PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Technologie wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Exploitation technologies of gravel and sand aggregates from under the water
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kruszywa żwirowe i piaskowe (dawna nazwa kruszywa naturalne) stanowią około 75 % produkowanych w Polsce kruszyw naturalnych. Zdecydowana ich większość (około 75 %) wydobywana jest spod wody, co wynika z geologicznych warunków zalegania złóż skał okruchowych. W artykule przedstawiono rozwój produkcji kruszyw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych technik i technologii wydobycia spod wody. Następnie dokonano próby porównania podstawowych technologii wydobycia pod względem możliwości ich zastosowania w zróżnicowanych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania środowiskowych aspektów eksploatacji kruszyw spod wody.
EN
Gravel and sand aggregates (former name: natural aggregates) constitute about 75% of natural aggregates produced in Poland. The decided majority is exploited from under the water, what results from geological conditions of occurrence of clastic rock deposits. The article presents the development of aggregate production in Poland with special regard to the applied techniques and technologies of exploitation from under the water. Next a trial of comparison of basic exploitation technologies with respect to their application in differentiated geological and mining conditionings was carried out. Attention was drawn to the necessity to take into consideration environmental aspects of aggregate exploitation from under the water.
Czasopismo
Rocznik
Strony
207--214
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., fot., tab., wykr.
Twórcy
autor
autor
 • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
 • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego
Bibliografia
 • 1. Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2008.
 • 2. Dyrektywa 2004/35/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. U. l 143 z 30.4.2004, str. 56).
 • 3. Goleniewska J.: Eksploatacja żwirów spod lustra wody na przykładzie Katowickich Kopalni Kruszyw”. [Praca magisterska, niepublik.], AGH Kraków 2010
 • 4. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/ neei_report_pl.pdf
 • 5. Konferencja „Problemy eksploatacji złóż kruszyw naturalnych na obszarach przyrodniczo cennych”, AGH Kraków, kwiecień 2011 r.
 • 6. Kozioł W., Czaja P.: Górnictwo skalne w Polsce – stan obecny, perspektywy i uwarunkowania rozwoju, Górnictwo i Geologia 2010 t. 5 z. 3.
 • 7. MKM Kruszywa Sp. z o.o.
 • 8. Ney R. i inni.: Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kruszywa mineralne. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków 2007.
 • 9. www.hard.com.pl/refulery/
 • 10. www.sksm.suwalki.pl/
 • 11. www.smt-stichweh.de
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-93ed92e3-44a7-4923-b518-9e6cf545ac01
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.