Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-949189a1-c293-4d31-bf69-ae3d6dbd0f22

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania doświadczalne degradacji betonu na skutek korozji w słabych roztworach kwasów

Autorzy Glinicka, A.  Wasilewska, K.  Ajdukiewicz, C. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Experimental study of the degradation of concrete due to corrosion in weak solutions of acids
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The article presents the results of changes in the mechanical properties of selected ordinary concrete class C12/15 and C20/25 as a result of corrosion. Corrosion process carried out by immersion in a 5% hydrochloric acid solution and 5% sulfuric acid solution at 355 hours. Strength tests in the form of compression tests were carried out in a hydraulic press Amsler's. In the study, prepared charts load - abbreviation and determined strength reduction of concrete compressive sampling. We compared the results of corroded concrete samples and uncorroded. It was 18% reduction in the corroded concrete strength of 5% H2SO4and 23% reduction in the strength of concrete corroded in 5% HCL. It was further increased deformability of corroded concrete for uncorroded. The measurement results can be used to predict the strength of concrete fall in the selected corrosive environments. This is important in assessment of the durability of concrete structures located in the described environment.
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań zmian wybranych cech mechanicznych betonu zwykłego klasy C12/15 i C20/25 w wyniku korozji. Proces korozji realizowano przez zanurzenie w 5% roztworze kwasu solnego i w 5% roztworze kwasu siarkowego w czasie 355 godzin. Badania wytrzymałościowe w postaci prób ściskania przeprowadzono w prasie hydraulicznej firmy Amsler. W trakcie badań sporządzano wykresy siła - skrócenie oraz wyznaczano wytrzymałość próbek betonowych na ściskanie. Porównano wyniki badań próbek betonowych skorodowanych i nieskorodowanych. Stwierdzono 18% spadek wytrzymałości betonu skorodowanego w 5% H2SO4oraz 23 % spadek wytrzymałości betonu skorodowanego w 5% HCL. Stwierdzono ponadto większą odkształcalność betonu skorodowanego w stosunku do nieskorodowanego. Wyniki pomiarów można wykorzystać do prognozowania spadku wytrzymałości betonu w wybranych agresywnych środowiskach. Ma to znaczenie w zagadnieniach oceny trwałości konstrukcji betonowych znajdujących się w opisanych warunkach środowiskowych.
Słowa kluczowe
PL beton   wytrzymałość betonu   korozja betonu   badanie wytrzymałościowe  
EN concrete   strength of concrete   corrosion of the concrete   testing of strength  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 245--251
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Glinicka, A.
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie
autor Wasilewska, K.
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
autor Ajdukiewicz, C.
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
1. PN EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
2. Czarnecki L. (red.): Beton według normy PN-EN 206-1 - komentarz. Polski Cement, Kraków 2004.
3. Polder R. B., Peelen W., Klinghoffer O., Eri J., Leggedoor J.: Use of advanced corrosion monitoring for risk based management of concrete. Heron, Volume 52, no. 4, s. 239-250, 2007.
4. Chuen-Chang Lin, Chi -Xiang Wang: Correlation between accelerated corrosion tests and atmospheric corrosion tests on steel. Journal of Applied electrochemistry 35, s. 837-843, Springer, 2005.
5. Glinicka A., Kozłowska B.: Przykład modelowania okresu utrzymania wybranych elementów konstrukcji stalowych poddanych korozji. Logistyka 3/2012, s. 623-627.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-949189a1-c293-4d31-bf69-ae3d6dbd0f22
Identyfikatory