Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-93eee9b8-2da1-48c4-b107-b1d67f413ad7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wyznaczanie nacisków w strefie kontaktu szyny z kołem z zastosowaniem Metody Elementu Skończonego

Autorzy Bohdal, Ł.  Gotowała, K.  Patyk, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determining the pressure in the contact area of the rail with the wheel using the Finite Element Method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania nacisków kontaktowych dla układu szyna-koło. Rozwiązanie postawionego problemu stanowi wiedzę podstawową niezbędną do prawidłowego projektowania części. Dotychczasowe rozwiązania problemu na drodze analitycznej (z zastosowaniem teorii Hertza) były rozwiązaniami przybliżonym ze względu na daleko idące uproszczenia. W proponowanym rozwiązaniu numerycznym z zastosowaniem Metody Elementu Skończonego znacząco zmniejszono ilość założeń i uproszczeń w porównaniu do rozwiazania analitycznego powodując, że uzyskane wyniki w znacząco lepszym stopniu modelują rzeczywiste zachowanie się obiektu badanego.Opracowany ogólny model kontaktu szyny z kołem można modyfikować uzyskując przypadki szczególne.
EN The paper presents a methodology for the determination of contact pressure for the rail-wheel system. The solution to the problem posed is the basic knowledge necessary for proper part design. Previous solutions to the problem in the analytical way (using Hertz's theory) were approximate because of far-reaching simplifications. The proposed numerical solution using the Finite Element Method significantly reduced the number of assumptions and simplifications compared to the analytical solution, resulting in significantly better results. The model of the actual behavior of the test object is modeled. The overall model of the wheel-to-wheel contact can be modified to obtain specific cases.
Słowa kluczowe
PL naciski kontaktowe   metoda elementów skończonych   zjawisko kontaktu  
EN contact pressure   finite element method   contact phenomena  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 275--278
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Bohdal, Ł.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, Polska
autor Gotowała, K.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, Polska
autor Patyk, R.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, Polska
Bibliografia
1. Bohdal Ł., Gotowała K., Using of high speed blanking process in the aspect of car elements forming. Autobusy – TEST 2016, nr 8.
2. Bohdal Ł., Kukielka L., Kukielka K., Kułakowska A., Malag L., Patyk R.: Three dimensional finite element simulation of sheet metal blanking process, Applied Mechanics and Materials, 2014, Vol. 474, s. 430-435.
3. Gotowała, K., Patyk, R.: Zastosowanie nowoczesnych metod modelowania i symulacji w projektowaniu maszyn i urządzeń, 2016, Autobusy, R. 17, nr 8, s. 275-280
4. http://drogizelazne.org/obrazy/UIC60_1.jpg
5. Kukielka L., Kulakowska A., Patyk R.: Numerical analysis of embossing process of regular inequalities with triangular outline on cylindrical semi product, 2010, Journal of Systemics, s. 3.
6. Kukielka L., Szczesniak M., Patyk R., Kułakowska A., Kukielka K., Patyk S., Gotowala K., Kozak D.: Analysis of the states of deformation and stress in the surface layer of the product after the burnishing cold rolling operation, 2016, Materials Science Forum, Vol. 862, s. 278-287.
7. Kulakowska, A., Patyk R., Bohdal Ł.: Application of burnishing process in creating environmental product, 2014, Rocznik Ochrona Środowiska 16 s. 323-335.
8. Malag L., Kukielka L., Kukielka K., Kułakowska A., Bohdal Ł., Patyk R.: Problems determining of the mechanical properties of metallic materials from the tensile test in the aspect of numerical calculations of the technological processes, Applied Mechanics and Materials, 2014, Vol. 474, s. 454-459.
9. Patyk R., Kukielka L., Kukielka K., Kułakowska A., Malag L., Bohdal Ł.: Numerical study of the influence of surface regular asperities prepared in previous treatment by embossing process on the object surface layer state after burnishing, Applied Mechanics and Materials, 2014, Vol. 474, s. 448-453.
10. Patyk R., Kukiełka L.: Prognozowanie wytrzymałości zmęczeniowej zęba kultywatora z wykorzystaniem metod numerycznych, 2009, Inżynieria Rolnicza 13, s. 181-187.
11. Patyk R., Patyk S., Kukiełka L.: Determination of the principal burnishing force roller rouhnes surface with regular periodical outlines asperities using numerical methods, 2015, Mechanik, s. 270-280.
12. Patyk R., Patyk S., Kukiełka L.: The numerical determination of contact zone tool and work-pieces in burnishing rolling process, Computer Methods in Materials Science, 2009, Vol. 9, No. 1, s. 61-65
13. Patyk R.: New method of technological surface layer shaping of machine parts during duplex burnishing rolling process, Steel Research International, 2012, s. 115-118.
14. Patyk S., Patyk R., Kukiełka L.: 2010, Eksperymentalne i numeryczne metody określania parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego powierzchni chropowatej, Pomiary Automatyka Kontrola 56, 2010, s. 620-623
15. Patyk, R., Kukiełka L., Kukiełka K., Kułakowska A., Szczepanik K.: Analiza ubytku właściwości użytkowych noży pielnika aktywnego, 2011, Inżynieria Rolnicza 15, s. 223-229.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-93eee9b8-2da1-48c4-b107-b1d67f413ad7
Identyfikatory