Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-942e676e-b123-44c3-9f00-9e4e33e6e67d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Niskoemisyjne, ekologiczne azotowanie elementów pojazdów samochodowych przy wykorzystaniu metody ZeroFlow

Autorzy Kowalska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Low-emission, ecological nitriding of motor vehicles components using ZeroFlow method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiona została nowoczesna metoda regulowanego azotowania gazowego ZeroFlow, znajdująca zastosowanie w azotowaniu wybranych elementów pojazdów samochodowych. Dzięki zastosowaniu modeli symulacyjnych opisujących kinetykę wzrostu warstwy azotowanej możliwe jest opracowanie specjalnie dedykowanych procesów o odpowiednio dobranych parametrach; pozwala to na otrzymanie warstw azotowanych o ściśle określonych własnościach: wymaganej budowie fazowej wraz z grubościami stref/faz w niej występujących oraz wymaganych rozkładach twardości. Ponadto, dzięki zastosowaniu modeli symulacyjnych warstwy te są wytwarzane w możliwie najkrótszym czasie i przy najmniejszym zużyciu energii; proces azotowania metodą ZeroFlow jest zatem procesem ekonomicznym i ekologicznym. W artykule przedstawiono istotę procesu regulowanego azotowania gazowego ze szczególnym naciskiem na wpływ parametrów procesu azotowania na otrzymywane rezultaty. Informacje te stanowią podstawę do zrozumienia zagadnienia kinetyki wzrostu warstwy azotowanej, a co za tym następuje – dla jego praktycznego zastosowania w projektowaniu, regulacji i kontroli procesów azotowania przy wykorzystaniu modeli symulacyjnych (symulatora kinetyki wzrostu warstwy azotowanej). Projektowanie procesów azotowania ZeroFlow w oparciu o kinetykę wzrostu warstwy azotowanej wyjaśniono na przykładzie azotowania wałów korbowych dla silników samochodów sportowych.
EN Paper presents new method of controlled gas nitriding called ZeroFlow, which is used for nitriding of selected motor vehicles components. Through the use of simulation models it was possible to develop the specially dedicated process with specific parameters; it allows forming of nitrided layer with strictly expected properties: required phase structure with thicknesses of each zone occurs in it and required hardness distribution. Moreover, through the use of simulation models this layers are obtained in in the shortest possible time, which is connected with the lowest energy consumption; therefore, nitriding process using ZeroFlow method is both economical and environmentally friendly. This article will discuss the essence of controlled gas nitriding process, with an emphasis on the influence of process parameters on results of nitriding process. This information are the basis to understand the issue of the kinetics of nitrided layer growth, and as it follows – for its practical application in designing, regulation and control of nitriding processes using simulation models (simulator of the kinetics of nitrided layer growth). Designing of ZeroFlow nitriding processes on the basis of the kinetics of nitrided layer will be shown on the example of nitriding of crankshafts for sports car engines.
Słowa kluczowe
PL metoda ZeroFlow   regulowane azotowanie gazowe   warstwa azotowa   azotowanie   pojazd samochodowy  
EN ZeroFlow method   controlled gas nitriding   ozone layer   nitrification   motor vehicle  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 236--241
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kowalska, J.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Bibliografia
1. Campbell F.C., Elements of metallurgy and engineering alloys, ASM International, Ohio, 2008.
2. Kowalska J., Regulacja i kontrola kinetyki wzrostu warstwy azotowanej na stalach w procesie regulowanego azotowania gazowego ZeroFlow, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Techniczne i Inżynieryjne, Monografie 2015(12), Wyd. Młodzi Naukowcy, str. 120-126, Poznań, 2015.
3. Małdziński L., Termodynamiczne, kinetyczne i technologiczne aspekty wytwarzania warstwy azotowanej na żelazie i stalach w procesach azotowania gazowego, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2002.
4. Małdziński L., Niskoemisyjne, ekonomiczne regulowane azotowanie gazowe ZeroFlow, Technologie zero-emisji, Wyd. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Poznań, pp. 189-229, Poznań, 2011.
5. Małdziński L., Opracowanie symulatora kinetyki wzrostu warstwy azotowanej na stalach, report No. 6ZR8 2008 C/07141, unpublished, 2009.
6. Małdziński L., Bazel M., Korecki M., Miliszewski A., Przygoński T., Controlled nitriding using a ZeroFlow method. Industrial experiences, Heat Treating Progress, July/August, p. 19-22, 2009.
7. Pye D., Practical nitriding and ferritic nitrocarburazing, ASM International, Ohio, 2003.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-942e676e-b123-44c3-9f00-9e4e33e6e67d
Identyfikatory