Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-946d32a6-f156-46c2-b0cc-f26dedfc9216

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

System komputerowego wspomagania procesu zarządzania cyklem życia oprogramowania awionicznego według wymagań standardu DO-178C

Autorzy Szelmanowski, A.  Pazur, A.  Cieślik, A.  Michalak, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Computer-aided system for the process of managing the avionic software life cycle according to DO-178C standard requirements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac analitycznych i konstrukcyjnych realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) w zakresie możliwości wspomagania procesu zarządzania etapami opracowywania, wytwarzania i certyfikacji oprogramowania awionicznego o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa lotu statku powietrznego za pomocą zbudowanego systemu komputerowego z zaimplementowanymi wymaganiami standardu DO-178C. W części ogólnej artykułu omówiono najważniejsze standardy wykorzystywane w procesie produkcji i certyfikacji elektronicznych lotniczych urządzeń pokładowych oraz ich oprogramowania (m.in. ARP 4761, ARP 4754A, DO-254, DO-178C). W części szczegółowej artykułu omówiono możliwości systemu komputerowego w zakresie zarządzania cyklem życia oprogramowania awionicznego. Zdefiniowano trzy podstawowe grupy procesów tworzenia oprogramowania: proces planowania oprogramowania, proces tworzenia oprogramowania oraz proces integralności oprogramowania. Dla każdej z tych grup zaprezentowano przykłady rozwiązań zaimplementowanych w systemie komputerowym zbudowanym w ITWL.
EN The paper presents the selected results of analytical and construction works implemented in Air Force Institute of Technology (AFIT) in terms of possibilities of supporting the management process in the scope of development, production and certification stages of critical avionic software for the aircraft flight safety with the use of a constructed computer system with DO-178C standard implemented requirements. In the general part of the paper, the most important standards used in the production and certification processes of aviation electronic on-board devices and their software were discussed (e.g. ARP 4761, ARP 4754A, DO-254, DO-178C). In the detailed part of the paper, the computer system’s capabilities in terms of managing the avionic software life cycle was described. Three basic groups of the software development processes were defined: a software planning process, a software development process and a software integrity process. For each of these groups, the examples of solutions implemented in the computer system, constructed in AFIT, were presented.
Słowa kluczowe
PL awionika   oprogramowanie awioniczne   standard DO-178C   systemy komputerowego wspomagania  
EN avionics   avionics software   DO-178C standard   computer support system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 442--449, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., rys.
Twórcy
autor Szelmanowski, A.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, Zakład Awioniki
autor Pazur, A.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, Zakład Awioniki
autor Cieślik, A.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, Zakład Awioniki
autor Michalak, S.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, Zakład Awioniki
Bibliografia
1. Lewitowicz, J., Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Eksploatacyjne problemy w projektowaniu i modernizacji statków powietrznych, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, ISBN 978-83-61021-28-5, Warszawa, 2012.
2. Dattatri K., C++. Effective Object-Oriented Software Construction, ISBN 0130867691, Pearson Education, Prentice, 2000.
3. Kasprzyk R., Przegląd modeli cyklu życia oprogramowania, Software Developer’s Journal, 10/2006.
4. Rierson L., Developing Safety-Critical Software. A Practical Guide for Aviation Software and DO-178C Compliance, Taylor&Francis Group, ISBN 978-1-4398-1368-3, London, 2013.
5. RTCA DO-178C, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification, 2011.
6. Szelmanowski, A., Nahełmowy system celowniczy NSC-1 Orion dla śmigłowców wojskowych ze zintegrowanym systemem awionicznym, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, ISBN 978-83-61021-76-6, Warszawa 2013.
7. Szelmanowski A., Pazur A., Sobielarski M., Prusik T., System nahełmowego zobrazowania informacji z głowic obserwacyjno-celowniczych dla wojskowych i cywilnych śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych, ITWL, Warszawa, 2016.
8. Szelmanowski A., Michalak S., Michałowski P., Kwiatkowski T., Komputerowy system wspomagania zarządzania wytwarzaniem oprogramowania dla systemu zobrazowania nahełmowego według wymagań DO-178C, ITWL, Warszawa, 2017.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-946d32a6-f156-46c2-b0cc-f26dedfc9216
Identyfikatory