Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9409c783-b7b6-47f6-9e5b-daa4fdf1a97a

Czasopismo

Inżynieria Mineralna

Tytuł artykułu

Charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych paliw alternatywnych i ich mieszanin z paliwami węglowymi

Autorzy Hycnar, J. J.  Honysch, K.  Tora, B.  Budzyń, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Physico-chemical Characteristics of Selected Alternative Fuels and their Mixtures with Carbon Fuels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na rynku paliwowym coraz częściej spotykamy się z tendencjami tworzenia mieszanek paliwowych na bazie węgli i wysokoenergetycznych ubocznych produktów z termicznej przeróbki surowców i odpadów. Często dokonywane analizy wysokoenergetycznych ubocznych produktów i paliw alternatywnych udowadniają, że na ich paliwowe zastosowanie nie zawsze wystarczy znajomość ich ciepła spalania i wartości opałowej, ale również nieodzowną jest znajomość zawartości szeregu składników chemicznych oraz ocena ich zachowania się w procesie spalania i jakości emisji produktów spalania. W szeregu przypadkach, kiedy oceniane materiały ostatecznie nie nadawały się do wytwarzania handlowych mieszanek paliwowych, rozszerzone badania wykazywały na ich przydatność jako wypełniacze, sorbenty i substraty do innych ukierunkowanych produkcji.
EN On the fuel market, we are increasingly faced with tendencies to create carbon-based fuel mixtures and high-energy by-products from the thermal processing of raw materials and waste. Frequent analysis of high-energy by-products and alternative fuels proves that for their fuel application is not always enough to know the heat of combustion and calorific value, but also the knowledge of the content of a number of chemical components and the assessment of their behavior in the combustion process and emission quality of combustion products is indispensable. In a number of cases, when the evaluated materials were ultimately unsuitable for the production of commercial fuel mixtures, the extended tests showed their suitability as fillers, sorbents and substrates for other targeted productions.
Słowa kluczowe
PL wysokoenergetyczne uboczne produkty przerobu odpadów   paliwa alternatywne   stałe produkty z pirolizy odpadów organicznych  
EN high energy by-products of waste processing   alternative fuels   solid products from organic waste pyrolysis  
Wydawca Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Czasopismo Inżynieria Mineralna
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 2
Strony 201--206
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab.
Twórcy
autor Hycnar, J. J.
  • Ecocoal Consulting Center Katowice
autor Honysch, K.
  • EOP & Hoka s.r.o Opatovice nad Labem
autor Tora, B.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinzynierii
autor Budzyń, S.
  • AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
Bibliografia
1. Hycnar J.J., Kadlec D.: Bilans ilościowo-jakościowy odpadów komunalnych jako surowców do procesu ich pirolizy. Ecocoal CC. Katowice 2013
2. Kopeć A., Kozioł W.: Gaz ze źródeł lokalnych – tarnowskie źródło wytwarzania wodoru. Chemik 2012, nr 10
3. Hycnar J.J.: Produkty uboczne zgazowania węgla. (w) Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Wyd. IChPW i Sigma PAN. Zabrze – Kraków 2003.
4. Hycnar J.J., Tora B.: Stan i perspektywy odzysku koncentratów metali z produktów spalania węgla. CUPRUM – Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud. 2015, nr 2
5. Alsaleh A., Sattler M.L.: Waste Tire Pirolysis_ Innfluential Parameters and Produkt Propertiess.: Curr Sustainable Renewable Energy Rep. 2014, nr 1
6. Wojciechowski A., Żmuda W., Doliński A.: Rozkład termiczny opon – Zagospodarowanie karbonizatu. Logistyka 2014, nr 6
7. Czajczyńska D., Krzyżyńska R.: Piroliza jako metoda termicznej utylizacji zużytych opon. WWW.eko-dok.pl/2016.105.pdf
8. Opis procesu technologicznego recyklingu odpadów tworzyw sztucznych na karbonizat. Polimer Energy Polska Sp. z o.o. 2010
9. Hycnar J.J., Borowski G.: Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych. Politechnika Lubelska. Lublin 2016
10. R. POMYKAŁA, W. A. ŻMUDA, K. KAPUSTA, M. KRZAK, 2016 – Wykorzystanie wybranych surowców do przygotowania paliwa zawiesinowego na bazie węgla, Inżynieria Mineralna z. 1(37), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 99–108
11. V. LAPČÍK, J. JEŽ, 2016 –Technologie pirolitycznego odzysku energii z opon w Czechach, Inżynieria Mineralna z. 2(38), Wyd. Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Kraków, s. 233–240
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-9409c783-b7b6-47f6-9e5b-daa4fdf1a97a
Identyfikatory
DOI 10.29227/IM-2017-02-22