauk Roln. 2004;497:441-448.
 • [20] Volterrani M, Bardini G, Magnis S, Bonami E. Comparative study turfgrass cultivars of Festuca arudinacea Schreb, Lolium perenne L and Poa partensis L in the coastal environment of Tuscany. Proc of the 4th Internat Herbage Seed Conference, Perugia. 1999;309-313.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-94c8f4f4-1b53-4109-84b1-c515b7b3b889
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.