Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9474c488-1a3b-4e6a-83df-fa88a69a4813

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Hydrozespoły odwracalne o zmiennej prędkości obrotowej - możliwości i korzyści techniczno-ekonomiczne

Autorzy Lewandowski, Stanisław  Lewandowski, Mariusz  Steller, Janusz 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Variable speed reversible hydraulic units - techno-economic capabilities and advantages
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Polskie elektrownie pompowo-szczytowe zbudowano w drugiej połowie ubiegłego wieku z myślą o pracy regulacyjnej i interwencyjnej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym charakteryzującym się silną dominacją węglowych bloków cieplnych. Trwający nieprzerwanie od 3 dekad rozwój niestabilnych źródeł energii stawia jednak przed operatorem systemu nowe wyzwania. Zapewnienie płynnie regulowanych rezerw wytwórczych i odbiorczych mocy celem kompensacji fluktuacji parametrów sieciowych, jakie wprowadzają źródła niestabilne, stało się ostatnio gorącym tematem licznych debat toczonych w naszym kraju. Szczególnie atrakcyjną możliwość otwierają hydrozespoły odwracalne z regulowaną prędkością obrotową. Technologia ta rozwijana jest od połowy lat osiemdziesiątych – początkowo w Japonii, później także w Europie i USA. Do podstawowych zalet należą: możliwość regulacji poboru mocy w ruchu pompowym oraz rozszerzenie zakresu pracy i podwyższenie sprawności hydrozespołu w ruchu turbinowym. Mimo dużych kosztów części elektronicznej (wg [12] koszty konwertera częstotliwości są porównywalne z kosztami generatora), hydrozespoły odwracalne o zmiennej prędkości obrotowej znajdują coraz szersze zastosowanie. Poprawę parametrów ekonomicznych inwestycji uzyskuje się często zakładając współpracę hydrozespołów o zmiennych obrotach z hydrozespołami o obrotach stałych. Wprowadzenie zmiennej prędkości obrotowej hydrozespołów odwracalnych rozważano już przy okazji dotychczasowych modernizacji krajowych elektrowni pompowoszczytowych. Rozwój niestabilnych źródeł energii w naszym kraju sprawia, że argumenty techniczno-ekonomiczne na rzecz tej technologii wciąż zyskują na sile.
EN Polish pumped storage power plants were erected in the second half of previous century with the purpose of regulatory and intervening operation in the Polish Electrical Power Network, heavily predominated by the coal fueled heat power blocks. However, the continuous growth of intermittent energy sources – lasting for three decades now - sets new challenges to the national grid operator. The demand for smoothly regulated electricity generating and absorbing capacities, capable to compensate for fluctuation of grid parameters as introduced by the unstable electricity sources, has grown to a hot topic of numerous debates in Poland. In this respect, capabilities offered by the variable speed reversible hydraulic units may be considered especially valuable. The variable speed technology has been developed since mid eighties – initially in Japan, later on also in Europe and USA. The essential advantages include power consumption control in the pumping mode as well as widening of the operation range and rising of the hydraulic unit efficiency in the turbine mode. Despite high costs of the electronic equipment (frequency converter costs comparable with those of the generator according to [12]), the variable speed reversible units enjoy ever wider use. The economic parameters of the investment can be often improved by assuming parallel operation of variable and constant speed units. Introducing the variable speed reversible units has been already considered on the occasion of rehabilitating Polish pumped-storage power plants. Development of intermittent electricity sources in our country enhances the strength of technical and economic arguments for this kind of technology.
Słowa kluczowe
PL elektrownia pompowo-szczytowa   hydrozespół odwracalny   zmienna prędkość obrotowa  
EN pumped storage power plants   reversible hydraulic unit   variable rotation speed  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 91--101
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor Lewandowski, Stanisław
  • Easy Serv Sp. z o.o., Bolszewo, Towarzystwo Elektrowni Wodnych
autor Lewandowski, Mariusz
  • Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Towarzystwo Elektrowni Wodnych
autor Steller, Janusz
  • Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Towarzystwo Elektrowni Wodnych
Bibliografia
[1]. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej.
[2]. Raport zawierający zbiorcze informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji (w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w 2018 r. (art. 6a ustawy OZE) Warszawa, marzec 2019
[3]. URE Instalacje odnawialnego źródła energii wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r
[4]. J. Bogacz „Model oceny wpływu rozwoju rozproszonych źródeł energii na wybrane systemowe usługi regulacyjne”, Politechnika Śląska
[5]. S. Lewandowski, W. Lubocki, Z. Stachowicz „Elektrownia wieloblokowa jako zintegrowana jednostka regulacji systemu elektroenergetycznego”, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy Energetyki APE’97. Gdańsk/Jurata 11-13 czerwca 1997.
[6]. S. Lewandowski, W. Kiełbasa, Z. Stachowicz “A multi unit power plant as an integrated unit of power system control - the case of Żarnowiec”. Proceedings: Hydropower into the Next Century, Conference Portorož (Slovenia), 15-17 September 1997. Hydropower & Dams. pp. 737-745.
[7]. A. Pfeiffer “PSW Goldisthal ausgestattet mit drehzahlgeregelten Motor/Generatoren”, Schriftenreihe der TU Wien, Tagungsband 10. Internationales Seminar “Wasserkraftanlagen”, 10.-12. November 1998, S.227-238
[8]. H. Tanaka “82 MW variable speed pumpedstorage system.” Water Power & Dam Construction, November 1991
[9]. RWE Energie AG, National Technical University of Athens, Institut National Polytechnique de Grenoble, Technische Hochschule Darmstadt, De Pretto Escher Wyss, Société Electrique de l’Our – „Variospeed Hydropower Plants” (Contract JOU2 – CT 94 – 0433).
[10]. K. Kudo “Japanese experience with a converter-fed variable speed pump-storage system”, Hydropower & Dams, March 1994.
[11]. T. Kokado, M. Nakazawa, S. Kayukawa, T. Kuwabara „Operating experiences with adjustable speed machines contribution to system stability“. Hydropower & Dams, March 2000.
[12]. J. Kirejczyk "Turbozespoły o regulowanej prędkości obrotowej w elektrowniach pompowoszczytowych", Energetyka Wodna 1/2014, s.40-43
[13]. 2016 07 26 Department of Energy EERE, Michael Harris, Associate Editor
[14]. S. Lewandowski, E. Ostajewski, W. Wiktorko, J. Wróblewski „Korzyści techniczne i ekonomiczne z zastosowań pompoturbin ze zmienną prędkością obrotową”, Konferencja APE’2001.
[15]. J. Bonin, M. Mazur, E. Mściwojewski, W. Raczunas, M. Sauk „Analiza ekonomiczna efektywności zastosowania układów zmiennoprędkościowych dla zmodernizowanych hydrozespołów odwracalnych ew Solina”, IE o/Gdańsk, październik 1999,
[16]. “Analiza wykorzystania wyników opracowania Instytutu Energetyki dot. układów zmiennoprędkościowych dla modernizacji EW Solina”. BSiPE ENERGOPROJEKT – Warszawa SA, Warszawa, luty 1999.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9474c488-1a3b-4e6a-83df-fa88a69a4813
Identyfikatory