Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-942d6014-017a-4e3b-a432-d6540784a06e

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Metodyka poszukiwania optymalnego miejsca składowania biomasy za pomocą minimalnego drzewa rozpinającego

Autorzy Duczkowska-Kądziel, A.  Duda, J.  Wasilewski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of the minimum spinning tree (MST) approach to searching for an optimum location of biomass storage
Konferencja XIV Konferencja Ochrona Środowiska : przepisy, rozwiązania, interpretacje, trendy
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Przedstawiono problematykę szacowania potencjału energetycznego biomasy wraz z metodyką wyznaczania potencjału teoretycznego i technicznego. Omówiono możliwość rozbudowania algorytmu szacowania o analizę znajdowania optymalnego miejsca składowania pozyskanej biomasy, na przykładzie wybranego powiatu w województwie opolskim. Znaleziono minimalne drzewo rozpinające i minimalną sumę wag krawędzi reprezentujących drogi łączące poszczególne miejscowości. Przedstawiono możliwości dalszej rozbudowy algorytmu z wykorzystaniem teorii grafów ze względu na możliwość prowadzenia analizy wielokryterialnej.
EN The paper deals with the topics related to estimation of energy potential offered by biomass along with the method for determination of theoretical and technical potentials. The attention is also focused at the possibility to extend the algorithm with the function that enables searching for an optimized site for biomass storage, where a certain county of the Opole province serves as an example. Finally, the Minimum Spanning Tree (MSP) is found with the minimum sum of weight coefficients assigned to the graph edges standing for routes that interconnect specific places. Opportunities for further extension of the algorithm are also outlined where the theory of graphs can be applied to enable multi-criteria analyzes of the graph.
Słowa kluczowe
PL potencjał energetyczny biomasy   minimalne drzewo rozpinające  
EN energy potential of biomass   minimum spanning tree (MSP)  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 10
Strony 935--944
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Duczkowska-Kądziel, A.
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, Opole
autor Duda, J.
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, Opole
autor Wasilewski, M.
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska, Opole
Bibliografia
1. Bartnik R., Duczkowska-Kądziel A., Skrzyszewski М.: Pakiet klimatyczno-energetyczny a dwupaliwowe układy gazowo-parowe. Energetyka, styczeń 2011, ISSN 0013-7294.
2. Głodek E., Kalinowski W: Odnawialne źródła energii w województwie opolskim. Wyd. Instytut Śląski, Opole, 2011, ISBN 978-83-62105-80-9.
3. Ross KA, Wright C.R.B.: Matematyka dyskretna. Z ang. przeł. E. Sepko-Guzicka, W. Guzicki, R Zakrzewski. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2005, ISBN 83-0114-380-0.
4.Siejka K., Tańczuk М., Trinczek K.: Koncepcja szacowania potencjału energetycznego biomasy na przykładzie wybranej gminy woj. opolskiego. Inżynieria Rolnicza, 6(104), 2008, 167-174.
5. Tańczuk М., Ulbrich R. Assessment of energetic potential of biomass. Proceedings of ECOpole. Vol. 3, No, 1, 2009. 23-26
6. Skorek J., Kalina J.: Gazowe układy kogeneracyjne. Wyd. WNT, Warszawa, 2005. ISBN 83-204-3103-4.
7. Trinczek K.: Dobór parametrów pracy urządzenia do zdecentralizowanej produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy. Praca doktorska. Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-942d6014-017a-4e3b-a432-d6540784a06e
Identyfikatory