Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-94711412-5300-4ef7-92cf-026a22378138

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości komunikacji na drogach w sytuacjach kryzysowych podczas katastrof naturalnych

Autorzy Drozdowska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems to ensure the safety and continuity communication on the road in emergency situations during natural disasters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto problem zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie drogowym w sytuacjach kryzysowych, a także zapewnienia ciągłości komunikacyjnej. Skupiono się na powodziach gdyż w naszym kraju to one są często przyczyną uszkodzonych tras komunikacyjnych i obiektów mostowych. Mamy wtedy do czynienia nie tylko z problemem zniszczonej infrastruktury drogowej, ale także problem szybkiego przywrócenia drożności i tym samym przywrócenia bezpieczeństwa ruchu. W artykule podano sposoby na sprawną odbudowę zniszczonych dróg, przy wykorzystaniu geosyntetyków. Przedstawiono także postępowanie w przypadku zniszczonych obiektów mostowych. Zaproponowano również koncepcję adaptacji mostu tymczasowego na most stały, w celu zmniejszenia kosztów związanych z remontem. Problematyka podjęta w artykule ma zwrócić uwagę na opracowanie sposobów działania w sytuacjach kryzysowych, kiedy bezpieczeństwo użytkowników ruchu jest obniżone.
EN The article discusses the problem of ensuring road safety in emergency situations and to ensure continuity of communications. Focused on the floods in our country because they are often the cause of damaged roads and bridges. We then have to deal not only with the problem of road infrastructure destroyed, but also the problem of rapid restoration of patency and thus restore traffic safety. The article presents methods for efficient reconstruction of damaged roads, with the use geosynthetics. Also shows up in the case of damaged bridges. Also proposed the concept of adaptation of the temporary bridge to the bridge solid, in order to reduce the costs associated with the renovation. Problems in the article is taken to pay attention to the development of methods in case of emergencies, when the safety of road users is reduced.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo na drodze   katastrofa naturalna   powódź  
EN safety on road   natural disaster   flood  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 133--138
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Drozdowska, K.
Bibliografia
1. Drozdowska K., 2012, Propozycja adaptacji konstrukcji wojskowego mostu składanego dms-65 do potrzeb cywilnego budownictwa komunikacyjnego, czasopismo Inżynieria i Budownictwo. 3/2012 str. 46-47.
2. Mańko Z., Kamyk Z., Jakiel P., Michalski J.: Ocena stanu technicznego i przydatności do wykorzystania stalowych elementów konstrukcji mostu składanego na stały most drogowy przez rzekę Białą Lądecką w miejscowości Radochów o długości całkowitej 33 m. Zakład Budowlany BAR-BUD w Bystrzycy Kłodzkiej, Centrum Naukowo-Badawcze Rozwoju Budownictwa „Mostar”, Wrocław 1998.
3. Mańko Z., Jakiel P., Kamyk Z.: Opracowanie projektu budowlanego stałego stalowego mostu składanego typu MS-54 o konstrukcji kratownicowej wraz z podporami w Radochowie. Centrum Naukowo-Badawcze Rozwoju Budownictwa „Mostar”, Wrocław 1998.
4. PN-S-10030. 1985 Obiekty mostowe. Obciążenia.
5. Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590, Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
6. http://edroga.pl/images/stories/dim_raporty/drogi-powiatowe-na-terenach-objetych-powodzia/foto/f2.jpg
7. http://www.geosynt.pl/bitumy.php
8. http://viacon.pl/pl/geomaty-syntetyczne-i-geosiatki-komorkowe
9. http://www.sadeczanin.info/gospodarka,6/odbudowa-drog-po-powodzi-na-finiszu,67415#!prettyPhoto
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-94711412-5300-4ef7-92cf-026a22378138
Identyfikatory