PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The automotive industry in Poland a key element for the security and development of the country

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Przemysł motoryzacyjny w Polsce kluczowym elementem bezpieczeństwa i rozwoju kraju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na system bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. To około 10–12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obroną państwa polskiego.
Rocznik
Strony
33--38
Opis fizyczny
Bibliogr. 40 poz., wykr.
Twórcy
 • Instytut Transportu Samochodowego, Sekcja Informacji Naukowej i Wydawnictw
 • Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Telematyki Transportu
Bibliografia
 • 1. Brdulak J., Florczak E., Krysiuk C., Pawlak P., Zakrzewski B., Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2018.
 • 2. Bukowski W., Samochody PRL-u, Dom Wyd. Księży Młyn, Łódź 2009.
 • 3. Dembiński J., Album samochodów FSO, Klub Pracowników i Przyjaciół FSO, Warszawa 2004.
 • 4. Górski M., Historia konstrukcji samochodów FSO 1951-2006, Oddział Warszawski SIMP Klub Pracowników i Przyjaciół FSO, Wyd. II, Warszawa 2009.
 • 5. Groniowski K., Analiza przyszłego rozwoju motoryzacji w Polsce, Praca arch. ITS nr 1001, Warszawa 1961.
 • 6. Groniowski K., Z dziejów motoryzacji, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1963.
 • 7. http://www.autosan.pl/ (access: 25.4.2019).
 • 8. http://www.melex.com.pl/ (access: 25.4.2019).
 • 9. http://www.pzpm.org.pl/(access: 25.4.2019).
 • 10. https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/27360-niemcy-pomoga-naszejbranzy-motoryzacyjnej (access: 9.6.2019)
 • 11. https://wieltongroup.com/ (access: 25.4.2019).
 • 12. https://www.gddkia.gov.pl/ (access: 25.4.2019).
 • 13. https://www.samar.pl/ (access: 25.4.2019).
 • 14. https://www.solarisbus.com/ (access: 25.4.2019).
 • 15. https://www.ursus.com/ (access: 25.4.2019).
 • 16. Krysiuk C., Kulesza A., Malawko P., Pawlak P., Sienkiewicz B., Szlassa P., Zakrzewski B., Zbyszyński M., Historia polskiej motoryzacji. Samochody osobowe i jednoślady, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2012.
 • 17.. Krysiuk C., Kulesza A., Malawko P., Pawlak P., Sienkiewicz B., Szlassa P., Zakrzewski B., Zbyszyński M., Samochody w PRL-u. Ikony polskiej motoryzacji, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2012.
 • 18. Krysiuk C., Zakrzewski B., Instytut Transportu Samochodowego, w: Samochody w PRL-u, Wyd. Dragon, Bielsko-Biała 2010, s. 12–13.
 • 19. Kwartalnik „Koniunktura w Transporcie”, ITS, Warszawa 1997-2019.
 • 20. Majewski M. W., Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczpospolitej, Wyd. Naukowe uniwersytetu Pedagogicznego Kraków 2016.
 • 21. Podbielski Z., Polskie fabryki samochodów 1946-1989, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2016.
 • 22. Podbielski Z., Samochody osobowe krajów socjalistycznych, WKiŁ, Warszawa 2013.
 • 23. Przybylski R., Historia światowego transportu samochodowego, Wyd. Auto-Press, Warszawa 2013.
 • 24. Rostocki A. M., Historia starych samochodów, WKiŁ, Warszawa 1981.
 • 25. Rummel A., Polskie konstrukcje i licencje motoryzacyjne w latach 1922-1980, WKiŁ, Warszawa 1985.
 • 26. Rychter W., Dzieje samochodu, WKiŁ, Warszawa 1987.
 • 27. Szczerbicki T., Samochody w PRL, rzecz o motoryzacji nie tylko…, Wyd. Vesper, Warszawa 2010.
 • 28. Szelichowski S., Motoryzacja w Polsce, Wyd. Carta Blanca, Warszawa 2012.
 • 29. Transport – wyniki działalności w 2017 r., GUS, Warszawa 2018.
 • 30. Wiechczyński K., Zakrzewski B., Samochody, Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa 2017.
 • 31. Woźniak A., Motoryzacyjny eksport ostro hamuje w: „Rzeczpospolita”, (11340) 25.04.2019, s. A19.
 • 32. Zakrzewski A., Auto-Moto PRL, DEMART SA, Warszawa 2009.
 • 33. Zakrzewski B., Badania drogowe samochodów osobowych w Instytucie Transportu Samochodowego w latach 50. XX wieku, „Technika Transportu Szynowego” nr 9/2012, s. 799-807.
 • 34. Zakrzewski B., Instytut Transportu Samochodowego : 60 lat minęło…1952-2012, Wyd. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
 • 35. Zakrzewski B., Pawlak P., Rodzina prototypów polskiego samochodu „Pionier”, „Logistyka” nr 3/2014, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, s. 6958-6964;
 • 36. Zakrzewski B., Pierwszy powojenny polski prototyp samochodu – GAD 500, „Biuletyn Informacyjny ITS”, nr 5/2010, s. 21-36.
 • 37. Zakrzewski B., Samochody osobowe badane w ITS w latach 50. XX w., „Technika Transportu Szynowego” nr 9/2012, s. 809-835.
 • 38. Zakrzewski B., Samochody osobowe importowane do Polski w latach 1945-1990, Praca ITS nr 6421/IN, ITS, Warszawa 2014.
 • 39. Zieliński A., Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960, WKiŁ, Warszawa 1985.
 • 40. Zieliński A., Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965, WKiŁ, Warszawa 2008.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-9471167b-9349-4c32-9f5f-91a75696354a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.